Bezoekinfo en ANBI gegevens

Stichting Driels Museum

Teisterbandstraat 38

5331 CR Kerkdriel

Telefoon 0418 – 551160 (tijdens openingsuren)

Ons museum is op de begane grond voor rolstoelers toegankelijk. We hebben helaas geen lift in ons gebouw zodat de bovenverdieping alleen per trap (vrij steil) bereikbaar is.

Contactadres

Mevrouw Maria te Voert – van Beek

Telefoon 0418 – 632491

E-mailadres

info@drielsmuseum.nl

Openingsuren

Zondag                14.00 uur – 17.00 uur

Maandag             19.30 uur – 22.30 uur

Geen openstelling  in 2018 op de zondagen 11 februari (Carnaval) - 1 april (eerste Paasdag) - 20 mei (eerste Pinksterdag) - 24 juni (Jaarmarkt Op d'n Delkant) - 8 juli (Kermis)

en op de maandagen  1 januari (Nieuwjaar) - 12 februari (Carnaval) - 2 april (tweede Paasdag) - 21mei (tweede Pinksterdag) - 9 juli (Kermis) - 24 december (Kerstavond) - 31 december (Oudjaar)

Algemeen

De toegang is gratis. Een vrijwillige bijdrage ten behoeve van het museum is echter zeer welkom.

Rondleidingen worden op verzoek gegeven door vrijwilligers van het museum.

Groepsrondleidingen buiten de openingstijden kunnen op afspraak (via e-mail info@drielsmuseum.nl of telefoon 0418-632491) worden verzorgd tegen een geringe vergoeding.

In het museum zijn exemplaren te koop van uitgegeven Drielse Vertellingen, boeken en prenten.

Bezoekvoorwaarden Driels Museum.

Door op onderstaande link te klikken kunt u desgewenst de voorwaarden inzien..

Bezoekvoorwaarden Driels Museum

 

ANBI-gegevens

Ons museum is een door de belastingdienst erkende instelling. Daardoor zijn giften en donaties aan ons museum voor de aangiften inkomsten- en vennootschapsbelasting aftrekbaar. Uiteraard onder de door de belastingdienst gestelde regels en voorwaarden.

Om aan onze verplichtingen tegenover de belastingdienst te voldoen geven wij u onderstaand de relevante informatie.

Naam: Stichting Driels Museum

Bankrekening: NL 63 RABO 0125197403

Fiscaal nummer: 0087 05 094

Contactgegevens: zie hierboven

Bestuurssamenstelling: zie menu-item "Organisatie"

Beleidsplan: klik op deze link om in te zien Beleidsplan Driels Museum 2014-2019

Beloningsbeleid: de stichting kent geen leden maar bestaat uitsluitend uit vrijwilligers welke geen geldelijke bijdragen leveren. Ook het stichtingsbestuur bestaat uit vrijwilligers. Geen der vrijwilligers ontvangt enige vorm van vergoeding.

Doelstelling: de stichting heeft ten doel bekendheid te geven aan de geschiedenis van de "oude" gemeente Maasdriel door het bijeenbrengen, verzamelen en tentoonstellen van objecten, foto's en documenten in een speciaal daarvoor in stand gehouden museum; door het (doen) geven van voorlichting over deze objecten, foto's en documenten en al hetgeen in de ruimste zin daarmede verband houdt.

 

Museumregister: ons museum heeft sinds 2007 het keurmerk "Geregistreerd Museum". Een erkenning door de stichting Museumregister Nederland. Als u wilt weten wat dit allemaal inhoudt dan kunt desgewenst een informatieblad hierover inzien door te klikken op de link  Informatieblad Geregistreerde Musea.pdf

 

Uitgeoefende activiteiten: 2016

 

18 november       Presentatie "Drielse Vertellingen" editie 2016

23 oktober          Receptie en viering 40 jarig jubileum van ons museum

22 oktober          Gelderse Museumdag 2016 met als thema "Verleg je grenzen"

25 september      Groepsontvangst "nichtjesdag" familie Laheij

7 september        Groepsontvangst Vrouwennetwerk Zaltbommel

14 juli                 Groepsontvangst 80ste verjaardag van mevrouw Roos van de Graaf-Nendels

6 juli                   Groepsbezoek cursisten Nederlands als 2e taal KW1C Den Bosch

13 juni                Bezoek groepen 6-7-8 van de basisschool Antonius Abt uit Engelen

6 juni                  Groepsbezoek Mgr. Zwijsenschool 3 groepen 5

24 mei                Groepsbezoek familie Pardoel uit 's-Hertogenbosch

21 mei                Excursie vrijwilligers naar Brandweer Maasdriel-Oost

11/12 maart        NLdoet project opknappen karrenloods en expositieruimte oude beroepen

3 maart               Bezoek nieuwe wethouder gemeente Maasdriel mevrouw Anita Sørensen

24 februari          Ontvangst groepen 5 van Franciscusschool Zaltbommel

17 februari          Ontvangst combigroep 4/5 en groepen 4 Franciscusschool Zaltbommel

15 januari           Nieuwjaarsbijeenkomst vrijwilligers Driels Museum

Lopend               Expositie "Van blusemmer tot blusboot"

 

Financiele verantwoording:

 

Voor balans klik hier Balans31-12-2016 om in te zien en voor resultatenrekening Resultatenrekening2016