Nieuws

 

Hier vindt u steeds de laatste nieuwtjes van ons museum.

 

 

13 januari 2018 Uitreiking cheques bij Hubo Kerkdriel

 

Zaterdagmorgen half elf werden afgevaardigden van vier Drielse verenigingen ontvangen door Pieter van Bockel bij Hubo Kerkdriel. Tijdens de laatste maanden van het vorige jaar konden klanten in de winkel spaarmunten doneren aan verenigingen in het kader van de landelijke actie "HUBO HELPT". Vandaag was de bekendmaking van de gespaarde en gedoneerde bedragen. We werden ontvangen met koffie en gebak. De bedragen werden bekendgemaakt en we waren superblij verrast. Ons museum was met 446 euro als hoogste bedrag uit de kokertjes gekomen. DSC mocht 322 euro, KHSC 310 euro en Ker-rolls 313 euro in ontvangst nemen. Graag willen wij Hubo Kerkdriel EN alle klanten die deze actie mede tot een geweldig succes maakten van harte bedanken. Op onderstaande foto neemt Theo van Wanrooij namens het museum de cheque in ontvangst van medewerker Cor van Zanten.

 

 

En alle winnaars met v.l.n.r. Cor van Zanten - Theo van Wanrooij (museum) - Herbert van Beurden (Ker-rolls) - Arnold Verbeek (DSC) - Frans Heslenfeld (KHSC)

 

 

10 november 2017 Presentatie Drielse Vertellingen 2017

 

Vrijdagavond om half negen vond de presentatie plaats van de Drielse Vertellingen editie 2017. Vanaf acht uur kwamen de genodigden en belangstellenden binnendruppelen. Uiteindelijk waren er ruim vijftig mensen aanwezig. Voorzitter Ansfried Goesten sprak een welkom tot het gezelschap en bedankte het team dat dit jaar weer voor een schitterend jaarboek heeft gezorgd. Vervolgens kreeg Gerard de Leeuw het woord. Hij doorliep op humoristische wijze de artikelen die in het boekwerk staan. Hij bedankte zijn medeschrijvers voor hun bijdrage.

 

Paul van den Bighelaar schreef een prachtig artikel over "De verloren Sint Martinuskerk" waarin veel nieuwe feiten en wetenswaardigheden zijn opgenomen. Want veel was er reeds geschreven over deze kerk.

Gerard de Leeuw schreef  "Een stukje geschiedenis van een oud hotel". Het gaat over De Engel en " 't Pèrdevolk" dat daar verbleef eind 1945 toen ze hielpen bij de wederopbouw in Kerkdriel. Verder ook een bijdrage over "Een monument" wat een urinoir - oneerbiedig gezegd een pisbak - blijkt te zijn bij het Veerhuis.

Henk Hooijmans (Hein d'n Drukker) kwam met een prachtig stuk geschiedenis over "Prinsenvereniging De Peuteblèkers bijna 50 jaar". Toevalligerwijs ligt het jaarboek op dun elfde van dun elfde in de winkels.

Niels van Houten heeft vele uren gestoken in zijn artikel over "Bon Appetit". Een mooi stuk familiegeschiedenis in de horeca over Sjaak en Jeanny de Leeuw-Leppens.

Jan en zijn vader Hans Piels schreven samen "De kruidenierszaak van Frit Mulders". Frit en zijn vrouw Johanna van Malsen zijn voorouders van beide schrijvers.

Toon van Boxtel verhaalt over "De Alemse Boerenleenbank en haar voorgeschiedenis". Dit artikel geeft een mooi beeld van het bancaire gebeuren in Alem dat lang was aangewezen op het bankkantoor in Maren.

 

 

Vervolgens werd door Gerard aan zijn tante - mevrouw Jeanny de Leeuw-Leppens - het eerste exemplaar overhandigd vergezeld door kussen en een boeket bloemen. Jeanny sprak hierna haar dank uit aan het Driels Museum en alle schrijvers van de Drielse Vertellingen. Zij was zeer vereerd het eerste exemplaar te mogen ontvangen en wist zeker dat haar man Sjaak "beretrots" zou zijn geweest op dit gebeuren.

 

Mevrouw de Leeuw tijdens haar dankwoord

 

30 oktober 2017 Computerconfiguratie als sponsoring van Cosema

 

Maandagavond werd ons museum aangenaam verrast door Computer Service Maasdriel. Ter vervanging van onze verouderde computer en programmatuur werd een compleet geïnstalleerde configuratie aangeboden als sponsoring.

 

Van links naar rechts ziet u hier Ansfried Goesten, Vincent Schipper, Martijn Veldhuis en Theo van Wanrooij. Namens Cosema overhandigden de middelste twee heren een computer aan het Driels Museum. Voorzitter Goesten en penningmeester van Wanrooij namen de computer met dankbaarheid in ontvangst. Op de foto is te zien dat op de achtergrond al een film draait met betrekking tot de champignoncultuur. Hier zal de volgende expositie van het Driels Museum over gaan.

De voorbereidingen daarvoor zijn in volle gang. Foto's met als onderwerp het kweken van champignons zijn nog steeds van harte welkom. Even een mailtje en we nemen contact met u op. Afgeven tijdens openingstijden mag natuurlijk ook.

 

25 oktober 2017 Opnemen "Alles plat" door Omroep Gelderland

 

Woensdagmiddag om vier uur waren een aantel van onze vrijwilligers present om mee te werken aan het opnemen van Driels dialect. Dit voor het derde seizoen van het programma Alles Plat van Omroep Gelderland. Twee medewerkers van NOBS Film & Video kwamen de film- en geluidsopnames maken. Vooraf werd de lijst met mogelijk bruikbare woorden en gezegden in het Driels met zijn allen doorgenomen.

 

Vervolgens sprak Tonnie van Kessel als eerste een aantal woorden en zinnen voor de camera. Theo van Wanrooij deed hetzelfde zittend voor het bekende schoolbord.

En als laatste was Theo de Leeuw aan de beurt zittend achter de toonbank van ons winkeltje.

 

 

Tegen half zes vertrokken de mensen van Omroep Gelderland naar een volgende opnamesessie in Herwijnen. Zij bedankten ons uitvoerig voor de prettige samenwerking en vlotte opnamesessie in ons museum. Over de uitzenddata op Omroep Gelderland zullen zijn nog nader bericht ontvangen. Deze zullen wij dan op onze site ook kenbaar maken.

 

30 september 2017 Filmopname "kletscorner" dorpsfilm

 

 

Zaterdagmorgen waren een aantal vrijwilligers al vroeg in de weer. Door het Sociaal Cultureel Fonds Maasdriel was ons gevraagd assistentie te verlenen bij het maken van opnamen voor de dorpsfilm. Daarmee is André Versteeg al een tijdje bezig en deze film wordt gefinancierd door SCF Maasdriel. Marco, Kees, Theo, Marion, Theo en Tonnie gingen met hondenkar en melkwagentje naar winkelcentrum Delkant waar de opnames zouden plaatsvinden. Theo de Leeuw als heerboer, Marco Verhoeven als landbouwer en Theo van Wanrooij als veeboer uitgedost in oude kledij. Deze drie probeerden vanaf elf uur mensen voor de camera de vraag "Ben jij een echte Drielenaar" te laten beantwoorden. En eigenlijk viel het aantal durvers best wel mee. Kees Maas, Tonnie van der Meijden (als gast) en Marion Maas-Glaudemans waren druk in de weer met het opblazen en uitdelen van ballonnen aan jeugdige winkelbezoekers.

 

 

Tegen half twee gaf André te kennen voldoende materiaal te hebben "geschoten" om in de dorpsfilm te kunnen monteren. Wij werden bedankt voor onze medewerking en op onze beurt bedankten wij voor de camera alle mensen die spontaan of na enig aandringen hun zegje hadden gedaan voor camera en microfoon.

 

 

Al onze spullen werden op wagentje en kar geladen en terug gebracht naar het museum. Al met al een geslaagd optreden tot volle tevredenheid van de woordvoerder van het SCF waar wij zelden tevergeefs een beroep op doen.

 

28 september 2017 Groepsontvangst "nichtjesdag" familie Vissers

 

Donderdagmiddag bracht een groep van veertien personen in het kader van een voor hun georganiseerde "nichtjesdag" een bezoek aan ons museum. Om half twee werden zij welkom geheten door onze vrijwilliger Michel de Bruijn. Na een korte inleiding over het ontstaan van en de gang van zaken in het museum werd begonnen met een rondleiding. De enige heer in het gezelschap was Leo Vissers die samen met zijn vrouw dit bezoek aan het museum hadden geregeld. De overige vrouwelijke deelneemsters (niet voor niets nichtjesdag) zagen tijdens de rondleiding veel herkenbare dingen uit hun jonge jaren. Afkomstig uit voornamelijk West Brabant waren ook alle boerenkarren en werktuigen hun niet onbekend. Na ruim twee uur vertrok de groep na een applaus en dankwoorden voor de gids van deze middag.

 

30 augustus 2017 Presentatie 9 wandelboekjes van de Bommelerwaard

 

Woensdagmiddag werden in ons museum de 9 wandelboekjes van de Bommelerwaard gepresenteerd. Om vier uur werden de talrijke aanwezigen welkom geheten door de heer Leo Weyman. Hij is de voorzitter van Stichting Open Monumentendag Bommelerwaard. Elk jaar probeert de stichting een bepaald thema voor het voetlicht te brengen. Hij vertelde dat bij het brainstormen over "Boeren, burgers en buitenlui" het idee was opgeborreld om historische kennis vast te leggen in "wandelingen langs monumenten"  in de Bommelerwaard. Er werd geïnventariseerd wat er al was op dat gebied. Zaltbommel heeft al een aantal boekwerken en ook het Driels Museum gaf eind vorig jaar een wandelroute uit. Vervolgens is een man of tien bezig geweest met het verzamelen van informatie, het vinden en maken van foto's en het uitwerken van de routes. Het team van samenstellers kwam zo tot negen boekwerkjes die elk een wandeling bevatten die in pakweg één tot twee uur gelopen kunnen worden. Vervolgens dankte hij de gemeenten Zaltbommel en Maasdriel voor hun geldelijke bijdragen. Ook de Van Voordenstichting en het Sociaal Cultureel Fonds Maasdriel en de eigen stichting droegen bij in de kosten. Na een laatste woord van dank aan alle medewerkers aan dit project kregen de burgemeesters Van Kooten en Rehwinkel als eersten ieder een pakketje met de negen wandelingen. De boekjes zullen op diverse verkoopadressen te verkrijgen zijn voor twee euro per stuk.

 

burgemeesters Rehwinkel en van Kooten met Leo Weyman

 

Onder het genot van een sapje, wijntje, biertje of iets fris bekeken de aanwezigen de boekjes en werden nieuwtjes en wetenswaardigheden over de verschillende routes en dorpen uitgewisseld. Rond half zes waren de bezoekers weer vertrokken en konden de vrijwilligers de ontvangstruimte weer herinrichten voor de openstelling aanstaande zondag.

 

25 augustus 2017 Groepsontvangst gezelschap Lap

 

Vrijdagmiddag was vanaf half drie een groep op bezoek in ons museum. Omdat de heer Lap uit Zaltbommel dit had geregeld hebben wij het "gezelschap Lap" genoemd. De groep bestond uit 12 personen die uit alle delen van ons land afkomstig zijn. Op een vakantie dertien jaar geleden hebben deze mensen elkaar ontmoet en het klikte. Besloten werd om elk jaar door een ander persoon een soort reünie te laten organiseren. En na al die jaren gebeurt dat nog steeds. Dit jaar was het echtpaar Lap uit Zaltbommel aan de beurt. Omdat mevrouw in 2016 met Vrouwennetwerk Zaltbommel al in ons museum een bezoek bracht vonden de organisatoren dat zij ook nu naar Kerkdriel moesten gaan. De reden daarvan is volgens hun dat men in het Driels Museum een goed beeld krijgt van het leven, wonen en werken in de Bommelerwaard in de l;laatste honderd jaar. Het gezelschap werd ontvangen en rondgeleid door Theo van Wanrooij. Begonnen werd met koffie of thee en iets lekkers erbij. Tijdens het koffiedrinken gaf Theo een overzicht van het ontstaan en de historie van het museum zelf. Na de koffie werd begonnen aan de rondleiding in en om het museum. Allerlei wetenswaardigheden en anekdotes  werden daarbij verteld. De bezoekers zelf hadden talrijke vragen over de karren, wagens en werktuigen die te zien waren. Twee uren vlogen voorbij en het gezelschap nam met dank aan de gids afscheid van ons museum.

 

25 juni 2017  Driels Museum ook op jaarmarkt Op d'n Delkant

 

Zondagmorgen waren de eerste vrijwilligers als vroeg in touw om het Hedels wagentje op te tuigen als "blikgooi" attractie. Met de wagen en de hondenkar naar de standplaats op de hoek van de Teisterbandstraat waar ook de kraam werd ingericht.

 

 

Mooi nieuw spandoek opgehangen en de verkoopwaar (allerlei boekwerken en ansichtkaarten) netjes uitgestald. Direct vanaf het beginn van de jaarmarkt begon het aan de kraam lekker te lopen en werd er naar hartenlust met textielballen op de blikken bussen gegooid.

 

 

Voor de kleintjes was er natuurlijk altijd prijs. In de loop van de dag wisselden verschillende vrijwilligers elkaar af achter de kraam terwijl Rob en Marco de ballen opraapten en de bussen opnieuw stapelden.

Na het blikgooien even met Marco op de foto

 

Aan het einde van de dag alles weer op de karren geladen en terug naar het museum.

 

Maandagavond met de penningmeester de dagopbrengst geteld.

 

Een leuk bedrag verdiend waarmee de kas weer een beetje gespekt is. Dank aan alle vrijwilligers die zich hiervoor hebben ingezet.

 

12 juni 2017 Museumbezoek door groepen 5 van Mgr. Zwijsenschool

 

Maandagmorgen 6 juni werd het museum bezocht door twee groepen 5 van de Mgr. Zwijsenschool uit Kerkdriel. Zij hadden geschiedenislessen gehad over het leven in vroegere tijden in ons dorp. Vooral waren ze benieuwd naar hoe het er vroeger op school aan toe ging. Wat de kinderen leerden, wat voor straffen er werd gegeven en hoe de school er toen uitzag. De eerste groep 5 was er om negen uur met juf Laura. Eerst werd er voor het museum een foto van de groep gemaakt. De groep werd in tweeën gesplitst en werden door Michel de Bruijn en Theo van Wanrooij  rondgeleid in en buiten het museum. Vele mooie verhalen werden door de vrijwilligers verteld en er was voor de leerlingen volop gelegenheid om vragen te stellen. Aandachtig en geconcentreerd werd er dan geluisterd naar de antwoorden op de vragen en de uitleg bij de tentoongestelde objecten. Bij de winkelopstelling staat een ouderwetse "snoeppot" en daaruit mochten de kinderen een snoepje pakken. De tijd die beschikbaar was vloog voorbij en na een uur moesten de kinderen weer terug naar hun eigen school. De vrijwilligers werden door de juf en de kinderen bedankt met een groot applaus.

 

Door Michel al netjes in twee rijen opgesteld

 

De tweede groep 5 kwam om half elf aan onder leiding van meneer Peter. Deze groep kreeg hetzelfde programma als de vorige groep en ook hier waren de kinderen na een uur dankbaar voor wat ze te horen en te zien hadden gekregen.

 

De tweede groep klaar om naar binnen te gaan

 

Om half twee in de middag kwam de derde groep 5 op bezoek met meneer Frank. Zoals de twee voorgaande groepen werden ook zij ontvangen en rondgeleid.

 

De derde groep krijgt uitleg over een boerenwagen

 

en over de OSCA de enige in Nederland gebouwde jukebox

met dank aan meneer Frank Verstegen voor de foto's

 

Na afloop kregen de vrijwilligers ook van deze groep een mooi applaus voor de verhalen tijdens de rondleiding. Al met al ook dit leerjaar weer een geslaagde museumdag voor de leerlingen groep 5 van de Mgr. Zwijsenschool.

 

10 juni 2017 Groepsontvangst familie van Beurden-de Gier

 

Zaterdagmiddag kwam de familie van Beurden om half drie aan in ons museum. Zij werden deze middag ontvangen door Theo van Wanrooij. De heer en mevrouw van Beurden waren in gezelschap van hun zoon, kleinzoon, dochter, schoonzoon en een familielid de Gier. Mevrouw van Beurden is een echte Drielse namelijk Tiny de Gier die een dochter is van bakker Chris de Gier die ook de uitbaters waren van Hotel-Café-Restaurant De Engel. Tiny heeft een aantal jaren als onderwijzeres voor de klas gestaan in de toen nog R.K. Meisjesschool. Graag wilde ze met haar familie eens wat oude herinneringen van Driel ophalen en waar kan dat beter dan in een museum.

Begonnen werd met koffie en iets lekkers erbij. Tijdens het koffiedrinken konden oude foto's van De Engel en familieleden de Gier worden bekeken. Het meegekomen familielid bleek Leo de Gier te zijn. Die heeft ook thuis in de bakkerij gewerkt en is later een bakkerij in Den Bosch begonnen. Zijn zoon, Chris genoemd naar zijn opa en 5e generatie bakker, runt tegenwoordig de ambachtelijke bakkerij in winkelcentrum De Helftheuvel. Na de koffie werd begonnen met een rondleiding in en om het museum. Veel bekende objecten, verhalen en natuurlijk ook bijnamen kwamen voorbij. Veel later dan gepland nam het gezelschap om vijf uur afscheid met dank voor de onderhoudende middag in ons Driels Museum.

 

30 mei 2017 Historische wandeling met college van B & W Maasdriel

 

Maandagmiddag half twee kwam burgemeester Henny van Kooten in gezelschap van de wethouders Anita Sørensen - Jan Hein de Vreede - Gerard van den Anker en secretaris Ad de Jong aan bij ons museum. Zij werden ontvangen door Rob Harmsen en Theo van Wanrooij die met hun de historische wandeling zouden gaan maken. Deze afspraak was een uitvloeisel van de belofte gedaan door mevrouw Sørensen bij het veertigjarig jubileum van ons museum. Zij kreeg toen het eerste exemplaar van de wandelroute uitgereikt met het verzoek om die ook een keer echt met ons te gaan lopen. Dus dat gingen we vandaag met prachtig wandelweer doen.

Voor het begin van de wandeling werd even een foto gemaakt op het gerenoveerde museumplein.

 

 

Buiten de feiten in het gedrukte boekje werden talloze aanvullingen gegeven over de panden en straten waar we langs en door liepen. Ook werden door de gasten vragen gesteld waarop meestal wel een antwoord gegeven kon worden. Bij het eerste Drielse gemeentehuis (in Huize Scherpenheuvel in gebruik geweest van 1825 tot 1888) werd ook geposeerd door de gasten. Toen de burgemeester vroeg of de huidige bewoner dat wel goed zou vinden kreeg hij met een kwinkslag als antwoord "dat regelen we hier in Driel zelf wel even".

 

 

Bij het pand van het vroegere hotel-café De Engel (hoek van Kerkstraat en Mgr. Zwijsenplein) kwam de Drielse opstand ter sprake. In maart 1888 werd dat pand door een detachement bereden marechaussee uit Den Bosch te paard en met getrokken sabel ontruimd. Gevolg van de opstand was de "drooglegging" van Driel tot eind oktober. Alle herbergen werden toen op bevel van burgemeester van Haaren gesloten.

Aangekomen bij het "oude" maar eigenlijk tweede gemeentehuis van Driel aan het einde van het plein (in gebruik geweest van 1888 tot en met 1990) werd het bordes beklommen voor een foto.

 

 

Tegen drie uur waren we terug bij het museum en werden Rob en Theo bedankt voor de leerzame wandeling. Mevrouw Sørensen overhandigde namens het college een envelop met inhoud als blijk van waardering voor de ontvangst en genomen moeite.

 

9 april 2017 Twee geweldige prijzen bij Rabo Clubkas Campagne

 

Zondagmiddag half drie kregen wij in ons museum bezoek van de heer Ivar Schippers. Die werkt als Manager Facilitaire Services bij Rabobank Bommelerwaard. Hij kwam ons verrassen met een cheque voor de opbrengst van de stemmen die op het museum werden uitgebracht. Maar liefst 420 stemmen kregen wij in de campagne en dat resulteert in het geweldige bedrag van € 1.121,15. De aanwezige bestuursleden en vrijwilligers vielen bijna van hun stoel bij het zien van de cheque.

 

De heer Schippers en onze voorzitter met de cheques

 

Door Rabobank Bommelerwaard was ons museum al tot winnaar van de creativiteitsprijs uitgeroepen en dat leverde nog eens € 250,00 op. Een geweldig resultaat waarvoor een DANK JE WEL op zijn plaats is aan iedereen die aan dit succes heeft bijgedragen. Marco, Rob, Jan en Theo (onze eigen acteurs met de hondenkar) en Wijsneus Media die het filmpje kosteloos voor ons maakte en natuurlijk

 

DANK AAN ALLE MENSEN DIE DE MOEITE NAMEN OM OP ONS TE STEMMEN EN ONZE FILM TE LIKEN

 

en duimpjes omhoog voor de Rabobank

 

3 april 2017 Lezing over oude kerk in Kerkdriel

 

Maandagavond vanaf half acht kwamen de eerste belangstellenden voor de lezing al aan in ons museum. Kunsthistoricus Marjan Witteveen ging om 20.00 uur een lezing houden over de eeuwenoude in de oorlog verwoestte N.H. kerk in Kerkdriel. In april 1945 werd door de Duitsers de kerktoren opgeblazen en daarmede ook een groot deel van de kerk vernield. Van de beeldhouwwerken is nog wel wat bewaard gebleven en een deel daarvan is in het museum te zien. Ook over de gewelfschilderingen is nog veel bekend. Marjan Witteveen verdiept zich, zolang ze in Zaltbommel woont (al ruim veertig jaar) vol overgave en enthousiasme in de Bommelerwaardse historie. Zij is voor velen, nieuwkomers en Bommelerwaarders een nooit verzakende vraagbaak. Ze onderzoekt en schrijft niet alleen om vast te leggen voor het nageslacht maar ook om jong en oud te interesseren voor het prachtige cultuurgoed van de Bommelerwaard.  Haar kennis houdt  ze nooit voor zichzelf. Onder andere door tal van lezingen door de hele Bommelerwaard en daarbuiten wil zij die kennis graag met iedereen delen. Ze doet dat met een aanstekelijk enthousiasme.

 

Marjan Witteveen tijdens haar lezing

 

De 35 aanwezigen (waardoor de stoelen tot de laatste plaats waren bezet) werden door voorzitter Ansfried Goesten welkom geheten. Mevrouw Witteveen schetste in het kort de bouwgeschiedenis van de oorspronkelijk R.K. Sint Martinuskerk. Rond het jaar 700 was er al een eenvoudig houten kerkgebouw dat later werd vervangen door een tufstenen kerk. Door vele aanbouwen en verbouwingen ontstond daardoor de verwoestte kerk die in de categorie "kruisbasiliek" viel. Aan de hand van geprojecteerde foto's en tekeningen kregen de gasten een beeld van de vele mooie beeldhouwwerken en gewelfschilderingen in de kerk.

 

 

Een korte pauze - met tijd voor een kop koffie of thee - onderbrak de avond die om ongeveer tien uur was afgelopen. Voorzitter Goesten bedankte de aanwezigen voor hun komst en aandacht. Marjan Witteveen werd bedankt voor haar mooie en heldere uiteenzetting over de oude Drielse kerk. Als blijk van waardering overhandigde hij haar een cadeaubon.

 

GEEN LIJSTTREKKERS MAAR KARTREKKERS

 

De landelijke verkiezingen zijn voorbij maar het stemmen voor de Rabo Clubkas Campagne moet nog beginnen. Ons museum doet ook mee aan dit prachtig initiatief van de Rabobank. Wij respecteren de andere kandidaten, gooien niet met modder maar doen zelf ons stinkende best om stemmen te winnen.

Zoals de lijsttrekkers landelijk flyeren doen wij dat in ons eigen dorp ook. Met stapels flyers in de hondenkar trokken onze mensen er vanmiddag op uit.

 

 

Natuurlijk een rondje over de markt want daar tref je mensen die ons kunnen helpen aan stemmen. Dus uitdelen die flyers.

 

 

Onze verschijning "meej aauw spul en in kleere van jaore trug" werd zeer positief ontvangen door de marktbezoekers en het winkelende publiek in winkelcentrum Delkant. Voor de kartrekkers terug gingen naar het museum werd nog even geposeerd voor het oude gemeentehuis.

 

 

Er is van deze actie ook een kort filmpje gemaakt. Klik op de link om te bekijken

 

https://youtu.be/8L8IuO21yek

 

 

En nu maar hopen dat alle mensen die hebben toegezegd ook op ons te stemmen dat ook echt gaan doen in de periode van 23 maart tot en met 5 april aanstaande.

 

DOEN WOR WANT WIJ HEBBE DE CENTE HÉÉÉL HARD NODIG

 

STEM VAN 23 MAART T/M 5 APRIL OP ONZE CLUB

 

 

 

ALVAST BEDANKT WOR

 

 

 

14 januari 2017 Groepsontvangst familie van Zanten

 

Zaterdagmorgen tegen half elf kwamen de eerste leden van de familie van Zanten aan bij ons museum. Alle bezoekers kwamen per auto of per fiets op eigen gelegenheid.

Alle gasten knuffelden elkaar eerst uitgebreid als bij een soort reünie waarna ze werden begroet door de vrijwilligers Jo Lotens en Theo van Wanrooij. Zij dachten alleen gasten met de naam van Zanten te zullen ontmoeten maar er kwamen ook andere echte Drielse familienamen binnen.

 

 

Zoals Jachtenberg, Schimmel en van Bockel. Hierna begon het gezelschap met een kopje koffie of een glas thee met wat lekkers erbij. Onder het koffiedrinken gaf Theo een inleiding over het ontstaan en de geschiedenis van veertig jaar museum. Tijdens dit praatje kwamen foto's voorbij voornamelijk van de N.H. school waar de meeste gasten zelf onderwijs genoten. Vervolgens werd op verzoek van de gasten de dorpsfilm uit 1970 bekeken waarbij veel bekende personen en straatbeelden voorbij kwamen.

 

Gezien het geplande tijdschema werd de film voortijdig gestopt en begonnen aan een rondleiding in twee groepen door het museum. Na de rondleiding vertrok het gezelschap om half een naar restaurant Dukdalf o0m te gaan genieten van een gezamenlijke lunch. Ook daar werd het nog erg gezellig zoals op onderstaande foto is te zien. Met dank voor de foto's gemaakt door Dirk Sinnema.

 

 

18 november Presentatie Drielse Vertellingen 2016

 

Vrijdagavond kwamen vanaf acht uur de eerste gasten in ons museum om de presentatie van de Drielse Vertellingen 2016 bij te wonen. Om even over half negen was het bomvol en verwelkomde voorzitter Ansfried Goesten de aanwezigen. Vooral de grote delegaties van de familie Stoof (uit Breda en omgeving maar zelfs ook uit Hoogeveen) en familie Laheij uit Kerkdriel. Over beide familie stond een stuk familiegeschiedenis in de nieuwe editie. Ook de beide wethouders van Maasdriel de heren Gerard van den Anker en Jan-Hein de Vreede waren deze avond aanwezig.

 

Aandachtige luisteraars bij de inleiding door Gerard de Leeuw

 

Hierna kreeg redactielid Gerard de Leeuw het woord. Die bedankte allereerst alle aanwezigen voor hun komst en Paul van den Bighelaar, Robert Goesten, Henk Hooijmans en Niels van Houten voor hun bijdrage aan het jaarboek. Op Chinese wijze (van achteren naar voren) doorliep hij de artikelen van deze uitgave. Het artikel van Paul "Jeugdwerk door de jaren heen" een terugblik van ruim zestig jaar. "De Drielse muziekkiosken"  sinds 1910 van Robert. "De ronde van Driel" en Wielervereniging Het Luchtschip door Henk. "Meer dan een eeuw Gezelligheid" over Café-hotel-slijterij De Arend geschreven door Niels en Gerards eigen bijdrage als laatste "Ze waren Drielziek, maar "kan niet" kenden ze niet" over Sjaak en Door Stoof-de Leeuw die in Breda de basis legden voor het bedrijf Stoof Breda dat later opging in Mammoet. Na deze uitgebreide inleiding kreeg de heer Piet Stoof - de laatste directeur met die naam binnen Mammoet - het eerste exemplaar uitgereikt.

 

Piet Stoof staat klaar om het eerste exemplaar te ontvangen

 

Toen deze plichtplegingen achter de rug waren werden de jaarboeken in grote getale aangekocht en direct bekeken, gelezen en besproken door de aanwezige gasten. Tot dan voor elkaar onbekende familieleden van de Stoven en de Leeuwen maakten kennis met elkaar. Daarbij kwam zelfs een tablet met daarop de stamboom van Stoof-de Leeuw ter tafel om te kunnen bekijken wie waar en waarbij thuis hoort.

 

Wie is wie in de stamboom

Met dank aan Jan Piels voor de foto's

Onder het genot van een drankje bleef het nog tot bijna elf uur druk en gezellig in ons museum. Een aantal afspraken werden gemaakt om contact te houden en voor bezoeken over en weer tussen de families.

 

22 en 23 oktober Ons jubileumweekend was grandioos

 

Het boekje met de historische wandeling is voor 3 euro te koop in ons museum en bij The Readshop Expres in Kerkdriel

 

Dit grandioze weekend kon tot stand komen door financiële bijdragen van de Gemeente Maasdriel, het Sociaal Cultureel Fonds Maasdriel en enkele van onze zeer welwillende sponsoren. Daarvoor onze oprechte dank.

 

Zaterdagmorgen om 11.00 uur kwam burgemeester Henny van Kooten samen met zijn echtgenote bij ons museum voorrijden met een oldtimer. Een particuliere chauffeur en een persoonlijke adjudant hadden het echtpaar opgehaald bij hun huisadres.

Begeleid door ouders en leerlingen van de vioolklas van Marta Lopez Vera betrad de burgemeester als eerste de tent op het plein voor ons museum.

 

Daarbinnen waren de demonstraties van oude ambachten als bezig en bij de karrenloods hamerde de smid er al lustig op los.

 

De wolspinner geeft uitleg

De imker met zijn doorzichtige bijenkast

Zelf een kaars maken met bijenwas

of een mandje vlechten

en met een HELE grote hamer de smid helpen

precies laten opmeten hoe lang je bent

of je mooi laten schminken

en ballonfiguren maken kan ook buiten

 

Het was de hele dag doorlopend lekker druk. De ritjes in de oude brandweerauto van OSMO waren bij de kinderen erg in trek. Vanaf 11 uur tot het einde van de dag waren de oud-spuitgasten druk in de weer met het rondrijden van de jeugd (en soms ook ouders).

 

Klik hier voor een kort ritje

 

Binnen in het museum draaide een dorpsfilm uit 1970 opgenomen in Kerkdriel die veel belangstelling trok en ook de komende tijd nog wel veel kijkers zal krijgen. Deze film is aan ons ter beschikking gesteld door het Regionaal Archief Rivierenland (RAR) in Tiel.

 

Voor de burgemeester weer vertrok nam hij nog even plaats achter het bureau van zijn voorgangers die nog in het oude gemeentehuis op het plein werkzaam waren.

 

Onze vrijwilligers begonnen na het vertrek van de laatste bezoekers op zaterdag al met het opruimen van de attributen in de tent en binnen in het museum. Zondagmiddag vroeg waren ze weer present om de tent opnieuw in te richten voor de receptie en het verdere programma.

 

De eerste genodigden en bezoekers kwamen al ruim voor twee uur binnen in de tent. Iedereen werd voorzien van een kopje koffie of thee met een lekkere soes of stukje gebak erbij.

In de vrij volle tent opende voorzitter Ansfried Goesten de middag.

In zijn inleiding gaf hij een korte terugblik op de afgelopen veertig jaar waarbij ook alle vrijwilligers een pluim op de hoed kregen voor hun inzet door de jaren heen. Een bloemetje was er voor onze secretaris Maria te Voert die al zesendertig jaar actief is binnen het museum. Vervolgens vroeg hij Jo Lotens naar voren te komen. Jo heeft vanwege zijn leeftijd vorig jaar besloten als bestuurslid terug te treden maar nog wel als vrijwilliger aan te blijven. In zijn loopbaan bij het museum konden we altijd een beroep doen op zijn bouwkundige kwaliteiten en in de conservering van objecten is hij subliem. Het bestuur heeft dan ook gemeend Jo tot erelid te benoemen. Uit handen van de aanwezige wethouder mevrouw Anita Sørensen mocht Jo de oorkonde in ontvangst nemen.

Hierna verzocht de voorzitter Theo van Wanrooij om het eerste exemplaar van het kersverse boekwerk "Wandelroute Kerkdriel" aan mevrouw Sørensen te willen uitreiken. In een kort onvoorbereid praatje vertelde Theo dat de wethouder eigenlijk het laatste zetje gaf aan een al langer op de plank liggend idee. Bij haar oriëntatiebezoek in het museum kwamen zowel het jubileumjaar als de historische wandeling aan de orde. Voor beide onderwerpen had het museum het benodigde geld niet. Maar vandaag zijn we er als museum trots op het toch voor elkaar te hebben gebokst.

Graag nam mevrouw Sørensen het boekje in ontvangst. In haar dankwoord onderstreepte ze het grote belang van een museum in de gemeenschap. Want "kennis van het verleden is de wetenschap voor de toekomst" wat zeker ook geldt voor de jeugd van nu. Zij complimenteerde de samenstellers van het boekje en prees alle vrijwilligers voor hun inzet en betrokkenheid bij het museum.

 

Als laatste punt van het officiële deel van deze middag was er de overdracht van een maquette gemaakt door de heer Henk Hooijmans. Het is een maquette van steenfabriek Terwindt in de dertiger jaren van de vorige eeuw. Samen met de aanwezige heren Paul en Hein Terwindt werd de onthulling verricht.

Links Henk en op de rug gezien Hein en Paul Terwindt

die hier het werk van Henk bewonderen

 

Hein Terwindt (de laatste Terwindt-directeur) memoreerde kort hoe de vader van Henk bij het bedrijf binnenkwam. Harrie Hooijmans moest samen met Wout Piels het kleitransport van de fabriek gaan regelen wat beide heren in zeer korte tijd lukte. Hein uitte zijn bewondering voor het priegelwerk dat Henk heeft verricht met afvalmaterialen en luciferhoutjes. Paul Terwindt kwam met twee items uit het familiebezit die hij via Henk graag aan het museum wilde aanbieden. Het wast een origineel "Bewijs van aandeel" in N.V. Steenfabriek "Kerkdriel" uitgegeven in december 1920.

Het tweede item betreft een keramisch beeldje van een "uitkruier". Een arbeider met kruiwagen volgeladen met stenen. De maquette en het beeldje kregen daarop een plaats in de vitrine in de museumhal.

 

Na al deze plichtplegingen werd het tijd voor een hapje en een drankje. Dat alles kon gebeuren tijdens een tweetal optredens van het smartlappenkoor "Gère Weg" uit Kerkdriel onder leiding van de heer Schippers. Veel bekende melodieën werden door het publiek volop meegezongen.

 

Ook Omroep Gelderland was zondagmiddag aanwezig voor het maken van een korte Tv-impressie en een interview voor de radio.

 

Met dank aan onze vrijwilligers Kees Maas en Jan Piels voor de foto's en het korte filmpje.

 

Blij waren bestuur en vrijwilligers met het mooie weer dat we beide dagen hadden. Maar nog blijer met de bezoekers die op zaterdag (ruim 250) en op zondag nog eens dik 200 die ons jubileumweekend bezochten. Wij denken bij deze aantallen maar dat het Driels Museum toch wel leeft onder de bevolking.

 

22 en 23 oktober Jubileumweekend 40 jarig bestaan van ons museum

 

1976 - 2016

 

 

Het Driels Museum bestaat 40 jaar en dat wordt aankomend weekend groots gevierd met een jubileumweekend. Het jubileum gaat van start wanneer burgemeester Henny van Kooten op zaterdag om 11.00 het startsein geeft. Op deze dag zullen er verschillende activiteiten zijn waarbij vooral aan kinderen is gedacht. Er zullen demonstraties zijn van verschillende oude ambachten. Een smid, imker, wolspinner en mandenvlechter zullen hun kunsten tentoonspreiden. Bij het manden vlechten kunt u ook zelf aan de slag. Verder zullen er op deze dag optredens zijn van de vioolklas van Maria Lopez Vega en kan er een rit worden gemaakt in een oude brandweerwagen. Ook is er de mogelijkheid voor kinderen om mooi geschminkt te worden en er is een prinses die allerlei figuren van ballonnen kan maken. De kinderen kunnen een speurtocht in en rond het museum doen, hun juiste lengte laten opmeten, een greep doen in een grabbelton en nog veel meer leuke dingen. Naast dit alles is uiteraard de collectie van het museum ook gewoon te bekijken. De eerste dag van het jubileum duurt tot 16:00 uur.


Op
zondag is er een receptie in het museum. Om 14:00 uur neemt wethouder Sørensen het eerste exemplaar van de gedrukte historische wandeling in ontvangst. Ook overhandigt Drielenaar Henk Hooijmans officieel de maquette die hij maakte van steenfabriek Terwindt uit Kerkdriel. Zijn maquette van Den Bol is deze dag ook in het museum te bewonderen. Door het Regionaal Archief Rivierenland (RAR) uit Tiel is een dorpsfilm over Kerkdriel gemaakt in 1970 ter beschikking gesteld die zal worden vertoont. Verder is er een fotodiapresentatie te bekijken met afbeeldingen van gebouwen, straten en bedrijven die in de afgelopen veertig jaar zijn verdwenen. Rond 15.30 is er een optreden van het smartlappenkoor Gère weg. Voor de bezoekers is er koffie of thee met iets lekkers en uiteraard met mate ook een hapje en een drankje.

Het jubileumweekend duurt tot zondag om 17.00 uur. Zoals altijd zijn de activiteiten in hetjubileumweekend gratis te bezoeken.

Komt u ook?

U bent van harte welkom en onze al vrijwilligers staan klaar om u te verwelkomen.

 

7 september 2016 Groepsontvangst Vrouwennetwerk Zaltbommel

 

Woensdagmiddag 7 september 2016 kwamen om twee uur achttien dames van Vrouwennetwerk Nederland (vroegere Nederlandse Vereniging Van Huisvrouwen) afdeling Zaltbommel op bezoek in ons museum. De meeste dames kwamen per auto maar een viertal had vauit Zaltbommel de fiets gepakt. Zij werden ontvangen door Michel de Bruijn en Theo van Wanrooij. Begonnen werd met koffie/thee en een schijf cake. Tijdens het koffiedrinken kregen de dames alvast een inleiding over het ontstaan van en de gang van zaken bij ons museum. Na de koffie werd de groep in tweeën gesplitst en rondgeleid in en om het museum.

Heel veel herkenbare dingen uit vroegere tijden kwamen voorbij aan het al wat op leeftijd zijnde gezelschap. Al tijdens de rondleiding maar ook daarna kregen de gidsen te horen dat de dames niet hadden verwacht zo'n leuk museum aan te treffen in Kerkdriel. Vell lof was er over de collectie en de verhalen die erbij werden verteld. De tijd vloog om en behoorlijk leter dan gepland vertrok het gezelschap weer naar Zaltbommel. Met veel dank aan de vrijwilligers voor de fijne middag die hun was geboden. En natuuurlijk werden er voor het museum ook nog wat foto's gemaakt.

 

14 juli 2016 jarige mevrouw Roos van de Graaf-Nendels met familie op bezoek

 

De op 14 juli 1936 geboren Rosa Berdina Gerarda Nendels vierde haar tachtigste verjaardag op een speciale manier. Samen met zoon, schoon- en kleindochter en een aantal neven en nichten kwam ze naar de geboorteplaats van haar vader Cornelis Nendels. Cornelis en zijn zuster Berdina kwamen na wat omzwervingen uiteindelijk in  Den Haag terecht nadat zij in 1919 al jong weeskinderen werden. Cornelis trouwde met Henrica van Beurden en uit dat huwelijk werden drie kinderen geboren waaronder de jarige. Tante Berdina Nendels huwde met Tonny Soekardi en ook zij kregen kinderen. Een aantal neven en nichten Nendels en Soekardi waren nu met haar op bezoek. Zij begonnen al vroeg in de middag in Alem en kwamen vandaar naar De Zandmeren gevaren. Vanaf  De Zandmeren per busje en enkelen met eigen auto naar ons museum. Om ongeveer kwart voor vier werden zij verwelkomt door Michel de Bruijn en Theo van Wanrooij. Begonnen werd met koffie of thee met iets lekkers erbij. Het door Theo ingezette "Lang zal ze leven" werd door iedereen voluit mee gezongen. Uiteraard werd de jarige netjes bediend bij het kiezen van de juiste thee.

 

 

Het gezelschap kreeg een korte inleiding over het ontstaan en de geschiedenis van Driel tot Maasdriel en het museum. Ook werden een aantal foto's getoond van voornamelijk Huub Nendels die meteen werd herkend. Vele jonge Nendelsen en Soekardis uit Den Haag kwamen in hun jeugd vaak op bezoek bij Klaas en Grada Nendels-Leenders en bij Frans en Mina Nendels-Mulders. Veel herinneringen kwamen spontaan boven en werden aan elkaar verteld. Na de koffie werd het gezelschap in twee groepen rondgeleid in en rond het museum. Heel veel bekende dingen werden uitvoerig van commentaar voorzien door de gasten. In de "winkel" deden een aantal gasten een greep in de ouderwetse snoeppot.

 

 

Opvallend voor de gidsen was dat de gasten nog veel echte Drielse woorden kenden. Een van de mooiste was "baandstreupen" in de hoek van de mandenmakers. Maar ook "ge zijt unne schoelekkerd" en "heuje wor" bij het weggaan. De groep zou ongeveer anderhalf uur blijven maar vertrok pas na ruim twee en half uur te zijn gebleven.

 

Hieronder een mooi stukje uit ons gastenboek

 en een foto van het gezelschap voor hun vertrek

De jarige in het midden (met zwarte tas)

 

6 juli 2016 Groepsontvangst cursisten "Nederlands als 2e taal" van KW1C Den Bosch

 

Woensdagmorgen half tien kwamen een aantal cursisten van het Koning Willem 1 College uit 's-Hertogenbosch aan in ons museum. Onder begeleiding van hun docente Nederlands mevrouw Anneke Dorleijn-Nugteren en mevrouw Ton Vermeer brachten zij als afsluiting van hun cursusjaar een bezoek bij ons. De cursisten zijn allen van buitenlandse afkomst en volgen lessen om het Nederlands als tweede taal onder de knie te krijgen. Zij werden ontvangen door de vrijwilligers Michel de Bruijn (op zijn "Drielse"klompen) en Theo van Wanrooij. Na een woord van welkom werd in een inleidend praatje het ontstaan, het doel en de geschiedenis van het museum uit de doeken gedaan. Daarna werd begonnen aan een "speurtocht" door en rond het museum. Aan de hand van vragenlijsten met foto's en geholpen door de uitleg van de gidsen was het de bedoeling om de antwoorden op de vragen zo correct mogelijk in goed Nederlands op papier te krijgen. Vooraf hadden de gidsen duidelijk gemaakt dat de bezoekers aan konden geven als hun uitleg te snel of te ingewikkeld was. Dat gebeurde dan ook diverse keren en er werd zelfs bij voor hun soms nog vreemde woorden om de juiste spelling gevraagd. De beschikbare tijd van anderhalf uur vloog voorbij en bleek te kort om de hele speurtocht te volbrengen. Voor hun vertrek bedankten de bezoekers voor de rondleiding. De gidsen kregen te horen dat er wel "heel veel" was verteld maar dat het vooral in "duidelijk en goed Nederlands" was gedaan. De vragenlijsten gingen mee naar huis om ze nog eens rustig door te kunnen nemen. Volgens de docente was dit bezoek volgens jaar zeker voor herhaling vatbaar. Ook moesten er natuurlijk nog een paar foto's worden gemaakt van de groep.

 

 

13 juni 2016 Groepen 6-7-8 van Jenaplanschool Antonius Abt uit Engelen in ons museum

 

 

Maandag 13 juni zouden de leerlingen van deze school per fiets ons museum bezoeken. Vanwege de slechte weersvooruitzichten was er met de ouders toch maar vervoer per auto geregeld. Groep Spiegelzaal met 27 leerlingen onder leiding van juf Rianne arriveerde iets na negen uur. Zij werden welkom geheten door Michel de Bruijn, Kees Maas en Theo van Wanrooij. Op school waren de combiklassen bezig met het thema "Oma's tijd". Juf Rianne komt uit Kerkdriel en is bekend met ons museum. Ze heeft er zelfs trouwfoto's laten maken. Toen de leerkrachten naar mogelijkheden keken om het thema aanschouwelijk te maken dacht Rianne meteen aan het Driels Museum. Samen met haar werd een programma opgesteld met onderwerpen die zeker aan de orde moesten komen. Zoals de schooltijd van vroeger, de straffen op school en hoe de mensen 50 tot 60 jaar geleden leefden, woonden en werkten. Als tweede kwam juf Hanneke met groep Zilverzaal en als derde juf Nanouk met groep Diamantzaal.

 

Tijdens de rondleidingen van de drie groepen werd volgens het afgesproken plan uitgebreid stilgestaan bij de vliegtuigmotor, de hondenkar en ander vervoer, de burgemeesterskamer, de schoolhoek natuurlijk en de winkel. De leerlingen zouden later op school schrijfopdrachten krijgen over deze onderwerpen. Elke groep werd in twee kleinere groepen opgesplitst en rondgeleid. Veel spontane vragen werden gesteld aan de vrijwilligers die de kinderen door en rond het museum gidsten. In de winkelhoek mochten alle kinderen een greep doen in de pot met "oud" snoep uit oma's tijd. En dat lieten ze zich geen twee keer zeggen. Voor hun vertrek schreven de leerlingen hun namen en bedankjes in het gastenboek.

 

Groep Zilverzaal met juf Hanneke wacht tot iedereen er is

 

Leerkrachten en ouders beloofden gemaakte foto's aan ons museum te sturen. Zodra we die ontvangen zullen we dit verslagje er mee opvrolijken.

 

6 juni 2016 Museumbezoek door groepen 5 van Mgr. Zwijsenschool

 

Maandagmorgen 6 juni werd het museum bezocht door twee groepen 5 van de Mgr. Zwijsenschool uit Kerkdriel. Zij hadden geschiedenislessen gehad over het leven in vroegere tijden in ons dorp. Vooral waren ze benieuwd naar hoe het er vroeger op school aan toe ging. Wat de kinderen leerden, wat voor straffen er werd gegeven en hoe de school er toen uitzag. De eerste groep 5A was er om negen uur met juf Laura. Eerst werd er voor het museum een foto van de groep gemaakt. De groep werd in tweeën gesplitst en werden door Michel de Bruijn en Theo van Wanrooij  rondgeleid in en buiten het museum. Vele mooie verhalen werden door de vrijwilligers verteld en er was voor de leerlingen volop gelegenheid om vragen te stellen. Aandachtig en geconcentreerd werd er dan geluisterd naar de antwoorden op de vragen en de uitleg bij de tentoongestelde objecten. De tijd die beschikbaar was vloog voorbij en na een uur moesten de kinderen weer terug naar hun eigen school. De vrijwilligers werden door de juf en de kinderen bedankt met een groot applaus.

 

Groep 5A op het schoolplein

 

Groep 5B kwam om half elf aan onder leiding van meneer Peter. Deze groep kreeg hetzelfde programma als de vorige groep en ook hier waren de kinderen na een uur dankbaar voor wat ze te horen en te zien hadden gekregen.

 

Ook meneer Peter maakte een foto van zijn groep

 

Om half twee in de middag kwam groep 5C op bezoek met juf Wendy. Zoals de twee voorgaande groepen werden ook zij ontvangen en rondgeleid. En ook deze groep moest natuurlijk op de foto.

 

En juf Wendy maakte zelf ook een paar kiekjes.

 

24 mei 2016 Groepsbezoek familie Pardoel

 

Dinsdagmiddag tegen half vier kwam een gezelschap van negen personen aan in ons museum. Het waren kinderen Paul, Riet, Ad en Jo van Marinus Pardoel met aanhang. Marinus Pardoel en zijn vrouw Maria van Houten begonnen na hun huwelijk in 1936 een groentezaak aan de Brede Haven in 's-Hertogenbosch. Opa Poulis Pardoel (bijgenaamd de "koekenpouw") begon samen met zijn zonen Albertus (Bart), Leonardus (Lenard) en dochter Maria een groentezaak in Den Bosch. Ook zoon Jo had er een groentezaak en zoon Gijs had er een groothandel in groenten. Marinus Pardoel verhuisde zijn zaak naar de Hertogin Johannastraat in het toen nog jonge Den Bosch Zuid. In 1972 namen Ad en zijn oudere broer Paul de zaak van hun vader over. Toen Paul er in 1990 mee stopte gingen Ad en zijn vrouw Corry  samen verder in de zaak. In 2010 zijn ze, mede door hun leeftijd, gestopt met de Speciaalzaak Pardoel van der Horst gespecialiseerd in groenten en fruit.

 

De kinderen van Marinus Pardoel zijn in Den Bosch geboren en kwamen in hun jonge jaren vlak na de oorlog vaak in Kerkdriel bij oma Hesterke, ooms en tante van Houten in de Kromsteeg. Voordat de bezoekers in het museum arriveerden hadden zij een bezoek gebracht aan het voormalige woonhuis van de familie van Houten in de Kromsteeg waar ze werden ontvangen door de huidige bewoners. Onder de bezoekers was Marty Verachtert (ofwel Broer van Auguste) die is getrouwd met Jo Pardoel.

 

In het museum werden zij ontvangen door Theo van Wanrooij. Er werd begonnen met een kopje koffie/thee met gebak. Na een algemene inleiding over het museum kregen ze een presentatie met oude foto's en documenten van de families Pardoel en van Houten. Veel herinneringen opgedaan bij hun bezoeken aan Kerkdriel kwamen weer boven compleet met namen en bijnamen van mensen die ze in Driel hebben gekend. Hierna volgde een rondleiding door het museum waarbij vooral hun belangstelling uitging naar de hondenkar. Die kar werd in 1978 al geschonken aan het museum door hun tante Hanneke van Houten.

 

 

Ook de rest van de collectie kreeg ruime aandacht waardoor de tijd voorbij vloog en weer afscheid moest worden genomen. Er was immers een etentje georganiseerd bij de Roskam in Hurwenen. Theo werd veelvuldig bedankt voor de ontvangst en de CD met alle documenten en foto's. Enkele bezoekers zullen beslist nog eens terugkomen maar dan met hun kinderen.

 

Het gezelschap Pardoel voor ons museum

 

21 mei 2016 Excursie vrijwilligers naar brandweerpost Maasdriel-Oost

 

Tijdens de expositie "Van blusemmer to blusboot" over de geschiedenis van de Drielse brandweer kregen de vrijwilligers van het museum de uitnodiging voor een tegenbezoek aan de brandweerpost Maasdriel-Oost. Op zaterdag 21 mei kwamen de vrijwilligers om drie uur 's-middags daarvoor aan bij de kazerne. Zij werden opgewacht door Marco Verhoeven (de grote organisator) en een aantal leden van de post Maasdriel-Oost. In de kantine werden we door barman Leo voorzien van een kopje koffie of thee. Deze Leo van Gulik is een beetje vreemde eend in de brandweerbijt. Hij is nooit brandweerman geweest maar kwam ruim vijfentwintig jaar geleden binnen als Sinterklaas bij de personeelsvereniging om kinderen blij te maken. En daarna is hij nooit meer weg gegaan. Hij is sinsdien de barman die altijd vrijwillig dienst doet.

 

In de grote vergaderzaal kregen we een presentatie over de organisatie van de brandweer in ons land, de regio Gelderland Zuid, de Bommelerwaard en onze eigen gemeente. Gérard Verharen liet in deze presentatie de verschillende personele en materiële aspecten van de brandweerorganisatie en de taken van de brandweer aan bod komen. Na deze presentatie werd het gezelschap in twee groepen gesplitst. De ene groep begon aan een rondleiding door de kazerne waarbij uitleg werd gegeven over de voortuigen en hulpmiddelen, de opleiding en de taken van de brandweer.

 

Marco Verhoeven en Gerard Verharen geven uitleg

 

De tweede groep ging naar het "buitengebeuren" waarbij onze vrijwilligers zelf aan de slag mochten bij het openknippen en spreiden van een paar autowrakken. Zodoende konden we zelf ervaren hoe zwaar het werk in een brandweerpak is in de volle zon. Want die pakken houden de warmte van de brand buiten maar ook de lichaamswarmte binnen het pak. Al met al vermoeiend werk. Wij kregen hierdoor nog meer respect voor het werk van de brandweermensen die zich inzetten voor onze veiligheid.

 

Theo bezig met de schaar

 

en Ansfried met de speider

Foto's gemaakt door Jo Lotens

 

Na afloop werd in de kantine door Leo een pilsje of wat fris aangeboden namens de brandweer. Onze voorzitter bedankte de brandweermensen voor de leerzame middag en overhandigde een envelop met inhoud voor hun personeelsvereniging 't Verdeelstuk. Theo van Wanrooij overhandigde aan Gérard Verharen een CD voor het archief van de brandweer met alle foto's en documenten over de in ons museum gehouden expositie. De brandweervrijwilligers werden met een luid applaus bedank voor hun medewerking aan deze geslaagde middag.

 

 

STEM VAN 29 MAART T/M 13 APRIL OP ONZE CLUB

 

 

 

ALVAST BEDANKT WOR

 

12 maart 2016 NLdoet (en deed) het ook bij ons museum

 

Het Oranje Fonds organiseerde op 11 en 12 maart 2016, samen met duizenden organisaties in het land, NLdoet; de grootste vrijwilligersactie van Nederland. NLdoet zet vrijwillige inzet in de spotlights en stimuleert iedereen om een dag(deel) de handen uit de mouwen te steken. Dat gebeurde ook bij ons museum. Als project hadden we het schilderen van de karrenloods en expositieruimte oude beroepen aangemeld. Met de toegezegde subsidie werden de materialen (verf, latex, kwasten, rollers etc.) aangeschaft. Helaas hadden zich geen vrijwilligers van buitenaf gemeld om te helpen de klus te klaren.

Vrijdagavond werd begonnen met het uitruimen van de karrenloods en het afwassen van muren, kozijnen en plafond. Zaterdagmorgen verder met het sauzen van de muren en het schilderwerk. Na een gezamenlijke lunch voor de werkers het afmaken van de werkzaamheden en het weer inruimen van de karrenloods. Na het opruimen van de spullen nog even napraten onder het genot van wat fris en een pilsje. Toen met een voldaan gevoel naar huis. Dank aan NLdoet en de vrijwilligers die hielpen.

 

Volop actie in de karrenloods

 

Het ziet er weer spic en span uit

 

3 maart 2016 Nieuwe wethouder mevrouw Anita Sørensen op bezoek

 

Donderdagmorgen tegen tien uur arriveerde de nieuwe wethouder van de Gemeente Maasdriel - mevrouw Anita Sørensen - samen met medewerker Marco de Bont in ons museum. Zij werden welkom geheten door Maria te Voert, Rob Harmsen en Theo van Wanrooij. Bij een kopje koffie met appeltaart kregen de bezoekers een algemene uitleg over het ontstaan van het museum. Mevrouw Sørensen maakte direct al aantekeningen en stelde vele vragen over het reilen en zeilen binnen het museum. Haar eerste vraag was of we nog aandacht gaan besteden aan het veertigjarig jubileum dit jaar. Hoe de financiële situatie was, waar onze inkomsten vandaan komen en hoe de samenwerking met de scholen in de gemeente is. Hierna werd begonnen aan een korte rondleiding door het museum. Eigenlijk te kort werd later door de bezoekers opgemerkt maar de verplichtingen op het gemeentehuis lieten een langer bezoek vandaag niet toe. Bij de winkelopstelling ontdekte mevrouw Sørensen een blik voor het bewaren van ontbijtkoek. Daarvan werd door haar en foto gemaakt omdat moeder die wel heel leuk zou vinden. Beiden waren zeer te spreken over de collectie en de uitleg daarover. Bij hun vertrek kregen de bezoekers enkele boekwerken mee die door het museum zijn uitgegeven. Wellicht komt er een vervolgbezoek met het team van de heer de Bont.

 

Aandachtig gehoor tijdens de rondleiding

 

17 en 24 februari 2016 Franciscusschool Zaltbommel weer op bezoek

 

Enige tijd terug kregen wij onderstaand verzoek van de Franciscusschool uit Zaltbommel.

 

Beste mensen,
Vorig jaar hebben we met de beide groepen 5 van onze Franciscusschool een bezoek gebracht aan het Driels Museum in Kerkdriel. Hierdoor werd ons thema 'hoe leefden mensen 100 jaar geleden' een groot succes!
Omdat de kinderen zoveel van dit thema geleerd hebben, er zoveel mooie verhalen zijn verteld en vele generaties betrokken waren bij het thema hebben we besloten om het thema dit schooljaar weer in de planning op te nemen.
We zouden heel graag weer een bezoekje willen brengen aan het museum.
Het zou dan gaan om de groepen 3,4 en 5. Dat zijn 7 groepen in totaal. Dat is heel wat....maar wanneer dit te veel is, kunnen we de groepen halveren zodat de kinderen door middel van foto's, verhalen en ervaringen de andere groepen kunnen informeren. Ik weet ook niet of het bezoek geschikt is voor kinderen uit groep 3...
De eerste twee weken na carnaval starten we het thema op.
Zouden we in die weken langs kunnen komen voor een rondleiding door het museum?

 

En natuurlijk mochten de leerlingen weer een bezoek brengen aan ons museum. Op woensdag 17 februari kwam de eerste groep 5 om 09.00 uur aan bij ons museum. Onder leiding van juf Lian en met begeleiding van 6 moeders die met auto's het vervoer voor de 20 kinderen hadden geregeld. De leerlingen hadden vooraf vragen bedacht en opgeschreven over dingen die ze graag wilden weten. Op de meeste vragen kregen ze wel antwoord van de vrijwilligers van het museum tijdens de rondleiding. Na ongeveer een uur vertrok deze groep weer. Even later arriveerde de tweede groep 5 met 22 kinderen onder leiding van juf Marije en 5 moeders. Ook deze jongens en meisjes kregen de rondleiding.
 

Op woensdag 24 februari kwamen de combigroep 4/5 en twee groepen 4 naar ons museum. Om 09.00 uur groep 4/5 met 20 kinderen en juf Rianne met hulp van 4 moeders.

 

Groep 4/5 voor het museum

 

Om 10.00 uur de eerste groep 4 met 20 kinderen, juf Femke en 5 moeders. Waarna om 11.00 uur de tweede groep 4 kwam met 22 kinderen, 5 moeders en 1 opa samen met leerkracht juf Emmy. Alle drie de groepen kregen een rondleiding in en om het museum. De leerlingen stelden ook nu weer veel vragen aan de vrijwilligers. Na de rondleidingen werden de vrijwilligers bedankt met een applaus en vertrokken de groepen weer naar Zaltbommel.

 


Ook de tweede groep 4 ging nog even op de foto