Bezoekinfo en ANBI gegevens

Stichting Driels Museum

Teisterbandstraat 38

5331 CR Kerkdriel

Telefoon 0418 – 551160 (tijdens openingsuren)

Ons museum is op de begane grond voor rolstoelers toegankelijk. We hebben helaas geen lift in ons gebouw zodat de bovenverdieping alleen per trap (vrij steil) bereikbaar is.

Contactadres

Mevrouw Maria te Voert – van Beek

Telefoon 0418 – 632491

E-mailadres

info@drielsmuseum.nl

Openingsuren

Zondag                14.00 uur – 17.00 uur

Maandag             19.30 uur – 22.30 uur

Geen openstelling  in 2019 op de zondagen 3 maart (Carnaval) - 21 april (eerste Paasdag) - 9 juni (eerste Pinksterdag) - 14 juli (Kermis)

en op de maandagen 4 maart (Carnaval) - 23 april (tweede Paasdag) - 10 juni (tweede Pinksterdag) - 15 juli (Kermis)

Algemeen

De toegang is gratis. Een vrijwillige bijdrage ten behoeve van het museum is echter zeer welkom.

Rondleidingen worden op verzoek gegeven door vrijwilligers van het museum.

Groepsrondleidingen buiten de openingstijden kunnen op afspraak (via e-mail info@drielsmuseum.nl of telefoon 0418-632491) worden verzorgd tegen een geringe vergoeding.

In het museum zijn exemplaren te koop van uitgegeven Drielse Vertellingen, boeken en prenten.

Bezoekvoorwaarden Driels Museum.

Door op onderstaande link te klikken kunt u desgewenst de voorwaarden inzien.

Bezoekvoorwaarden Driels Museum

Privacy protocol

Door op onderstaande link te klikken kunt u desgewenst het protocol inzien.

Privacy protocol Driels Museum

ANBI-gegevens

Ons museum is een door de belastingdienst erkende instelling. Daardoor zijn giften en donaties aan ons museum voor de aangiften inkomsten- en vennootschapsbelasting aftrekbaar. Uiteraard onder de door de belastingdienst gestelde regels en voorwaarden.

Om aan onze verplichtingen tegenover de belastingdienst te voldoen geven wij u onderstaand de relevante informatie.

Naam: Stichting Driels Museum

Bankrekening: NL 63 RABO 0125197403

Fiscaal nummer: 0087 05 094

Contactgegevens: zie hierboven

Bestuurssamenstelling: zie menu-item "Organisatie"

Beleidsplan: klik op deze link om in te zien Beleidsplan Driels Museum 2014-2019

Beloningsbeleid: de stichting kent geen leden maar bestaat uitsluitend uit vrijwilligers welke geen geldelijke bijdragen leveren. Ook het stichtingsbestuur bestaat uit vrijwilligers. Geen der vrijwilligers ontvangt enige vorm van vergoeding.

Doelstelling: de stichting heeft ten doel bekendheid te geven aan de geschiedenis van de "oude" gemeente Maasdriel door het bijeenbrengen, verzamelen en tentoonstellen van objecten, foto's en documenten in een speciaal daarvoor in stand gehouden museum; door het (doen) geven van voorlichting over deze objecten, foto's en documenten en al hetgeen in de ruimste zin daarmede verband houdt.

 

Museumregister: ons museum heeft sinds 2007 het keurmerk "Geregistreerd Museum". Een erkenning door de stichting Museumregister Nederland. Als u wilt weten wat dit allemaal inhoudt dan kunt desgewenst een informatieblad hierover inzien door te klikken op de link  Informatieblad Geregistreerde Musea.pdf

 

Uitgeoefende activiteiten: 2018

 

23 dec                        Driels Museum in kerstsfeer met glűhwein en warme chocomelk

9 nov                         Presentatie "Drielse Vertellingen" editie 2018

28 okt                        Opening schilderijenexpo Inge van Liempt - Albert van Duuren - Fabian Methorst

25 okt                        Historische wandeling met vriendinnenclub tennis

14 okt                        Groepsontvangst familie van Hoesel

10 sept                       Overdracht hoefstal door leerlingen Cambium Zaltbommel

2 sept                        Ontvangst, rondleiding en wandeling met sponsoren en vrienden van ons museum

6 aug                         Historische rondwandeling met vrijwilligers van ons museum

24 juni                      Deelname aan jaarmarkt Delkant te Kerkdriel

16 juni                      Excursie vrijwilligers naar museum 't Brabants Leven in Den Dungen

26 mei                      Groepsontvangst en historische wandeling familiedag Kouwenberg

14 mei                      Groepsbezoek Mgr. Zwijsenschool 3 groepen 5

28 apr                       Groepsontvangst neven en nichten familie van Nisselrooij

9 en10 mrt                Klusdag hekwerk aktie NL-doet

8 mrt                        Groepsontvangst bewoners Maria Oord

2 mrt                        Groepsontvangst deelnemers inburgering Taalplus

25 febr                     Groepsontvangst familie van Hoesel-Vink

24 febr                     Groepsontvangst familie van Hooft

18 febr                     Groepsontvangst gezelschap Schans

15 febr                     Groepsontvangst bewoners Maria Oord

26 jan                      Groepsontvangst "nichtjesdag" de Ruiter

28 jan                      Opening expositie "Champignoncultuur in Maasdriel" 

5 jan                        Nieuwjaarsbijeenkomst vrijwilligers Driels Museum

 

 

Financiele verantwoording:

 

Voor balans klik hier Balans31-12-2018 om in te zien en voor resultatenrekening Resultatenrekening 2018