Collectie

 

 

Algemene beschrijving

 

De verzameling richt zich in de eerste plaats op de economische bedrijvigheid binnen de dorpen in de laatste honderd jaar. Daarnaast zijn er verzamelingen die gewijd zijn aan het dagelijkse leven in die tijd en aan de periode tijdens en vlak na de tweede wereldoorlog. Een aparte collectie bestaat uit fossielen die verkregen zijn uit de in jaren zestig uitgevoerde zandwinningswerkzaamheden in de uiterwaarden van Maasdriel. Onderstaand een foto van een weliswaar beschadigd, maar bewaard gebleven plaatsnaambord van de oorsprokelijke gemeente DRIEL.

 

 

 

Kerncollectie

 

Tot de kerncollectie worden gerekend: de bouwfragmenten van de oude kerk, de gereedschappen, werktuigen en producten van de plaatselijke industrie (mandenmakerij, steenfabricage) en de boerenwagens en karren. Hieronder een foto van de gevelsteen welke afkomstig is uit het gesloopte voormalige klooster aan de Kerkstraat.