"Oud" nieuws

 

Hier vindt u de "oude" nieuwsberichten van ons museum.

 

 

10 november 2017 Presentatie Drielse Vertellingen 2017

 

Vrijdagavond om half negen vond de presentatie plaats van de Drielse Vertellingen editie 2017. Vanaf acht uur kwamen de genodigden en belangstellenden binnendruppelen. Uiteindelijk waren er ruim vijftig mensen aanwezig. Voorzitter Ansfried Goesten sprak een welkom tot het gezelschap en bedankte het team dat dit jaar weer voor een schitterend jaarboek heeft gezorgd. Vervolgens kreeg Gerard de Leeuw het woord. Hij doorliep op humoristische wijze de artikelen die in het boekwerk staan. Hij bedankte zijn medeschrijvers voor hun bijdrage.

 

Paul van den Bighelaar schreef een prachtig artikel over "De verloren Sint Martinuskerk" waarin veel nieuwe feiten en wetenswaardigheden zijn opgenomen. Want veel was er reeds geschreven over deze kerk.

Gerard de Leeuw schreef  "Een stukje geschiedenis van een oud hotel". Het gaat over De Engel en " 't Pèrdevolk" dat daar verbleef eind 1945 toen ze hielpen bij de wederopbouw in Kerkdriel. Verder ook een bijdrage over "Een monument" wat een urinoir - oneerbiedig gezegd een pisbak - blijkt te zijn bij het Veerhuis.

Henk Hooijmans (Hein d'n Drukker) kwam met een prachtig stuk geschiedenis over "Prinsenvereniging De Peuteblèkers bijna 50 jaar". Toevalligerwijs ligt het jaarboek op dun elfde van dun elfde in de winkels.

Niels van Houten heeft vele uren gestoken in zijn artikel over "Bon Appetit". Een mooi stuk familiegeschiedenis in de horeca over Sjaak en Jeanny de Leeuw-Leppens.

Jan en zijn vader Hans Piels schreven samen "De kruidenierszaak van Frit Mulders". Frit en zijn vrouw Johanna van Malsen zijn voorouders van beide schrijvers.

Toon van Boxtel verhaalt over "De Alemse Boerenleenbank en haar voorgeschiedenis". Dit artikel geeft een mooi beeld van het bancaire gebeuren in Alem dat lang was aangewezen op het bankkantoor in Maren.

 

 

Vervolgens werd door Gerard aan zijn tante - mevrouw Jeanny de Leeuw-Leppens - het eerste exemplaar overhandigd vergezeld door kussen en een boeket bloemen. Jeanny sprak hierna haar dank uit aan het Driels Museum en alle schrijvers van de Drielse Vertellingen. Zij was zeer vereerd het eerste exemplaar te mogen ontvangen en wist zeker dat haar man Sjaak "beretrots" zou zijn geweest op dit gebeuren.

 

Mevrouw de Leeuw tijdens haar dankwoord

 

30 oktober 2017 Computerconfiguratie als sponsoring van Cosema

 

Maandagavond werd ons museum aangenaam verrast door Computer Service Maasdriel. Ter vervanging van onze verouderde computer en programmatuur werd een compleet geïnstalleerde configuratie aangeboden als sponsoring.

 

Van links naar rechts ziet u hier Ansfried Goesten, Vincent Schipper, Martijn Veldhuis en Theo van Wanrooij. Namens Cosema overhandigden de middelste twee heren een computer aan het Driels Museum. Voorzitter Goesten en penningmeester van Wanrooij namen de computer met dankbaarheid in ontvangst. Op de foto is te zien dat op de achtergrond al een film draait met betrekking tot de champignoncultuur. Hier zal de volgende expositie van het Driels Museum over gaan.

De voorbereidingen daarvoor zijn in volle gang. Foto's met als onderwerp het kweken van champignons zijn nog steeds van harte welkom. Even een mailtje en we nemen contact met u op. Afgeven tijdens openingstijden mag natuurlijk ook.

 

25 oktober 2017 Opnemen "Alles plat" door Omroep Gelderland

 

Woensdagmiddag om vier uur waren een aantel van onze vrijwilligers present om mee te werken aan het opnemen van Driels dialect. Dit voor het derde seizoen van het programma Alles Plat van Omroep Gelderland. Twee medewerkers van NOBS Film & Video kwamen de film- en geluidsopnames maken. Vooraf werd de lijst met mogelijk bruikbare woorden en gezegden in het Driels met zijn allen doorgenomen.

 

Vervolgens sprak Tonnie van Kessel als eerste een aantal woorden en zinnen voor de camera. Theo van Wanrooij deed hetzelfde zittend voor het bekende schoolbord.

En als laatste was Theo de Leeuw aan de beurt zittend achter de toonbank van ons winkeltje.

 

 

Tegen half zes vertrokken de mensen van Omroep Gelderland naar een volgende opnamesessie in Herwijnen. Zij bedankten ons uitvoerig voor de prettige samenwerking en vlotte opnamesessie in ons museum. Over de uitzenddata op Omroep Gelderland zullen zijn nog nader bericht ontvangen. Deze zullen wij dan op onze site ook kenbaar maken.

 

30 september 2017 Filmopname "kletscorner" dorpsfilm

 

 

Zaterdagmorgen waren een aantal vrijwilligers al vroeg in de weer. Door het Sociaal Cultureel Fonds Maasdriel was ons gevraagd assistentie te verlenen bij het maken van opnamen voor de dorpsfilm. Daarmee is André Versteeg al een tijdje bezig en deze film wordt gefinancierd door SCF Maasdriel. Marco, Kees, Theo, Marion, Theo en Tonnie gingen met hondenkar en melkwagentje naar winkelcentrum Delkant waar de opnames zouden plaatsvinden. Theo de Leeuw als heerboer, Marco Verhoeven als landbouwer en Theo van Wanrooij als veeboer uitgedost in oude kledij. Deze drie probeerden vanaf elf uur mensen voor de camera de vraag "Ben jij een echte Drielenaar" te laten beantwoorden. En eigenlijk viel het aantal durvers best wel mee. Kees Maas, Tonnie van der Meijden (als gast) en Marion Maas-Glaudemans waren druk in de weer met het opblazen en uitdelen van ballonnen aan jeugdige winkelbezoekers.

 

 

Tegen half twee gaf André te kennen voldoende materiaal te hebben "geschoten" om in de dorpsfilm te kunnen monteren. Wij werden bedankt voor onze medewerking en op onze beurt bedankten wij voor de camera alle mensen die spontaan of na enig aandringen hun zegje hadden gedaan voor camera en microfoon.

 

 

Al onze spullen werden op wagentje en kar geladen en terug gebracht naar het museum. Al met al een geslaagd optreden tot volle tevredenheid van de woordvoerder van het SCF waar wij zelden tevergeefs een beroep op doen.

 

28 september 2017 Groepsontvangst "nichtjesdag" familie Vissers

 

Donderdagmiddag bracht een groep van veertien personen in het kader van een voor hun georganiseerde "nichtjesdag" een bezoek aan ons museum. Om half twee werden zij welkom geheten door onze vrijwilliger Michel de Bruijn. Na een korte inleiding over het ontstaan van en de gang van zaken in het museum werd begonnen met een rondleiding. De enige heer in het gezelschap was Leo Vissers die samen met zijn vrouw dit bezoek aan het museum hadden geregeld. De overige vrouwelijke deelneemsters (niet voor niets nichtjesdag) zagen tijdens de rondleiding veel herkenbare dingen uit hun jonge jaren. Afkomstig uit voornamelijk West Brabant waren ook alle boerenkarren en werktuigen hun niet onbekend. Na ruim twee uur vertrok de groep na een applaus en dankwoorden voor de gids van deze middag.

 

30 augustus 2017 Presentatie 9 wandelboekjes van de Bommelerwaard

 

Woensdagmiddag werden in ons museum de 9 wandelboekjes van de Bommelerwaard gepresenteerd. Om vier uur werden de talrijke aanwezigen welkom geheten door de heer Leo Weyman. Hij is de voorzitter van Stichting Open Monumentendag Bommelerwaard. Elk jaar probeert de stichting een bepaald thema voor het voetlicht te brengen. Hij vertelde dat bij het brainstormen over "Boeren, burgers en buitenlui" het idee was opgeborreld om historische kennis vast te leggen in "wandelingen langs monumenten"  in de Bommelerwaard. Er werd geïnventariseerd wat er al was op dat gebied. Zaltbommel heeft al een aantal boekwerken en ook het Driels Museum gaf eind vorig jaar een wandelroute uit. Vervolgens is een man of tien bezig geweest met het verzamelen van informatie, het vinden en maken van foto's en het uitwerken van de routes. Het team van samenstellers kwam zo tot negen boekwerkjes die elk een wandeling bevatten die in pakweg één tot twee uur gelopen kunnen worden. Vervolgens dankte hij de gemeenten Zaltbommel en Maasdriel voor hun geldelijke bijdragen. Ook de Van Voordenstichting en het Sociaal Cultureel Fonds Maasdriel en de eigen stichting droegen bij in de kosten. Na een laatste woord van dank aan alle medewerkers aan dit project kregen de burgemeesters Van Kooten en Rehwinkel als eersten ieder een pakketje met de negen wandelingen. De boekjes zullen op diverse verkoopadressen te verkrijgen zijn voor twee euro per stuk.

 

burgemeesters Rehwinkel en van Kooten met Leo Weyman

 

Onder het genot van een sapje, wijntje, biertje of iets fris bekeken de aanwezigen de boekjes en werden nieuwtjes en wetenswaardigheden over de verschillende routes en dorpen uitgewisseld. Rond half zes waren de bezoekers weer vertrokken en konden de vrijwilligers de ontvangstruimte weer herinrichten voor de openstelling aanstaande zondag.

 

25 augustus 2017 Groepsontvangst gezelschap Lap

 

Vrijdagmiddag was vanaf half drie een groep op bezoek in ons museum. Omdat de heer Lap uit Zaltbommel dit had geregeld hebben wij het "gezelschap Lap" genoemd. De groep bestond uit 12 personen die uit alle delen van ons land afkomstig zijn. Op een vakantie dertien jaar geleden hebben deze mensen elkaar ontmoet en het klikte. Besloten werd om elk jaar door een ander persoon een soort reünie te laten organiseren. En na al die jaren gebeurt dat nog steeds. Dit jaar was het echtpaar Lap uit Zaltbommel aan de beurt. Omdat mevrouw in 2016 met Vrouwennetwerk Zaltbommel al in ons museum een bezoek bracht vonden de organisatoren dat zij ook nu naar Kerkdriel moesten gaan. De reden daarvan is volgens hun dat men in het Driels Museum een goed beeld krijgt van het leven, wonen en werken in de Bommelerwaard in de l;laatste honderd jaar. Het gezelschap werd ontvangen en rondgeleid door Theo van Wanrooij. Begonnen werd met koffie of thee en iets lekkers erbij. Tijdens het koffiedrinken gaf Theo een overzicht van het ontstaan en de historie van het museum zelf. Na de koffie werd begonnen aan de rondleiding in en om het museum. Allerlei wetenswaardigheden en anekdotes  werden daarbij verteld. De bezoekers zelf hadden talrijke vragen over de karren, wagens en werktuigen die te zien waren. Twee uren vlogen voorbij en het gezelschap nam met dank aan de gids afscheid van ons museum.

 

25 juni 2017  Driels Museum ook op jaarmarkt Op d'n Delkant

 

Zondagmorgen waren de eerste vrijwilligers als vroeg in touw om het Hedels wagentje op te tuigen als "blikgooi" attractie. Met de wagen en de hondenkar naar de standplaats op de hoek van de Teisterbandstraat waar ook de kraam werd ingericht.

 

 

Mooi nieuw spandoek opgehangen en de verkoopwaar (allerlei boekwerken en ansichtkaarten) netjes uitgestald. Direct vanaf het beginn van de jaarmarkt begon het aan de kraam lekker te lopen en werd er naar hartenlust met textielballen op de blikken bussen gegooid.

 

 

Voor de kleintjes was er natuurlijk altijd prijs. In de loop van de dag wisselden verschillende vrijwilligers elkaar af achter de kraam terwijl Rob en Marco de ballen opraapten en de bussen opnieuw stapelden.

Na het blikgooien even met Marco op de foto

 

Aan het einde van de dag alles weer op de karren geladen en terug naar het museum.

 

Maandagavond met de penningmeester de dagopbrengst geteld.

 

Een leuk bedrag verdiend waarmee de kas weer een beetje gespekt is. Dank aan alle vrijwilligers die zich hiervoor hebben ingezet.

 

12 juni 2017 Museumbezoek door groepen 5 van Mgr. Zwijsenschool

 

Maandagmorgen 6 juni werd het museum bezocht door twee groepen 5 van de Mgr. Zwijsenschool uit Kerkdriel. Zij hadden geschiedenislessen gehad over het leven in vroegere tijden in ons dorp. Vooral waren ze benieuwd naar hoe het er vroeger op school aan toe ging. Wat de kinderen leerden, wat voor straffen er werd gegeven en hoe de school er toen uitzag. De eerste groep 5 was er om negen uur met juf Laura. Eerst werd er voor het museum een foto van de groep gemaakt. De groep werd in tweeën gesplitst en werden door Michel de Bruijn en Theo van Wanrooij  rondgeleid in en buiten het museum. Vele mooie verhalen werden door de vrijwilligers verteld en er was voor de leerlingen volop gelegenheid om vragen te stellen. Aandachtig en geconcentreerd werd er dan geluisterd naar de antwoorden op de vragen en de uitleg bij de tentoongestelde objecten. Bij de winkelopstelling staat een ouderwetse "snoeppot" en daaruit mochten de kinderen een snoepje pakken. De tijd die beschikbaar was vloog voorbij en na een uur moesten de kinderen weer terug naar hun eigen school. De vrijwilligers werden door de juf en de kinderen bedankt met een groot applaus.

 

Door Michel al netjes in twee rijen opgesteld

 

De tweede groep 5 kwam om half elf aan onder leiding van meneer Peter. Deze groep kreeg hetzelfde programma als de vorige groep en ook hier waren de kinderen na een uur dankbaar voor wat ze te horen en te zien hadden gekregen.

 

De tweede groep klaar om naar binnen te gaan

 

Om half twee in de middag kwam de derde groep 5 op bezoek met meneer Frank. Zoals de twee voorgaande groepen werden ook zij ontvangen en rondgeleid.

 

De derde groep krijgt uitleg over een boerenwagen

 

en over de OSCA de enige in Nederland gebouwde jukebox

met dank aan meneer Frank Verstegen voor de foto's

 

Na afloop kregen de vrijwilligers ook van deze groep een mooi applaus voor de verhalen tijdens de rondleiding. Al met al ook dit leerjaar weer een geslaagde museumdag voor de leerlingen groep 5 van de Mgr. Zwijsenschool.

 

10 juni 2017 Groepsontvangst familie van Beurden-de Gier

 

Zaterdagmiddag kwam de familie van Beurden om half drie aan in ons museum. Zij werden deze middag ontvangen door Theo van Wanrooij. De heer en mevrouw van Beurden waren in gezelschap van hun zoon, kleinzoon, dochter, schoonzoon en een familielid de Gier. Mevrouw van Beurden is een echte Drielse namelijk Tiny de Gier die een dochter is van bakker Chris de Gier die ook de uitbaters waren van Hotel-Café-Restaurant De Engel. Tiny heeft een aantal jaren als onderwijzeres voor de klas gestaan in de toen nog R.K. Meisjesschool. Graag wilde ze met haar familie eens wat oude herinneringen van Driel ophalen en waar kan dat beter dan in een museum.

Begonnen werd met koffie en iets lekkers erbij. Tijdens het koffiedrinken konden oude foto's van De Engel en familieleden de Gier worden bekeken. Het meegekomen familielid bleek Leo de Gier te zijn. Die heeft ook thuis in de bakkerij gewerkt en is later een bakkerij in Den Bosch begonnen. Zijn zoon, Chris genoemd naar zijn opa en 5e generatie bakker, runt tegenwoordig de ambachtelijke bakkerij in winkelcentrum De Helftheuvel. Na de koffie werd begonnen met een rondleiding in en om het museum. Veel bekende objecten, verhalen en natuurlijk ook bijnamen kwamen voorbij. Veel later dan gepland nam het gezelschap om vijf uur afscheid met dank voor de onderhoudende middag in ons Driels Museum.

 

30 mei 2017 Historische wandeling met college van B & W Maasdriel

 

Maandagmiddag half twee kwam burgemeester Henny van Kooten in gezelschap van de wethouders Anita Sørensen - Jan Hein de Vreede - Gerard van den Anker en secretaris Ad de Jong aan bij ons museum. Zij werden ontvangen door Rob Harmsen en Theo van Wanrooij die met hun de historische wandeling zouden gaan maken. Deze afspraak was een uitvloeisel van de belofte gedaan door mevrouw Sørensen bij het veertigjarig jubileum van ons museum. Zij kreeg toen het eerste exemplaar van de wandelroute uitgereikt met het verzoek om die ook een keer echt met ons te gaan lopen. Dus dat gingen we vandaag met prachtig wandelweer doen.

Voor het begin van de wandeling werd even een foto gemaakt op het gerenoveerde museumplein.

 

 

Buiten de feiten in het gedrukte boekje werden talloze aanvullingen gegeven over de panden en straten waar we langs en door liepen. Ook werden door de gasten vragen gesteld waarop meestal wel een antwoord gegeven kon worden. Bij het eerste Drielse gemeentehuis (in Huize Scherpenheuvel in gebruik geweest van 1825 tot 1888) werd ook geposeerd door de gasten. Toen de burgemeester vroeg of de huidige bewoner dat wel goed zou vinden kreeg hij met een kwinkslag als antwoord "dat regelen we hier in Driel zelf wel even".

 

 

Bij het pand van het vroegere hotel-café De Engel (hoek van Kerkstraat en Mgr. Zwijsenplein) kwam de Drielse opstand ter sprake. In maart 1888 werd dat pand door een detachement bereden marechaussee uit Den Bosch te paard en met getrokken sabel ontruimd. Gevolg van de opstand was de "drooglegging" van Driel tot eind oktober. Alle herbergen werden toen op bevel van burgemeester van Haaren gesloten.

Aangekomen bij het "oude" maar eigenlijk tweede gemeentehuis van Driel aan het einde van het plein (in gebruik geweest van 1888 tot en met 1990) werd het bordes beklommen voor een foto.

 

 

Tegen drie uur waren we terug bij het museum en werden Rob en Theo bedankt voor de leerzame wandeling. Mevrouw Sørensen overhandigde namens het college een envelop met inhoud als blijk van waardering voor de ontvangst en genomen moeite.

 

9 april 2017 Twee geweldige prijzen bij Rabo Clubkas Campagne

 

Zondagmiddag half drie kregen wij in ons museum bezoek van de heer Ivar Schippers. Die werkt als Manager Facilitaire Services bij Rabobank Bommelerwaard. Hij kwam ons verrassen met een cheque voor de opbrengst van de stemmen die op het museum werden uitgebracht. Maar liefst 420 stemmen kregen wij in de campagne en dat resulteert in het geweldige bedrag van € 1.121,15. De aanwezige bestuursleden en vrijwilligers vielen bijna van hun stoel bij het zien van de cheque.

 

De heer Schippers en onze voorzitter met de cheques

 

Door Rabobank Bommelerwaard was ons museum al tot winnaar van de creativiteitsprijs uitgeroepen en dat leverde nog eens € 250,00 op. Een geweldig resultaat waarvoor een DANK JE WEL op zijn plaats is aan iedereen die aan dit succes heeft bijgedragen. Marco, Rob, Jan en Theo (onze eigen acteurs met de hondenkar) en Wijsneus Media die het filmpje kosteloos voor ons maakte en natuurlijk

 

DANK AAN ALLE MENSEN DIE DE MOEITE NAMEN OM OP ONS TE STEMMEN EN ONZE FILM TE LIKEN

 

en duimpjes omhoog voor de Rabobank

 

3 april 2017 Lezing over oude kerk in Kerkdriel

 

Maandagavond vanaf half acht kwamen de eerste belangstellenden voor de lezing al aan in ons museum. Kunsthistoricus Marjan Witteveen ging om 20.00 uur een lezing houden over de eeuwenoude in de oorlog verwoestte N.H. kerk in Kerkdriel. In april 1945 werd door de Duitsers de kerktoren opgeblazen en daarmede ook een groot deel van de kerk vernield. Van de beeldhouwwerken is nog wel wat bewaard gebleven en een deel daarvan is in het museum te zien. Ook over de gewelfschilderingen is nog veel bekend. Marjan Witteveen verdiept zich, zolang ze in Zaltbommel woont (al ruim veertig jaar) vol overgave en enthousiasme in de Bommelerwaardse historie. Zij is voor velen, nieuwkomers en Bommelerwaarders een nooit verzakende vraagbaak. Ze onderzoekt en schrijft niet alleen om vast te leggen voor het nageslacht maar ook om jong en oud te interesseren voor het prachtige cultuurgoed van de Bommelerwaard.  Haar kennis houdt  ze nooit voor zichzelf. Onder andere door tal van lezingen door de hele Bommelerwaard en daarbuiten wil zij die kennis graag met iedereen delen. Ze doet dat met een aanstekelijk enthousiasme.

 

Marjan Witteveen tijdens haar lezing

 

De 35 aanwezigen (waardoor de stoelen tot de laatste plaats waren bezet) werden door voorzitter Ansfried Goesten welkom geheten. Mevrouw Witteveen schetste in het kort de bouwgeschiedenis van de oorspronkelijk R.K. Sint Martinuskerk. Rond het jaar 700 was er al een eenvoudig houten kerkgebouw dat later werd vervangen door een tufstenen kerk. Door vele aanbouwen en verbouwingen ontstond daardoor de verwoestte kerk die in de categorie "kruisbasiliek" viel. Aan de hand van geprojecteerde foto's en tekeningen kregen de gasten een beeld van de vele mooie beeldhouwwerken en gewelfschilderingen in de kerk.

 

 

Een korte pauze - met tijd voor een kop koffie of thee - onderbrak de avond die om ongeveer tien uur was afgelopen. Voorzitter Goesten bedankte de aanwezigen voor hun komst en aandacht. Marjan Witteveen werd bedankt voor haar mooie en heldere uiteenzetting over de oude Drielse kerk. Als blijk van waardering overhandigde hij haar een cadeaubon.

 

GEEN LIJSTTREKKERS MAAR KARTREKKERS

 

De landelijke verkiezingen zijn voorbij maar het stemmen voor de Rabo Clubkas Campagne moet nog beginnen. Ons museum doet ook mee aan dit prachtig initiatief van de Rabobank. Wij respecteren de andere kandidaten, gooien niet met modder maar doen zelf ons stinkende best om stemmen te winnen.

Zoals de lijsttrekkers landelijk flyeren doen wij dat in ons eigen dorp ook. Met stapels flyers in de hondenkar trokken onze mensen er vanmiddag op uit.

 

 

Natuurlijk een rondje over de markt want daar tref je mensen die ons kunnen helpen aan stemmen. Dus uitdelen die flyers.

 

 

Onze verschijning "meej aauw spul en in kleere van jaore trug" werd zeer positief ontvangen door de marktbezoekers en het winkelende publiek in winkelcentrum Delkant. Voor de kartrekkers terug gingen naar het museum werd nog even geposeerd voor het oude gemeentehuis.

 

 

Er is van deze actie ook een kort filmpje gemaakt. Klik op de link om te bekijken

 

https://youtu.be/8L8IuO21yek

 

 

En nu maar hopen dat alle mensen die hebben toegezegd ook op ons te stemmen dat ook echt gaan doen in de periode van 23 maart tot en met 5 april aanstaande.

 

DOEN WOR WANT WIJ HEBBE DE CENTE HÉÉÉL HARD NODIG

 

STEM VAN 23 MAART T/M 5 APRIL OP ONZE CLUB

 

 

 

ALVAST BEDANKT WOR

 

 

 

14 januari 2017 Groepsontvangst familie van Zanten

 

Zaterdagmorgen tegen half elf kwamen de eerste leden van de familie van Zanten aan bij ons museum. Alle bezoekers kwamen per auto of per fiets op eigen gelegenheid.

Alle gasten knuffelden elkaar eerst uitgebreid als bij een soort reünie waarna ze werden begroet door de vrijwilligers Jo Lotens en Theo van Wanrooij. Zij dachten alleen gasten met de naam van Zanten te zullen ontmoeten maar er kwamen ook andere echte Drielse familienamen binnen.

 

 

Zoals Jachtenberg, Schimmel en van Bockel. Hierna begon het gezelschap met een kopje koffie of een glas thee met wat lekkers erbij. Onder het koffiedrinken gaf Theo een inleiding over het ontstaan en de geschiedenis van veertig jaar museum. Tijdens dit praatje kwamen foto's voorbij voornamelijk van de N.H. school waar de meeste gasten zelf onderwijs genoten. Vervolgens werd op verzoek van de gasten de dorpsfilm uit 1970 bekeken waarbij veel bekende personen en straatbeelden voorbij kwamen.

 

Gezien het geplande tijdschema werd de film voortijdig gestopt en begonnen aan een rondleiding in twee groepen door het museum. Na de rondleiding vertrok het gezelschap om half een naar restaurant Dukdalf o0m te gaan genieten van een gezamenlijke lunch. Ook daar werd het nog erg gezellig zoals op onderstaande foto is te zien. Met dank voor de foto's gemaakt door Dirk Sinnema.

 

 

 

 

18 november Presentatie Drielse Vertellingen 2016

 

Vrijdagavond kwamen vanaf acht uur de eerste gasten in ons museum om de presentatie van de Drielse Vertellingen 2016 bij te wonen. Om even over half negen was het bomvol en verwelkomde voorzitter Ansfried Goesten de aanwezigen. Vooral de grote delegaties van de familie Stoof (uit Breda en omgeving maar zelfs ook uit Hoogeveen) en familie Laheij uit Kerkdriel. Over beide familie stond een stuk familiegeschiedenis in de nieuwe editie. Ook de beide wethouders van Maasdriel de heren Gerard van den Anker en Jan-Hein de Vreede waren deze avond aanwezig.

 

Aandachtige luisteraars bij de inleiding door Gerard de Leeuw

 

Hierna kreeg redactielid Gerard de Leeuw het woord. Die bedankte allereerst alle aanwezigen voor hun komst en Paul van den Bighelaar, Robert Goesten, Henk Hooijmans en Niels van Houten voor hun bijdrage aan het jaarboek. Op Chinese wijze (van achteren naar voren) doorliep hij de artikelen van deze uitgave. Het artikel van Paul "Jeugdwerk door de jaren heen" een terugblik van ruim zestig jaar. "De Drielse muziekkiosken"  sinds 1910 van Robert. "De ronde van Driel" en Wielervereniging Het Luchtschip door Henk. "Meer dan een eeuw Gezelligheid" over Café-hotel-slijterij De Arend geschreven door Niels en Gerards eigen bijdrage als laatste "Ze waren Drielziek, maar "kan niet" kenden ze niet" over Sjaak en Door Stoof-de Leeuw die in Breda de basis legden voor het bedrijf Stoof Breda dat later opging in Mammoet. Na deze uitgebreide inleiding kreeg de heer Piet Stoof - de laatste directeur met die naam binnen Mammoet - het eerste exemplaar uitgereikt.

 

Piet Stoof staat klaar om het eerste exemplaar te ontvangen

 

Toen deze plichtplegingen achter de rug waren werden de jaarboeken in grote getale aangekocht en direct bekeken, gelezen en besproken door de aanwezige gasten. Tot dan voor elkaar onbekende familieleden van de Stoven en de Leeuwen maakten kennis met elkaar. Daarbij kwam zelfs een tablet met daarop de stamboom van Stoof-de Leeuw ter tafel om te kunnen bekijken wie waar en waarbij thuis hoort.

 

Wie is wie in de stamboom

Met dank aan Jan Piels voor de foto's

Onder het genot van een drankje bleef het nog tot bijna elf uur druk en gezellig in ons museum. Een aantal afspraken werden gemaakt om contact te houden en voor bezoeken over en weer tussen de families.

 

22 en 23 oktober Ons jubileumweekend was grandioos

 

Het boekje met de historische wandeling is voor 3 euro te koop in ons museum en bij The Readshop Expres in Kerkdriel

 

Dit grandioze weekend kon tot stand komen door financiële bijdragen van de Gemeente Maasdriel, het Sociaal Cultureel Fonds Maasdriel en enkele van onze zeer welwillende sponsoren. Daarvoor onze oprechte dank.

 

Zaterdagmorgen om 11.00 uur kwam burgemeester Henny van Kooten samen met zijn echtgenote bij ons museum voorrijden met een oldtimer. Een particuliere chauffeur en een persoonlijke adjudant hadden het echtpaar opgehaald bij hun huisadres.

Begeleid door ouders en leerlingen van de vioolklas van Marta Lopez Vera betrad de burgemeester als eerste de tent op het plein voor ons museum.

 

Daarbinnen waren de demonstraties van oude ambachten als bezig en bij de karrenloods hamerde de smid er al lustig op los.

 

De wolspinner geeft uitleg

De imker met zijn doorzichtige bijenkast

Zelf een kaars maken met bijenwas

of een mandje vlechten

en met een HELE grote hamer de smid helpen

precies laten opmeten hoe lang je bent

of je mooi laten schminken

en ballonfiguren maken kan ook buiten

 

Het was de hele dag doorlopend lekker druk. De ritjes in de oude brandweerauto van OSMO waren bij de kinderen erg in trek. Vanaf 11 uur tot het einde van de dag waren de oud-spuitgasten druk in de weer met het rondrijden van de jeugd (en soms ook ouders).

 

Klik hier voor een kort ritje

 

Binnen in het museum draaide een dorpsfilm uit 1970 opgenomen in Kerkdriel die veel belangstelling trok en ook de komende tijd nog wel veel kijkers zal krijgen. Deze film is aan ons ter beschikking gesteld door het Regionaal Archief Rivierenland (RAR) in Tiel.

 

Voor de burgemeester weer vertrok nam hij nog even plaats achter het bureau van zijn voorgangers die nog in het oude gemeentehuis op het plein werkzaam waren.

 

Onze vrijwilligers begonnen na het vertrek van de laatste bezoekers op zaterdag al met het opruimen van de attributen in de tent en binnen in het museum. Zondagmiddag vroeg waren ze weer present om de tent opnieuw in te richten voor de receptie en het verdere programma.

 

De eerste genodigden en bezoekers kwamen al ruim voor twee uur binnen in de tent. Iedereen werd voorzien van een kopje koffie of thee met een lekkere soes of stukje gebak erbij.

In de vrij volle tent opende voorzitter Ansfried Goesten de middag.

In zijn inleiding gaf hij een korte terugblik op de afgelopen veertig jaar waarbij ook alle vrijwilligers een pluim op de hoed kregen voor hun inzet door de jaren heen. Een bloemetje was er voor onze secretaris Maria te Voert die al zesendertig jaar actief is binnen het museum. Vervolgens vroeg hij Jo Lotens naar voren te komen. Jo heeft vanwege zijn leeftijd vorig jaar besloten als bestuurslid terug te treden maar nog wel als vrijwilliger aan te blijven. In zijn loopbaan bij het museum konden we altijd een beroep doen op zijn bouwkundige kwaliteiten en in de conservering van objecten is hij subliem. Het bestuur heeft dan ook gemeend Jo tot erelid te benoemen. Uit handen van de aanwezige wethouder mevrouw Anita Sørensen mocht Jo de oorkonde in ontvangst nemen.

Hierna verzocht de voorzitter Theo van Wanrooij om het eerste exemplaar van het kersverse boekwerk "Wandelroute Kerkdriel" aan mevrouw Sørensen te willen uitreiken. In een kort onvoorbereid praatje vertelde Theo dat de wethouder eigenlijk het laatste zetje gaf aan een al langer op de plank liggend idee. Bij haar oriëntatiebezoek in het museum kwamen zowel het jubileumjaar als de historische wandeling aan de orde. Voor beide onderwerpen had het museum het benodigde geld niet. Maar vandaag zijn we er als museum trots op het toch voor elkaar te hebben gebokst.

Graag nam mevrouw Sørensen het boekje in ontvangst. In haar dankwoord onderstreepte ze het grote belang van een museum in de gemeenschap. Want "kennis van het verleden is de wetenschap voor de toekomst" wat zeker ook geldt voor de jeugd van nu. Zij complimenteerde de samenstellers van het boekje en prees alle vrijwilligers voor hun inzet en betrokkenheid bij het museum.

 

Als laatste punt van het officiële deel van deze middag was er de overdracht van een maquette gemaakt door de heer Henk Hooijmans. Het is een maquette van steenfabriek Terwindt in de dertiger jaren van de vorige eeuw. Samen met de aanwezige heren Paul en Hein Terwindt werd de onthulling verricht.

Links Henk en op de rug gezien Hein en Paul Terwindt

die hier het werk van Henk bewonderen

 

Hein Terwindt (de laatste Terwindt-directeur) memoreerde kort hoe de vader van Henk bij het bedrijf binnenkwam. Harrie Hooijmans moest samen met Wout Piels het kleitransport van de fabriek gaan regelen wat beide heren in zeer korte tijd lukte. Hein uitte zijn bewondering voor het priegelwerk dat Henk heeft verricht met afvalmaterialen en luciferhoutjes. Paul Terwindt kwam met twee items uit het familiebezit die hij via Henk graag aan het museum wilde aanbieden. Het wast een origineel "Bewijs van aandeel" in N.V. Steenfabriek "Kerkdriel" uitgegeven in december 1920.

Het tweede item betreft een keramisch beeldje van een "uitkruier". Een arbeider met kruiwagen volgeladen met stenen. De maquette en het beeldje kregen daarop een plaats in de vitrine in de museumhal.

 

Na al deze plichtplegingen werd het tijd voor een hapje en een drankje. Dat alles kon gebeuren tijdens een tweetal optredens van het smartlappenkoor "Gère Weg" uit Kerkdriel onder leiding van de heer Schippers. Veel bekende melodieën werden door het publiek volop meegezongen.

 

Ook Omroep Gelderland was zondagmiddag aanwezig voor het maken van een korte Tv-impressie en een interview voor de radio.

 

Met dank aan onze vrijwilligers Kees Maas en Jan Piels voor de foto's en het korte filmpje.

 

Blij waren bestuur en vrijwilligers met het mooie weer dat we beide dagen hadden. Maar nog blijer met de bezoekers die op zaterdag (ruim 250) en op zondag nog eens dik 200 die ons jubileumweekend bezochten. Wij denken bij deze aantallen maar dat het Driels Museum toch wel leeft onder de bevolking.

 

22 en 23 oktober Jubileumweekend 40 jarig bestaan van ons museum

 

1976 - 2016

 

 

Het Driels Museum bestaat 40 jaar en dat wordt aankomend weekend groots gevierd met een jubileumweekend. Het jubileum gaat van start wanneer burgemeester Henny van Kooten op zaterdag om 11.00 het startsein geeft. Op deze dag zullen er verschillende activiteiten zijn waarbij vooral aan kinderen is gedacht. Er zullen demonstraties zijn van verschillende oude ambachten. Een smid, imker, wolspinner en mandenvlechter zullen hun kunsten tentoonspreiden. Bij het manden vlechten kunt u ook zelf aan de slag. Verder zullen er op deze dag optredens zijn van de vioolklas van Maria Lopez Vega en kan er een rit worden gemaakt in een oude brandweerwagen. Ook is er de mogelijkheid voor kinderen om mooi geschminkt te worden en er is een prinses die allerlei figuren van ballonnen kan maken. De kinderen kunnen een speurtocht in en rond het museum doen, hun juiste lengte laten opmeten, een greep doen in een grabbelton en nog veel meer leuke dingen. Naast dit alles is uiteraard de collectie van het museum ook gewoon te bekijken. De eerste dag van het jubileum duurt tot 16:00 uur.


Op
zondag is er een receptie in het museum. Om 14:00 uur neemt wethouder Sørensen het eerste exemplaar van de gedrukte historische wandeling in ontvangst. Ook overhandigt Drielenaar Henk Hooijmans officieel de maquette die hij maakte van steenfabriek Terwindt uit Kerkdriel. Zijn maquette van Den Bol is deze dag ook in het museum te bewonderen. Door het Regionaal Archief Rivierenland (RAR) uit Tiel is een dorpsfilm over Kerkdriel gemaakt in 1970 ter beschikking gesteld die zal worden vertoont. Verder is er een fotodiapresentatie te bekijken met afbeeldingen van gebouwen, straten en bedrijven die in de afgelopen veertig jaar zijn verdwenen. Rond 15.30 is er een optreden van het smartlappenkoor Gère weg. Voor de bezoekers is er koffie of thee met iets lekkers en uiteraard met mate ook een hapje en een drankje.

Het jubileumweekend duurt tot zondag om 17.00 uur. Zoals altijd zijn de activiteiten in hetjubileumweekend gratis te bezoeken.

Komt u ook?

U bent van harte welkom en onze al vrijwilligers staan klaar om u te verwelkomen.

 

7 september 2016 Groepsontvangst Vrouwennetwerk Zaltbommel

 

Woensdagmiddag 7 september 2016 kwamen om twee uur achttien dames van Vrouwennetwerk Nederland (vroegere Nederlandse Vereniging Van Huisvrouwen) afdeling Zaltbommel op bezoek in ons museum. De meeste dames kwamen per auto maar een viertal had vauit Zaltbommel de fiets gepakt. Zij werden ontvangen door Michel de Bruijn en Theo van Wanrooij. Begonnen werd met koffie/thee en een schijf cake. Tijdens het koffiedrinken kregen de dames alvast een inleiding over het ontstaan van en de gang van zaken bij ons museum. Na de koffie werd de groep in tweeën gesplitst en rondgeleid in en om het museum.

Heel veel herkenbare dingen uit vroegere tijden kwamen voorbij aan het al wat op leeftijd zijnde gezelschap. Al tijdens de rondleiding maar ook daarna kregen de gidsen te horen dat de dames niet hadden verwacht zo'n leuk museum aan te treffen in Kerkdriel. Vell lof was er over de collectie en de verhalen die erbij werden verteld. De tijd vloog om en behoorlijk leter dan gepland vertrok het gezelschap weer naar Zaltbommel. Met veel dank aan de vrijwilligers voor de fijne middag die hun was geboden. En natuuurlijk werden er voor het museum ook nog wat foto's gemaakt.

 

 

14 juli 2016 jarige mevrouw Roos van de Graaf-Nendels met familie op bezoek

 

De op 14 juli 1936 geboren Rosa Berdina Gerarda Nendels vierde haar tachtigste verjaardag op een speciale manier. Samen met zoon, schoon- en kleindochter en een aantal neven en nichten kwam ze naar de geboorteplaats van haar vader Cornelis Nendels. Cornelis en zijn zuster Berdina kwamen na wat omzwervingen uiteindelijk in  Den Haag terecht nadat zij in 1919 al jong weeskinderen werden. Cornelis trouwde met Henrica van Beurden en uit dat huwelijk werden drie kinderen geboren waaronder de jarige. Tante Berdina Nendels huwde met Tonny Soekardi en ook zij kregen kinderen. Een aantal neven en nichten Nendels en Soekardi waren nu met haar op bezoek. Zij begonnen al vroeg in de middag in Alem en kwamen vandaar naar De Zandmeren gevaren. Vanaf  De Zandmeren per busje en enkelen met eigen auto naar ons museum. Om ongeveer kwart voor vier werden zij verwelkomt door Michel de Bruijn en Theo van Wanrooij. Begonnen werd met koffie of thee met iets lekkers erbij. Het door Theo ingezette "Lang zal ze leven" werd door iedereen voluit mee gezongen. Uiteraard werd de jarige netjes bediend bij het kiezen van de juiste thee.

 

 

Het gezelschap kreeg een korte inleiding over het ontstaan en de geschiedenis van Driel tot Maasdriel en het museum. Ook werden een aantal foto's getoond van voornamelijk Huub Nendels die meteen werd herkend. Vele jonge Nendelsen en Soekardis uit Den Haag kwamen in hun jeugd vaak op bezoek bij Klaas en Grada Nendels-Leenders en bij Frans en Mina Nendels-Mulders. Veel herinneringen kwamen spontaan boven en werden aan elkaar verteld. Na de koffie werd het gezelschap in twee groepen rondgeleid in en rond het museum. Heel veel bekende dingen werden uitvoerig van commentaar voorzien door de gasten. In de "winkel" deden een aantal gasten een greep in de ouderwetse snoeppot.

 

 

Opvallend voor de gidsen was dat de gasten nog veel echte Drielse woorden kenden. Een van de mooiste was "baandstreupen" in de hoek van de mandenmakers. Maar ook "ge zijt unne schoelekkerd" en "heuje wor" bij het weggaan. De groep zou ongeveer anderhalf uur blijven maar vertrok pas na ruim twee en half uur te zijn gebleven.

 

Hieronder een mooi stukje uit ons gastenboek

 en een foto van het gezelschap voor hun vertrek

De jarige in het midden (met zwarte tas)

 

6 juli 2016 Groepsontvangst cursisten "Nederlands als 2e taal" van KW1C Den Bosch

 

Woensdagmorgen half tien kwamen een aantal cursisten van het Koning Willem 1 College uit 's-Hertogenbosch aan in ons museum. Onder begeleiding van hun docente Nederlands mevrouw Anneke Dorleijn-Nugteren en mevrouw Ton Vermeer brachten zij als afsluiting van hun cursusjaar een bezoek bij ons. De cursisten zijn allen van buitenlandse afkomst en volgen lessen om het Nederlands als tweede taal onder de knie te krijgen. Zij werden ontvangen door de vrijwilligers Michel de Bruijn (op zijn "Drielse"klompen) en Theo van Wanrooij. Na een woord van welkom werd in een inleidend praatje het ontstaan, het doel en de geschiedenis van het museum uit de doeken gedaan. Daarna werd begonnen aan een "speurtocht" door en rond het museum. Aan de hand van vragenlijsten met foto's en geholpen door de uitleg van de gidsen was het de bedoeling om de antwoorden op de vragen zo correct mogelijk in goed Nederlands op papier te krijgen. Vooraf hadden de gidsen duidelijk gemaakt dat de bezoekers aan konden geven als hun uitleg te snel of te ingewikkeld was. Dat gebeurde dan ook diverse keren en er werd zelfs bij voor hun soms nog vreemde woorden om de juiste spelling gevraagd. De beschikbare tijd van anderhalf uur vloog voorbij en bleek te kort om de hele speurtocht te volbrengen. Voor hun vertrek bedankten de bezoekers voor de rondleiding. De gidsen kregen te horen dat er wel "heel veel" was verteld maar dat het vooral in "duidelijk en goed Nederlands" was gedaan. De vragenlijsten gingen mee naar huis om ze nog eens rustig door te kunnen nemen. Volgens de docente was dit bezoek volgens jaar zeker voor herhaling vatbaar. Ook moesten er natuurlijk nog een paar foto's worden gemaakt van de groep.

 

 

 

13 juni 2016 Groepen 6-7-8 van Jenaplanschool Antonius Abt uit Engelen in ons museum

 

 

Maandag 13 juni zouden de leerlingen van deze school per fiets ons museum bezoeken. Vanwege de slechte weersvooruitzichten was er met de ouders toch maar vervoer per auto geregeld. Groep Spiegelzaal met 27 leerlingen onder leiding van juf Rianne arriveerde iets na negen uur. Zij werden welkom geheten door Michel de Bruijn, Kees Maas en Theo van Wanrooij. Op school waren de combiklassen bezig met het thema "Oma's tijd". Juf Rianne komt uit Kerkdriel en is bekend met ons museum. Ze heeft er zelfs trouwfoto's laten maken. Toen de leerkrachten naar mogelijkheden keken om het thema aanschouwelijk te maken dacht Rianne meteen aan het Driels Museum. Samen met haar werd een programma opgesteld met onderwerpen die zeker aan de orde moesten komen. Zoals de schooltijd van vroeger, de straffen op school en hoe de mensen 50 tot 60 jaar geleden leefden, woonden en werkten. Als tweede kwam juf Hanneke met groep Zilverzaal en als derde juf Nanouk met groep Diamantzaal.

 

Tijdens de rondleidingen van de drie groepen werd volgens het afgesproken plan uitgebreid stilgestaan bij de vliegtuigmotor, de hondenkar en ander vervoer, de burgemeesterskamer, de schoolhoek natuurlijk en de winkel. De leerlingen zouden later op school schrijfopdrachten krijgen over deze onderwerpen. Elke groep werd in twee kleinere groepen opgesplitst en rondgeleid. Veel spontane vragen werden gesteld aan de vrijwilligers die de kinderen door en rond het museum gidsten. In de winkelhoek mochten alle kinderen een greep doen in de pot met "oud" snoep uit oma's tijd. En dat lieten ze zich geen twee keer zeggen. Voor hun vertrek schreven de leerlingen hun namen en bedankjes in het gastenboek.

 

Groep Zilverzaal met juf Hanneke wacht tot iedereen er is

 

Leerkrachten en ouders beloofden gemaakte foto's aan ons museum te sturen. Zodra we die ontvangen zullen we dit verslagje er mee opvrolijken.

 

6 juni 2016 Museumbezoek door groepen 5 van Mgr. Zwijsenschool

 

Maandagmorgen 6 juni werd het museum bezocht door twee groepen 5 van de Mgr. Zwijsenschool uit Kerkdriel. Zij hadden geschiedenislessen gehad over het leven in vroegere tijden in ons dorp. Vooral waren ze benieuwd naar hoe het er vroeger op school aan toe ging. Wat de kinderen leerden, wat voor straffen er werd gegeven en hoe de school er toen uitzag. De eerste groep 5A was er om negen uur met juf Laura. Eerst werd er voor het museum een foto van de groep gemaakt. De groep werd in tweeën gesplitst en werden door Michel de Bruijn en Theo van Wanrooij  rondgeleid in en buiten het museum. Vele mooie verhalen werden door de vrijwilligers verteld en er was voor de leerlingen volop gelegenheid om vragen te stellen. Aandachtig en geconcentreerd werd er dan geluisterd naar de antwoorden op de vragen en de uitleg bij de tentoongestelde objecten. De tijd die beschikbaar was vloog voorbij en na een uur moesten de kinderen weer terug naar hun eigen school. De vrijwilligers werden door de juf en de kinderen bedankt met een groot applaus.

 

Groep 5A op het schoolplein

 

Groep 5B kwam om half elf aan onder leiding van meneer Peter. Deze groep kreeg hetzelfde programma als de vorige groep en ook hier waren de kinderen na een uur dankbaar voor wat ze te horen en te zien hadden gekregen.

 

Ook meneer Peter maakte een foto van zijn groep

 

Om half twee in de middag kwam groep 5C op bezoek met juf Wendy. Zoals de twee voorgaande groepen werden ook zij ontvangen en rondgeleid. En ook deze groep moest natuurlijk op de foto.

 

En juf Wendy maakte zelf ook een paar kiekjes.

 

24 mei 2016 Groepsbezoek familie Pardoel

 

Dinsdagmiddag tegen half vier kwam een gezelschap van negen personen aan in ons museum. Het waren kinderen Paul, Riet, Ad en Jo van Marinus Pardoel met aanhang. Marinus Pardoel en zijn vrouw Maria van Houten begonnen na hun huwelijk in 1936 een groentezaak aan de Brede Haven in 's-Hertogenbosch. Opa Poulis Pardoel (bijgenaamd de "koekenpouw") begon samen met zijn zonen Albertus (Bart), Leonardus (Lenard) en dochter Maria een groentezaak in Den Bosch. Ook zoon Jo had er een groentezaak en zoon Gijs had er een groothandel in groenten. Marinus Pardoel verhuisde zijn zaak naar de Hertogin Johannastraat in het toen nog jonge Den Bosch Zuid. In 1972 namen Ad en zijn oudere broer Paul de zaak van hun vader over. Toen Paul er in 1990 mee stopte gingen Ad en zijn vrouw Corry  samen verder in de zaak. In 2010 zijn ze, mede door hun leeftijd, gestopt met de Speciaalzaak Pardoel van der Horst gespecialiseerd in groenten en fruit.

 

De kinderen van Marinus Pardoel zijn in Den Bosch geboren en kwamen in hun jonge jaren vlak na de oorlog vaak in Kerkdriel bij oma Hesterke, ooms en tante van Houten in de Kromsteeg. Voordat de bezoekers in het museum arriveerden hadden zij een bezoek gebracht aan het voormalige woonhuis van de familie van Houten in de Kromsteeg waar ze werden ontvangen door de huidige bewoners. Onder de bezoekers was Marty Verachtert (ofwel Broer van Auguste) die is getrouwd met Jo Pardoel.

 

In het museum werden zij ontvangen door Theo van Wanrooij. Er werd begonnen met een kopje koffie/thee met gebak. Na een algemene inleiding over het museum kregen ze een presentatie met oude foto's en documenten van de families Pardoel en van Houten. Veel herinneringen opgedaan bij hun bezoeken aan Kerkdriel kwamen weer boven compleet met namen en bijnamen van mensen die ze in Driel hebben gekend. Hierna volgde een rondleiding door het museum waarbij vooral hun belangstelling uitging naar de hondenkar. Die kar werd in 1978 al geschonken aan het museum door hun tante Hanneke van Houten.

 

 

Ook de rest van de collectie kreeg ruime aandacht waardoor de tijd voorbij vloog en weer afscheid moest worden genomen. Er was immers een etentje georganiseerd bij de Roskam in Hurwenen. Theo werd veelvuldig bedankt voor de ontvangst en de CD met alle documenten en foto's. Enkele bezoekers zullen beslist nog eens terugkomen maar dan met hun kinderen.

 

Het gezelschap Pardoel voor ons museum

 

21 mei 2016 Excursie vrijwilligers naar brandweerpost Maasdriel-Oost

 

Tijdens de expositie "Van blusemmer to blusboot" over de geschiedenis van de Drielse brandweer kregen de vrijwilligers van het museum de uitnodiging voor een tegenbezoek aan de brandweerpost Maasdriel-Oost. Op zaterdag 21 mei kwamen de vrijwilligers om drie uur 's-middags daarvoor aan bij de kazerne. Zij werden opgewacht door Marco Verhoeven (de grote organisator) en een aantal leden van de post Maasdriel-Oost. In de kantine werden we door barman Leo voorzien van een kopje koffie of thee. Deze Leo van Gulik is een beetje vreemde eend in de brandweerbijt. Hij is nooit brandweerman geweest maar kwam ruim vijfentwintig jaar geleden binnen als Sinterklaas bij de personeelsvereniging om kinderen blij te maken. En daarna is hij nooit meer weg gegaan. Hij is sinsdien de barman die altijd vrijwillig dienst doet.

 

In de grote vergaderzaal kregen we een presentatie over de organisatie van de brandweer in ons land, de regio Gelderland Zuid, de Bommelerwaard en onze eigen gemeente. Gérard Verharen liet in deze presentatie de verschillende personele en materiële aspecten van de brandweerorganisatie en de taken van de brandweer aan bod komen. Na deze presentatie werd het gezelschap in twee groepen gesplitst. De ene groep begon aan een rondleiding door de kazerne waarbij uitleg werd gegeven over de voortuigen en hulpmiddelen, de opleiding en de taken van de brandweer.

 

Marco Verhoeven en Gerard Verharen geven uitleg

 

De tweede groep ging naar het "buitengebeuren" waarbij onze vrijwilligers zelf aan de slag mochten bij het openknippen en spreiden van een paar autowrakken. Zodoende konden we zelf ervaren hoe zwaar het werk in een brandweerpak is in de volle zon. Want die pakken houden de warmte van de brand buiten maar ook de lichaamswarmte binnen het pak. Al met al vermoeiend werk. Wij kregen hierdoor nog meer respect voor het werk van de brandweermensen die zich inzetten voor onze veiligheid.

 

Theo bezig met de schaar

 

en Ansfried met de speider

Foto's gemaakt door Jo Lotens

 

Na afloop werd in de kantine door Leo een pilsje of wat fris aangeboden namens de brandweer. Onze voorzitter bedankte de brandweermensen voor de leerzame middag en overhandigde een envelop met inhoud voor hun personeelsvereniging 't Verdeelstuk. Theo van Wanrooij overhandigde aan Gérard Verharen een CD voor het archief van de brandweer met alle foto's en documenten over de in ons museum gehouden expositie. De brandweervrijwilligers werden met een luid applaus bedank voor hun medewerking aan deze geslaagde middag.

 

 

STEM VAN 29 MAART T/M 13 APRIL OP ONZE CLUB

 

 

 

ALVAST BEDANKT WOR

 

12 maart 2016 NLdoet (en deed) het ook bij ons museum

 

Het Oranje Fonds organiseerde op 11 en 12 maart 2016, samen met duizenden organisaties in het land, NLdoet; de grootste vrijwilligersactie van Nederland. NLdoet zet vrijwillige inzet in de spotlights en stimuleert iedereen om een dag(deel) de handen uit de mouwen te steken. Dat gebeurde ook bij ons museum. Als project hadden we het schilderen van de karrenloods en expositieruimte oude beroepen aangemeld. Met de toegezegde subsidie werden de materialen (verf, latex, kwasten, rollers etc.) aangeschaft. Helaas hadden zich geen vrijwilligers van buitenaf gemeld om te helpen de klus te klaren.

Vrijdagavond werd begonnen met het uitruimen van de karrenloods en het afwassen van muren, kozijnen en plafond. Zaterdagmorgen verder met het sauzen van de muren en het schilderwerk. Na een gezamenlijke lunch voor de werkers het afmaken van de werkzaamheden en het weer inruimen van de karrenloods. Na het opruimen van de spullen nog even napraten onder het genot van wat fris en een pilsje. Toen met een voldaan gevoel naar huis. Dank aan NLdoet en de vrijwilligers die hielpen.

 

Volop actie in de karrenloods

 

Het ziet er weer spic en span uit

 

3 maart 2016 Nieuwe wethouder mevrouw Anita Sørensen op bezoek

 

Donderdagmorgen tegen tien uur arriveerde de nieuwe wethouder van de Gemeente Maasdriel - mevrouw Anita Sørensen - samen met medewerker Marco de Bont in ons museum. Zij werden welkom geheten door Maria te Voert, Rob Harmsen en Theo van Wanrooij. Bij een kopje koffie met appeltaart kregen de bezoekers een algemene uitleg over het ontstaan van het museum. Mevrouw Sørensen maakte direct al aantekeningen en stelde vele vragen over het reilen en zeilen binnen het museum. Haar eerste vraag was of we nog aandacht gaan besteden aan het veertigjarig jubileum dit jaar. Hoe de financiële situatie was, waar onze inkomsten vandaan komen en hoe de samenwerking met de scholen in de gemeente is. Hierna werd begonnen aan een korte rondleiding door het museum. Eigenlijk te kort werd later door de bezoekers opgemerkt maar de verplichtingen op het gemeentehuis lieten een langer bezoek vandaag niet toe. Bij de winkelopstelling ontdekte mevrouw Sørensen een blik voor het bewaren van ontbijtkoek. Daarvan werd door haar en foto gemaakt omdat moeder die wel heel leuk zou vinden. Beiden waren zeer te spreken over de collectie en de uitleg daarover. Bij hun vertrek kregen de bezoekers enkele boekwerken mee die door het museum zijn uitgegeven. Wellicht komt er een vervolgbezoek met het team van de heer de Bont.

 

Aandachtig gehoor tijdens de rondleiding

 

 

17 en 24 februari 2016 Franciscusschool Zaltbommel weer op bezoek

 

Enige tijd terug kregen wij onderstaand verzoek van de Franciscusschool uit Zaltbommel.

 

Beste mensen,
Vorig jaar hebben we met de beide groepen 5 van onze Franciscusschool een bezoek gebracht aan het Driels Museum in Kerkdriel. Hierdoor werd ons thema 'hoe leefden mensen 100 jaar geleden' een groot succes!
Omdat de kinderen zoveel van dit thema geleerd hebben, er zoveel mooie verhalen zijn verteld en vele generaties betrokken waren bij het thema hebben we besloten om het thema dit schooljaar weer in de planning op te nemen.
We zouden heel graag weer een bezoekje willen brengen aan het museum.
Het zou dan gaan om de groepen 3,4 en 5. Dat zijn 7 groepen in totaal. Dat is heel wat....maar wanneer dit te veel is, kunnen we de groepen halveren zodat de kinderen door middel van foto's, verhalen en ervaringen de andere groepen kunnen informeren. Ik weet ook niet of het bezoek geschikt is voor kinderen uit groep 3...
De eerste twee weken na carnaval starten we het thema op.
Zouden we in die weken langs kunnen komen voor een rondleiding door het museum?

 

En natuurlijk mochten de leerlingen weer een bezoek brengen aan ons museum. Op woensdag 17 februari kwam de eerste groep 5 om 09.00 uur aan bij ons museum. Onder leiding van juf Lian en met begeleiding van 6 moeders die met auto's het vervoer voor de 20 kinderen hadden geregeld. De leerlingen hadden vooraf vragen bedacht en opgeschreven over dingen die ze graag wilden weten. Op de meeste vragen kregen ze wel antwoord van de vrijwilligers van het museum tijdens de rondleiding. Na ongeveer een uur vertrok deze groep weer. Even later arriveerde de tweede groep 5 met 22 kinderen onder leiding van juf Marije en 5 moeders. Ook deze jongens en meisjes kregen de rondleiding.
 

Op woensdag 24 februari kwamen de combigroep 4/5 en twee groepen 4 naar ons museum. Om 09.00 uur groep 4/5 met 20 kinderen en juf Rianne met hulp van 4 moeders.

 

Groep 4/5 voor het museum

 

Om 10.00 uur de eerste groep 4 met 20 kinderen, juf Femke en 5 moeders. Waarna om 11.00 uur de tweede groep 4 kwam met 22 kinderen, 5 moeders en 1 opa samen met leerkracht juf Emmy. Alle drie de groepen kregen een rondleiding in en om het museum. De leerlingen stelden ook nu weer veel vragen aan de vrijwilligers. Na de rondleidingen werden de vrijwilligers bedankt met een applaus en vertrokken de groepen weer naar Zaltbommel.

 


Ook de tweede groep 4 ging nog even op de foto

 

 

13 december 2015 Open Vrijwilligersdag en rondritten in een brandweerauto

 

Ons museum draait volledig met vrijwilligers em nieuwe aanwas is hard nodig. Daarom is voor de eerste keer een open vrijwilligersdag gehouden. Belangstellenden konden zich aanmelden en kregen uitleg over de taken die door vrijwilligers worden vervuld. Deze eerste open dag was een succes want er hebben zich inderdaad een aantal nieuwe mensen gemeld. De zoektocht naar nieuwe vrijwilligers zal nog niet stoppen want extra krachten blijven welkom in het museum. Dus mocht ook ook wat vriije tijd aan ons museum willen besteden (alles KAN en niets MOET) neem dan gerust contact op.

 

Informatiegesprek

 

Maandagavond 21 december komen de nieuwe vrijwilligers bijeen in het museum om verder te bespreken wie wat kan gaan doen en wanneer.

 

Ook was er deze zondagmiddag een blusvoertuig van de brandweer Maasdriel-Oost aanwezig om met kinderen een rondrit door het centrum te maken. Ook deze keer was het enthousiasme daarvoor weer groot. Bovendien konden de kinderen deze middag met een echte brandspuit aan de slag. Zij werden daarvoor in (vaak te grote) brandweerkleding gehesen en mochten dan met hulp van een "gepensioneerde" barandweerman bordjes omspuiten. Vaak onder luid applaus van de omstanders. In het museum mochten posters van allerlei brandweerauto's weer gratis worden meegenomen.

 

Spuiten is echt leuk in zo'n grote jas

 

22 november 2015 Presentatie DVD Drielse Iconen

 

Zondagmiddag 22 november om 14.30 uur is in het museum de DVD Drielse Iconen gepresenteerd. Antoon van Beurden is geboren en getogen in Kerkdriel maar woont sinds enkele jaren in Heesch. Als leerkracht aan de Mgr. Zwijsenschool heeft hij heel vaak video- en filmopnamen gemaakt van schoolactiviteiten. Uiteraard wist hij ook van de betrokkenheid van oud directeur Gerard de Leeuw bij de Drielse Vertellingen. Mede daardoor heeft zich bij Antoon het idee ontwikkeld om een soort vertellingen over Driel te gaan vastleggen met camera en microfoon. Hij ging op bezoek bij bekende personen zoals Gerard de Leeuw - Ko Hooijmans - Machiel van Namen - dokter Welling - burgemeester Henny van Kooten - Jeroen van Liempt - Piet van Herwijnen - Bertus Bus - Theo Hooijmans - Jan van Diesen - Egon van Kessel - Ad Schippers en Martijn van Herwaarden. Vele uurtjes van filmen, interviewen en monteren hebben geresulteerd in een DVD die nu te koop is. Een deel van de opbrengst zal worden geschonken aan ons museum.

 

Zo ziet de kaft van de DVD er uit.

 

Het was gezellig druk bij de presentatie. Familieleden, belangstellenden en een aantal van de geportretteerde iconen waren aanwezig. Een trotse Antoon vertoonde op een scherm door middel van een beamer een selectie uit zijn DVD. Van de bezoekers kreeg hij veel complimenten voor het resultaat van zijn werk in de afgelopen tijd. Gelukkig begon ook de verkoop meteen te lopen. De DVD is te koop voor 10 euro bij: de Readshop, Primera, DSC, Opa Pietje en het Driels museum.

 

 

13 november 2015 Presentatie Drielse Vertellingen 2015

 

Vrijdagavond 13 november waren tegen half negen een groot aantal genodigden en belangstellenden aanwezig in het museum om de overhandiging van het eerste exemplaar van de Drielse Vertellingen 2015 bij te wonen. Bij het verschijnen van de zevende editie van de Drielse Vertellingen “nieuwe stijl” kan met gepaste trots bericht worden dat deze vanaf zaterdag 14 november weer bij de verkoopadressen in de winkel ligt. Onze dank gaat uit naar het schrijversteam van de Drielse Vertellingen - de heren Paul van den Bighelaar en Gerard de Leeuw – die de laatste maanden weer veel tijd en energie hebben gestoken in de samenstelling en uitgave van het blad. Ook willen wij de heer en mevrouw Dubbeld-Boelen, Jan Buijlinckx, Toon van Boxtel, Johan Clement en Robert Goesten danken voor hun bijdrage aan deze editie.

 

Voorzitter Ansfried Goesten sprak een welkomstwoord tot de aanwezigen en memoreerde daarin het overlijden van de heer Piet Versteeg. Piet was betrokken bij het verschijnen van de eerste Drielse Vertellingen in 1984 waarin hij zelfs het voorwoord schreef. Vele jaren was hij een enthousiast en kritisch lid van de redactie en hij schreef diverse artikelen. Aan het einde van zijn toespraakje overhandigde Ansfried boeketten bloemen aan mevrouw Buijlinckx, het echtpaar Boelen voor hun uitgebreide artikel in het blad en aan mevrouw de Leeuw voor de vele avonden en uren dat zij Gerard moest missen door het werk voor ons blad.

Hierna voerde redacteur Gerard de Leeuw het woord. Hij bedankte allereerst zijn mederedacteur Paul van den Bighelaar (die helaas niet aanwezig kon zijn) en vervolgens de hierboven genoemde "gastschrijvers" voor hun artikelen in het jaarboek. Hij gaf een toelichting op de diverse artikelen waarbij het hem was opgevallen dat er toevalligerwijs een paar onderlinge raakvlakken zijn. De moord op Louis Boelen en de evacuatie van de familie van der Kammen in 1944. De schoolfoto uit 1926 van de Alemse Sint Odradaschool waarop hoofdonderwijzer Jan Klingen en zijn dochter Tilly staan afgebeeld. Beide werden vermoord samen met Louis Boelen. En het artikel over een illegaal blad dat in diezelfde oorlogsjaren werd gemaakt op het Drielse gemeentehuis door ambtenaar Arie de Mug. Na deze inleiding overhandigde Gerard het eerste exemplaar aan de heer Jan Buijlinckx. Dit als waardering voor zijn jarenlange inspanningen om de Drielse Vertellingen te laten worden tot wat ze nu zijn. Spreker betreurde het vertrek van Jan uit de redactie en bedankte hem voor de fijne samenwerking.

 

foto van Jan Piels

 

De heer Buijlinckx zei zeer vereerd te zijn dit eerste exemplaar te mogen ontvangen en vond dat hem te veel eer werd toegedicht. Hij stelde het zeer belangrijk te vinden dat het museum en de redactie zich blijven inzetten voor het vastleggen en publiceren van de artikelen in het jaarboek. Ondanks zijn terugtreden uit de redactie kan er nog altijd een beroep op hem worden gedaan voor hulp en beschikbaar stellen van documenten en foto's welke behoren tot de collectie van het Regionaal Archief  Rivierenland te Tiel. Bij deze laatste opmerking werd goedkeurend geknikt door de directeur van het RAR - mevrouw Ella Kok-Majewska - die onder de aanwezigen was. Hierna werd door de aanwezigen het jaarboek bekeken en onder het genot van een wijntje, bier of fris nog uitgebreid nagepraat.

 

 

30 oktober 2015 Opening expositie "Van blusemmer tot blusboot"

 

Vrijdagavond is de expositie "Van blusemmer tot blusboot" over ruim honderd jaar geschiedenis van de Drielse brandweer geopend. Een groot aantal genodigden en belangstellenden zagen om acht uur de gerestaureerde brandweerauto OSMO 2010 met sirene en zwaailichten arriveren bij het museum. Daar moest een denkbeeldig brandje worden geblust op het museumplein. De oud spuitgasten onder leiding van oud commandant Theo de Leeuw sprongen (voor zover dat nog mogelijk was) uit de wagen en aanvalsploeg 1 ging aan het werk. Straalpijpvoerder van de ploeg bleek burgemeester Henny van Kooten te zijn die gekleed was in zijn "eigen" bluspak (hem geschonken in zijn vorige gemeente Noord Beveland). Met vaste hand richtte hij de waterstraal en spoot drie bordjes omver met de teksten "van blusemmer" "tot blusboot" en "expo open".

Foto Theo Pompen

Na zijn welverdiende applaus en het maken van wat foto's bij de eveneens gerestaureerde motorspuit ging het gezelschap het museum in. Daar werden de aanwezigen namens het museum verwelkomd door Theo van Wanrooij die de burgemeester bedankte voor zijn geheel in stijl verleende medewerking. Ook waren er woorden van dank aan Theo de Leeuw en Marco Verhoeven die veel tijd en energie hebben gestoken in het verzamelen van alle attributen die te zien zijn. Vervolgens kreeg de heer van Kooten het woord. Hij sprak zijn waardering uit voor wat de werkgroep met deze expo heeft neergezet. Zowel de brandweer als het museum hebben hun belangrijke plaats in onze gemeenschap. Beiden staan - dankzij de inzet van vrijwilligers - elk op hun eigen manier ten dienste van onze bevolking. Het is dan ook heel mooi te zien wat samenwerking tot stand kan brengen. Namens de gemeente en het stafbureau van de brandweer overhandigde hij een tweetal boekwerken voor de collectie van het museum.

Foto Theo Pompen

Als laatste voerde Theo de Leeuw het woord. Tegen zijn gewoonte in niet voor de vuist weg (want iedereen weet dat ik een aardig stukje kan ouwehoeren) naar nu vanaf een spiekbrief. Zijn onderwerp betrof de "brandmeesterstok" waarmee hij al de hele tijd rondliep. In zijn speech schetste aan de hand van deze stok hoe de brandweer zo'n honderd jaar geleden was georganiseerd. Tot slot bedankte hij Marco en de andere Theo voor de fijne samenwerking bij de voorbereidingen van de expositie. Onder het genot van een drankje (waar bier bij de brandweermensen veruit favoriet was) werd vervolgens de expositie bekeken. De ruim vierhonderd foto's die op een scherm te zien waren bleken goed te zijn voor het ophalen van veel verhalen en herinneringen.

 

Foto Theo Pompen

Ook de oude brandweerspullen hadden veel bekijks. Vaak hoorde men de opmerking dat het bijna onvoorstelbaar is "dat we met die spullen" moesten werken. Dan is er in een vrij korte tijd toch heel wat veranderd aan het materiaal en materieel van de brandweer. Het bleef nog lange tijd een gezellig samenzijn met veel verhalen en anekdotes uit "een mooie ouwe tijd" bij het korps.

 

Zaterdagmiddag extra openstelling

 

Vanaf twee uur in de middag stond de OSMO 2010 antieke brandweerauto klaar bij het museum. Direct vanaf het begintijdstip kwamen er kinderen met vaders en moeders of met opa en oma om een ritje te maken. De mensen van OSMO verzorgden bij toerbeurt als chauffeur een rondrit door het centrum met de kinderen. Met de blauwe zwaailichten en soms ook de sirene eventjes aan. Zij zaten in de brandweerwagen met helmen op en genoten zichtbaar.

 

Foto Theo Pompen

 

Op het museumplein stond een van de nieuwste wagens van het korps Maasdriel Oost. Daar mochten de kinderen ook inklimmen en alles bekijken. Ze kregen uitleg van een paar brandweermensen die met deze auto in de praktijk werken.

 

Foto Jan Piels

 

Voor of na het ritje keken de kinderen binnen rond naar alle brandweerspullen en kregen als verassing een grote poster met afbeeldingen van allerlei soorten brandweerauto's. Voor de ouders en/of grootouders was er natuurlijk een lekker kopje koffie of thee.

 

 24 oktober 2015 Gelderse Museumdag

 

In 2015 werd de Gelderse Museumdag voor de tiende keer georganiseerd. De Gelderse Museumdag is een initiatief van Provincie Gelderland om het museumbezoek onder gezinnen met kinderen te stimuleren. Dit jaar was die dag op zaterdag 24 oktober. Het doel is om mensen die normaal gesproken niet zo snel naar een museum gaan, aan te sporen eens een bezoekje te brengen. NATUURLIJK deed ook het Driels Museum dit jaar weer mee. Het thema dit jaar was "Tussen Droom en Daad".

 

Veel jeugdige bezoekers met hun ouders en opa's en oma's kwamen naar ons museum. Direct vanaf het begin liepen de bezoekers binnen en dat ging de hele dag zo door. De kinderen maakten een speurtocht door het museum op zoek naar verrassende vondsten. Zij konden zich laten schminken - konden tekenen - konden knutselen - een appeltje eten - genieten van limonade - figuren laten maken van ballonnen - een greep doen in de grabbelton EN dat allemaal gratis.

 

Iedereen kon zien waar het te doen was

 

Een van de jonge bezoekers was Wessel en hij was heel erg enthousiast. Hij mocht van zijn ouders een uur wegblijven, maar was nog toen lang niet klaar met de speurtocht en wilde daarna ook nog ballonvouwen, grabbelen, knutselen enzovoort. Even later kwam  hij helemaal blij terug, want hij kreeg verlenging om zijn speurtocht af te maken, wat hij enthousiast en heel nauwgezet deed. Wessel is tot 3x toe thuis verlenging gaan vragen om "zijn museumdag" goed af te kunnen sluiten.

Verder was er een meisje Lisanne, die zo onder de indruk was van "prinses Lisanne" dat zij  de prinses tot in detail heeft nagetekend  

 

Jort-Lisanne-Ingmar en Lisanne Kok

 

Alec van Bockel  (zoon van Pieter) wil later beroepsentertainer worden vertelde hij. Volgens ons zou hij zijn DROOM best wel eens waar kunnen maken. Want nadat Alec als clown geschminkt was, is hij thuis een pruik gaan halen en  heeft als "volwaardig assistent clown Alec "  prinses Lisanne geholpen en van haar de eerste lessen in het maken van ballonfiguren gehad.

 

Lisanne met haar assistent Alec

 

Dank aan Bets IJsveld-van Boxtel voor de foto's

 

24 september 2015 Historische wandeling met leden Zonnebloem Oud Maasdriel

 

Donderdagmiddag rond de klok van een uur meldden zich de eerste gasten van de Zonnebloem bij het museum. De vrijwilligers van de Zonnebloem en het museum waren toen al druk doende met de voorbereidingen van deze middag. De 34 deelnemers aan de "historische" wandeling die op het programma stond werden ontvangen met koffie of thee met een lekker punt vlaai. Voor dit grote gezelschap was het woekeren met de ruimte om iedereen een plaatsje te kunnen geven. Maar zoals het oude gezegde luidt "er gaan veel makke schapen in een hok". Na de welkomstwoorden namens de Zonnebloem en het museum werd het gezelschap in twee groepen verdeeld om te gaan wandelen en rijden met de rolstoel.

 

Theo van Wanrooij met zijn groep onderweg in de Martwijk

 

Via de Martwijk (nu Teisterbandstraat) - Lepelstraat (nu Kerkstraat vanaf Zwijsenplein tot ex slagerij Verdonk) en het Hintham richting Restaurant Dukdalf aan de Zandstraat. Onderweg vertelden de gidsen Michel de Bruijn en Theo van Wanrooij allerlei wetenswaardigheden over de gebouwen op de route en hun vroegere bewoners. Natuurlijk kwamen De Scherpenheuvel, Het Teisterband, de N.H. Kerk, en de witte dijkhuisjes op het Hintham aan bod. Die dijkhuisjes zijn niet gebouwd door de steenfabriek zoals vele mensen denken. Dat misverstand is ontstaan doordat er in die huisjes en op het Hintham veel mensen woonden die op de steenfabrieken werkten. Zij zijn gebouwd door de gemeente na de grote watersnood in 1861 als woonruimte voor de inwoners die na evacuatie terugkwamen na de ramp. Aan beide kanten van het "Jeneverdemke" werden een blok van 16 en een blok van 7 woningen onder een aaneengesloten dak gebouwd voor de som van toen 10.000 gulden door aannemer Willem Dirk van Mourik uit Drumpt binnen de tijd van 100 werkdagen.

 

En Michel de Bruijn hier bij de witte dijkhuisjes uit 1861

 

Jammer maar helaas werkten de weergoden niet de hele middag mee. Onderweg moesten er paraplu's, poncho's en regenjassen aan te pas komen. Enkele deelnemers haakten toen onderweg af bij de wandeling en werden met een auto alvast naar Dukdalf gebracht. De meeste gasten lieten zich door het beetje regen niet weerhouden om de wandeling mee af te maken. Bij Dukdalf konden ook de rolstoelers naar binnen dankzij de pas onlangs geïnstalleerde rolstoellift. In het restaurant kregen de gasten nog twee consumpties aangeboden en werd er rondgegaan met kleine hapjes. De gidsen werden bedankt met een luid applaus waarna iedereen voldaan terugging naar huis.

Met dank aan Truus Peters en Corry van de Wijngaard voor de toegestuurde foto's.

 

20 september 2015 Groepsontvangst familie "Mèster Sar"

 

Zondagmiddag kwamen 24 nakomelingen van oud-hoofdonderwijzer Jacques Sars op bezoek in ons museum. Sars was van 1 januari 1922 tot en met 31 augustus 1955 hoofd van de R.K. Jongensschool in Kerkdriel en zijn naam werd meestal zonder de laatste S uitgesproken. Het gezelschap bestond uit kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen van het echtpaar Johannes en Antonia van Hezewijk-Sars. Deze dochter van mèster Sars trouwde in Kerkdriel op 29 september 1948. Momenteel zijn nog twee kinderen van mèster Sars in leven. Zijn zoon Fons (die ook nog leerkracht aan de jongensschool in Kerkdriel was) en zijn dochter Maria. Deze laatste "Tante Rie" was ook meegekomen naar haar geboorteplaats. De gasten werden ontvangen door de vrijwilligers Ansfried Goesten, Theo Vissers en Theo van Wanrooij. Begonnen werd met koffie of thee met een punt appeltaart en voor de kleintjes was er wat fris te drinken. Al bij het voorstellen van de vrijwilligers bleek de zesentachtig jarige Tante Rie nog heel helder van geest te zijn. Bij het horen van de naam van Theo van Wanrooij vroeg ze direct of die er eentje was van de "rooie klats". Toen Theo uitlegde dat hij een zoon was van Gerrit "den buschauffeur" kwam ze spontaan op de proppen met de naam van zijn moeder "Marie boerke" de Graauw. In de loop van de middag noemde ze nog tal van namen en bijnamen van gebouwen en mensen die tijdens de rondleiding voorbij kwamen. Ze vond het geweldig weer eens lekker Driels te horen praten. Na de koffie kregen de gasten eerst een presentatie van documenten en foto's van hun familie te zien.

 

Hierna werd in twee groepen aan een rondleiding door en om het museum begonnen. Toen Tante Rie onze opstelling van het winkelinterieur zag wist ze meteen te vertellen dat het afkomstig was uit de winkel van Piet de Gier op den dijk. Na de rondleidingen gingen de jassen weer aan voor het maken van een groepsfoto.

 

 

Tante Rie bedankte - voordat het gezelschap naar "Den Engel" vertrok voor een afsluitend etentje - de vrijwilligers persoonlijk voor de geweldig leuke middag die ze in ons museum mocht doorbrengen.

 

 

18 augustus 2015 Groepsontvangst familie Stoof Breda

 

Om de honderdste geboortedag van hun vader Jacobus Josephus Stoof (geboren 18-08-1915) te herdenken brachten zijn kinderen een bezoek aan zijn geboorteplaats Driel. Het gezelschap was in de vroege morgen vanuit de regio Breda afgereisd naar de Zandmeren in Kerkdriel. Daar werden de fietsen van de auto's gehaald en reden ze als eerste stop naar het Driels Museum waar ze om half elf arriveerden. Hun opa Jakobus Stoof vertrok in 1926 met zijn vrouw Theodora de Leeuw en hun negen kinderen naar Princenhage. Deze opa had in Driel aan de Maasbandijk een landbouwbedrijf en was ook "karman" die met paard en wagen vervoersdiensten verrichtte. In 1927 begon hij in Breda weer een vervoersbedrijf onder de naam " Fa. Jac. Stoof & Zonen" dat is uitgegroeid tot het wereldwijd bekende bedrijf  "Mammoet Stoof Breda".

 

Het gezelschap werd ontvangen door Maria te Voert, Michel Fliervoet en Theo van Wanrooij. Begonnen werd met koffie en op verzoek appeltaart. Een paar van de gasten hadden zich blijkbaar goed voorbereid op hun bezoek aan Driel want direct kregen de vrijwilligers allerlei vragen op zich afgevuurd over plaatsen waar hun opa en vader hadden gewoond en welk "Stoven" er nog meer in Driel waren en nog woonden. Een diapresentatie met oude foto's van huizen en documenten kreeg het praatgrage gezelschap snel rustig en aandachtig geïnteresseerd. Na deze presentatie kregen de gasten in twee groepen een rondleiding in en om het museum. Ook daarbij werden de nodige vragen over het Driel van hun vader gesteld en beantwoord. Zoon Piet, die bij Stoof Breda vele nieuwe uitvindingen op het gebied van hydrauliek en draaibare assen ontwikkelde, kwam tot een wonderlijke ontdekking. Het bleek namelijk dat de Gelderse boerenwagen van ruim honderd jaar oud die het museum bezit ook al een meesturende achteras had. Na de rondleidingen werd tegen de klok van een uur op de fietsen gestapt om in Rossum bij de Gouden Molen te gaan lunchen.

 

De fietsende Stoven vertrekken bij het museum

 

Een van de gasten had voor vandaag een nieuwe uitleg voor de naam Stoof bedacht namelijk Stoof Transport Ook Op Fietsen. Later in de middag werden ze terug in Kerkdriel ontvangen in het huis Maasbandijk 20. Dat huis was de boerderij van waaruit opa Stoof met zijn gezin vertrok in 1926.

 

29 juli 2015 Groepsontvangst "broertjesdag" Wijgergangs

 

Elk jaar organiseren de "broertjes" Wijgergangs bij toerbeurt een dagje uit met alle nog in leven zijnde broers en schoonzussen. Dit jaar was broer Chris (bij ons alom bekend als de oud-directeur van de Rabobank) aan de beurt om iets op touw te zetten. Daartoe arriveerde het gezelschap om twee uur in ons museum. Zij werden door Theo van Wanrooij ontvangen met een kop koffie met cake.

 

 

De al op gevorderde leeftijd zijnde gasten kregen een aantal "oude" foto's te zien van de diverse familieleden waardoor zij duidelijk waren verrast. De foto's werden direct door henzelf van het nodige commentaar voorzien. Na de koffie volgde een rondleiding door het museum met veel verhalen en anekdotes over vroegere tijden. Uiteindelijk veel te snel naar de zin van de gasten moesten ze op last van broer Chris vertrekken. Dit om zijn planning niet in de soep te laten lopen. Want hij wilde als trotse Drielenaar absoluut het nieuwe winkelcentrum De Delkant en het standbeeld van Mgr. Zwijsen aan zijn gasten laten zien. De dames en heren bedankten voor de ontvangst en de rondleiding waarna zij richting centrum gingen.

 

Enige dagen na hun bezoek stuurde broer Piet Wijgergangs onderstaand mailbericht:

 

Beste Theo,

Dat was nog eens een museumbezoek.

Je wordt hartelijk onvangen met koffie en cake.

Je wordt verrast met oude foto's en daarna een leerzame, gezellige

en interessante rondleiding.

En dan krijg je daarna nog een verslag met prachtige foto toegestuurd.

Waar maak je zo iets mee, toch alleen in Kerkdriel zeker.

Nogmaals dank Theo, het was echt de moeite waard.

Veel succes met alles in de toekomst.

Hartelijke groeten,

Piet Wijgergangs

 

 

7 juli 2015 Groepsontvangst vrijwilligers Trip Zaltbommel

 

Toeristisch Recreatief Informatie Punt kortweg Trip Zaltbommel vierde op 7 juli 2015 haar achtjarig bestaan. Jaarlijks worden er voor alle TRIPpers enkele excursies en uitjes georganiseerd. De uitjes worden vaak bij aangesloten leden gehouden maar ook bij bezienswaardigheden in de Bommelerwaard. Zo kunnen de vrijwilligers zelf ervaren wat er zoal te doen en te zien is. Met die opgedane kennis kunnen ze betere aanbevelingen doen aan de bezoekers die aan de balie komen om informatie te krijgen over stad en streek. Dit "verjaardagsuitje" bracht de vrijwilligers eerst naar Golfclub De Dorpswaard waarvan de baan prachtig is gelegen in de uiterwaarden van de Maas in Kerkdriel. Later in de middag bezocht het gezelschap ons museum. De bezoekers werden welkom geheten door Michel de Bruijn en Theo van Wanrooij. Zij werden ontvangen met een kop koffie of thee met cake en gezien de krappe tijdsplanning werd tijdens het nuttigen daarvan alvast een korte inleiding gegeven. Daarin kwamen de geschiedenis van het museum, de doelstellingen en de collectie aan de orde. Door de gasten werden daarbij al direct een aantal relevante vragen gesteld onder andere over de naam Driels museum. Uitleg daarover volgde over de gemeentenaam Driel tot 1 augustus 1944 en hoe de Duitse bezetters die veranderden in Maasdriel (Driel aan de Maas) om verwarring met Driel in de Overbetuwe bij Arnhem te voorkomen.

 

Koffie en thee met een inleidend praatje

 

Hierna werd het gezelschap verdeeld in twee groepen en werd begonnen aan de rondleiding om en door het museum. Voor de bezoekers bleek dat er heel veel te zien en te vertellen was over de geschiedenis van Driel. Wetenswaardigheden over het oude schoolgebouw uit 1893, de boerenwagens en karren, de oude ambachten en beroepen en markante Drielse ondernemers werden door de gidsen enthousiast opgedist. Op praktisch alle vragen van de bezoekers kon en passend en soms humoristisch antwoord worden gegeven. De tijd vloog voorbij en later dan gepland namen de bezoekers afscheid met vaak een persoonlijk dankwoordje aan de rondleiders.

Ook over het gebouw valt veel te vertellen

 

 

26 mei 2015 Groepsontvangst Mgr. Zwijsenschool groep 6c

 

Dinsdagmiddag brachten de 24 leerlingen van groep 6c van de Mgr. Zwijsenschool een bezoek aan ons museum. Hun groepsleraar meneer Mark Brouwers was hierbij als begeleider aanwezig omdat deze dag onder leiding stond van meneer Jan Piels die stage loopt op deze school. In het kader van zijn opleiding moest meneer Jan als opdracht een dag onderwijs rond een thema organiseren. Hierbij moeten verschillende vakken en werkvormen worden betrokken. Het gekozen thema was de Tweede Wereldoorlog in Kerkdriel.

 

Tijdens de groepsopdrachten in de ochtend ontwierpen de kinderen op papier een rondleiding door Kerkdriel langs locaties die met de oorlog te maken hadden. Naast de kennis over de oorlog kwamen hier ook vaardigheden zoals kaartlezen en rekenen met schaal aan bod.

 

In de middag kwamen de leerlingen dus naar het Driels Museum om hun rondwandelingen die ze op een kaart hadden uitgetekend te presenteren en toe te lichten.

 

 


Na deze presentaties aan hun medeleerlingen werden twee groepen gevormd die een rondleiding kregen door het museum. De ene groep onder begeleiding van Jan Piels en vrijwilliger Michel Fliervoet, en de andere groep met Mark Brouwers en vrijwilliger Theo van Wanrooij.

Vooral de motor van de Wellington bommenwerper kreeg veel aandacht. Op de museumzolder werden diverse militaire voorwerpen bekeken zoals munitie, granaathulzen, gasmaskers en helmen. Ook was op de fotoborden goed te zien dat er tijdens de oorlog veel schade is ontstaan aan huizen en kerken in onze dorpen.

 

Een van de leerlingen Zara Cuppers vroeg aan Theo van Wanrooij of hij spullen van haar overgrootvader wist te liggen. De opa van Zara had een keer verteld dat er in het museum foto’s en andere dingen te zien waren van zijn vader. De moeder van Zara is Anita Cuppers-Nendels, haar opa is Frans Nendels en haar overgrootvader was Huub Nendels. Zara werd meegenomen naar een vitrine waarin allerlei spullen en papieren liggen die iets te maken hebben met de tweede wereldoorlog. Daartussen ligt de “Ausweis” (een soort paspoort wat door de Duitse bezetters werd ingevoerd) van haar overgrootvader. Met daarop een foto van overgrootvader Huub maar wel van zeventig jaar geleden. Een toch heel bijzondere ontdekking voor Zara op het einde van de rondleiding.

 

Na de rondleidingen werden de vrijwilligers van het museum door de leerlingen bedankt met een spontaan applaus. Daarna ging de groep te voet terug naar hun school (zoals op onderstaande foto is te zien).

 

 

 

 

 

18 mei 2015 Groepsontvangst Sint Odradaschool Alem groepen 3-4-5

 

Maandagmorgen tien uur kwamen veertien leerlingen, twee moeders en juf Jacqueline Piels op bezoek in ons museum. Ze werden door Michel Fliervoet en Theo van Wanrooij ontvangen en welkom geheten. Er was anderhalf uur voor dit bezoek uitgetrokken dus kregen de gasten een korte inleiding over het ontstaan en bestaan van ons museum en de collectie. Omdat bekend was dat de juf zaterdag 16 mei vijftig jaar was geworden kregen de leerlingen eerst een beker limonade geserveerd,

 

werd er voor de juf "Lang zal ze leven" gezongen en kreeg zij een boeketje bloemen namens het museum overhandigd.

 

 

Direct hierna ging de rondleiding van start waarbij het accent lag op de manier van leven in onze dorpen in vroegere tijden. Vele mooie verhalen werden door de vrijwilligers verteld en er was voor de leerlingen volop gelegenheid om vragen te stellen. Aandachtig en geconcentreerd werd er dan geluisterd naar de antwoorden op de vragen en de uitleg bij de tentoongestelde objecten.

 

 

De tijd vloog om en daardoor kon alleen de benedenverdieping van het museum worden bezocht. De zolder en de expositieruimte van oude ambachten en beroepen met de karrenloods zullen moeten wachten tot een volgend bezoek.

 

Als laatste werd van de kinderen de lengte opgemeten met een oude geijkte lengtemeter. Daarvan kregen ze een "meetbrief" mee naar huis. Terug in hun nog versierde Alemse klas gingen ze daarmee op de foto.

 

 

Bij hun vertrek kregen Michel en Theo een applaus en van iedereen nog een hand waarbij vaak "bedankt" en "geweldig mooi" of "ik kom nog een keer terug voor de rest" werd gehoord. Nog dezelfde maandag kregen we een mail van de juf waarin stond:

 

Wat een leuke manier van verjaardag vieren!!!!

 

Kinderen, moeders én juf hebben er van genoten!

Complimenten voor de ontvangst en uitleg.

 

Vriendelijke groet,

Groep 3-4-5 Sint Odradschool, Alem.

Juf Jacqueline.

 

8 mei 2015 Rabo Clubkas Campagne ook voor Driels Museum

 

 

Op 6 mei is de uitslag van de Rabo Clubkas Campagne bekend gemaakt. Ook het Driels Museum mag zich verheugen op de ontvangst van een voor ons aanzienlijk bedrag. Graag willen wij alle Raboleden die hun stem op ons museum uitbrachten van harte bedanken voor hun steun

 

7 mei 2015 Groepsbezoek schildersclub "Samen bezig"

 

Donderdagmorgen kwamen een veertiental leden van de schildersclub "Samen bezig" naar ons museum om de werken van collega en clublid Anneke te bekijken. Ze werden ontvangen door de vrijwilligers Michel Fliervoet en Theo van Wanrooij. Die hadden gezorgd voor koffie en thee terwijl Anneke voor daarbij zelf wat lekkers had meegebracht. Terwijl er koffie en thee werd gedronken gaf Theo een korte inleiding over het ontstaan en functioneren van het museum. Hierna was het de beurt aan Anneke om een toelichting te geven bij de getoonde werken. Allerlei aspecten zoals toegepaste technieken en materialen kwamen daarbij aan bod. Ook uitleg over de inspiratie, achtergrondgedachten, perioden in haar ontwikkeling als schilderes en de betekenis van de verschillende voorstellingen en gebruikte symbolieken in haar werk. Uiteraard waren er deskundige vragen van de gasten over haar werken.

 

 

Hierna gaven Michel en Theo het gezelschap een rondleiding in en rond het museum. Tegen de klok van twaalf uur vertrokken de gasten onder dankzegging voor de gastvrije ontvangst en het gezellige ochtendje weer huiswaarts.

 

12 april 2015 Opening expositie schilderijen

 

In ons museum werd op 12 april 2015 een expositie geopend met werken van

 

Anneke Teerling-van der Heijden

 

Anneke is een echte “Drielse” en de op een na jongste uit het gezin van “Jo van Herman de smid”. In 1980 verhuisde zij vanuit Kerkdriel, met haar man Peter en twee dochters, naar Engelen.  

Als kind tekende zij al graag en nadat haar dochters “groot waren” is Anneke lessen gaan nemen om haar schildervaardigheden te verbeteren. Tegenwoordig is ze elke donderdagmorgen actief bij een schildersclub in “De Grevelingen” in Den Bosch. Na dertig jaar tekenen en schilderen is dit haar eerste expositie. Anneke zelf vond het best spannend om haar werk op deze manier aan de buitenwereld te tonen.

De kunstenares heeft zelf uit haar omvangrijke collectie een keuze gemaakt voor de stukken welke in ons museum zijn tentoongesteld.

 

Rond half twee arriveerden de eerste belangstellenden in ons museum. De opening zou om twee uur plaatsvinden en toen was het inmiddels lekker druk. Veel broers, zussen, neven en nichten, kinderen en kleinkinderen van Anneke kregen meteen bij binnenkomst een soort gevoel dat past bij een familiereünie. In de hal van het museum was een fotobord opgesteld met een introductieverhaal van Anneke zelf omlijst door een aantal familiefoto's.

 

Anneke en dochter bekijken het fotobord

 

De aanwezigen werden welkom geheten door Theo van Wanrooij. In een korte inleiding memoreerde hij aan de talrijke exposities in het verleden, waarbij het museum ruimte, collectie, kennis, archieven en foto's beschikbaar stelde aan exposanten. Zoals aan muziekverenigingen met hun exposities bij 40 en 125 jarig bestaan, de jeugdcarnavalsvereniging bij het 44 jarig bestaan en de rolschaatsvereniging bij het 50 jarig bestaan. Toen via broer Herman van der Heijden de vraag kwam of Anneke in het Driels Museum haar eerste expositie kon houden was het antwoord dan ook een volmondig ja. Voor de openingshandeling wilde Anneke zelf ook graag even het woord voeren. Anneke bedankte alle aanwezigen voor hun komst deze middag. Een bedankje ook voor Michel en Theo in de vorm van een fles wijn. Bedankt ook de familieleden welk schilderijen hebben afgestaan voor deze tentoonstelling. Zij zitten thuis voorlopig even met wat kale plakken aan de muur maar leenden toch spontaan hun stukken in voor het goede doel van vandaag. De eer van de openingshandeling, door Anneke zelf bedacht, viel ten deel aan haar twee dochters en haar broer Herman. Hij was het die haar heeft overgehaald om dit avontuur aan te gaan. De dochters hielden een lint op dat door Herman mocht worden doorgeknipt. "Wel netjes recht" zei Anneke erbij "want ik moet het later nog ergens voor gebruiken".

 

 

 

Hierna werd de deur van de expositieruimte geopend en konden de aanwezigen naar binnen om de schilderstukken te bekijken. De gasten werden voorzien van een drankje en waar nodig of op verzoek gaf Anneke de rest van de middag tekst en uitleg bij haar werken. Verschillende gasten lieten hun felicitaties aan Anneke vergezeld gaan van prachtige bloemstukken. Het bleef tot sluitingstijd druk en gezellig in ons museum. 

 

2 april 2015 Geluidwerend gordijn opgehangen

 

Donderdagmorgen om acht uur kwam een grote bestelbus van Lensen Projectinrichters uit Zaltbommel bij ons museum voorrijden. Dit om geluidwerende gordijnen  te installeren.

 

Samen voor Rivierenland organiseerde De Beursvloer in samenwerking met de Rotary Bommelerwaard. Op De Beursvloer wordt tussen bedrijven en maatschappelijke organisaties gehandeld met gesloten beurs op basis van maatschappelijke betrokkenheid. Het doel is 'matches' tot stand te brengen. Met gesloten beurs worden er matches gemaakt voor uitwisseling van kennis en kunde, helpende handen, materialen, creativiteit, faciliteiten en toegang tot elkaars netwerk.

Op de Beursvloer welke op 9 oktober 2014 in Zaltbommel werd gehouden kwam er een "match" tot stand tussen Lensen Projectinrichters en het Driels Museum. In verband met een lopende expositie in het museum kon niet eerder uitvoering aan deze match worden gegeven maar 2 april in alle vroegte was het zover.

 

VOOR

TIJDENS

en NA de werkzaamheden

 

2 en 4 maart 2015 Schoolbezoeken in het museum

 

Maandagmiddag 2 maart tegen de klok van een uur arriveerden de leerlingen uit groep 6 van OBS De Bogerd uit Rossum, met leerkrachten en begeleiders, bij ons museum. Nadat de jassen waren uitgedaan werden zij welkom geheten door de heer Fredo van Berkel en een Romeinse soldaat in volle uitrusting. Fredo en de soldaat (de heer Anton Verhagen) zijn mede-inrichters van de lopende expositie "Romeinen in de Bommelerwaard". Tijdens de lessen geschiedenis op school is het verblijf van de Romeinen in onze streek aan de orde geweest dus waren de leerlingen al goed voorbereid op wat er te zien zou kunnen zijn. Fredo verzorgde een duidelijk uitleg bij de getoonde objecten in de vitrines. Die objecten zijn afkomstig van particuliere verzamelaars en van musea uit de omgeving. Voorname vindplaatsen zijn daarbij geweest Empel, Lith en Kerkdriel. Veel interessante en deskundige vragen werden gesteld die door Fredo en Anton werden beantwoord. Na het bezoek werd ook nog vlug een rondje door het museum gemaakt.

 

De Rossumse groep krijgt uitleg van Fredo

 

Al tijdens de ontvangst van Rossum verscheen rond half twee groep 6 van de Deken Wehmeijerschool uit Velddriel ten tonele. Zij werden opgevangen door Michel Fliervoet en Theo van Wanrooij en meegenomen naar de ruimte voor oude ambachten en beroepen. Daar kregen zij uitleg bij de getoonde voorwerpen en konden zij een beeld krijgen van het leven in ons en hun dorp in vroegere tijden. Prachtig vonden zij het om te mogen draaien met een ratelaar om mussen en spreeuwen te verjagen uit de kersenboomgaard.

 

Nadat de leerlingen uit Rossum waren vertrokken was het om twee uur hun beurt om door Fredo en Anton te worden ontvangen en rondgeleid bij de expositie over de Romeinen. Ook deze groep bleek als veel opgestoken te hebben tijdens de lessen op school. Ook hier kwamen heel spontaan veel goede vragen aan de orde. De groep ging ook op de foto met de Romeinse soldaat.

 

Na afloop van de uitleg over de expositie door Fredo en Anton bedankten de leerlingen in koor de beide heren. Ook zij maakten hierna nog een rondgang door het museum. Toen de schoolhoek in deze oude school werd ontdekt moest ook hier even worden geposeerd in de oude schoolbankjes.

 

José Verhoeven bedankt voor de foto's

 

Woensdagmorgen 4 maart werd het museum bezocht door twee groepen 5 van de Franciscusschool uit Zaltbommel. Deze twee groepen kwamen niet voor de expo over de Romeinen. Zij hadden geschiedenislessen gehad over het leven in de Bommelerwaard in de laatste honderd jaar. De eerste groep was er om negen uur met leerkrachten en begeleiders. De groep werd in tweeën gesplitst en werden door Michel en Theo rondgeleid in en buiten het museum. De leerlingen waren goed voorbereid en hadden briefjes gemaakt met vragen waarop zij graag antwoorden wilden hebben en als het mogelijk was voorwerpen daarvan te zien. De museumgidsen werden door de kinderen, leerkrachten en begeleiders uitvoerig bedankt voor de leuke feiten en verhalen die over vroeger waren verteld. Om kwart over tien vertrok deze groep weer naar school nadat eerst nog even onderstaande foto op het schoolplein voor het museum was gemaakt.

 

 

Om half elf arriveerde de tweede groep 5 van dezelfde school. Zij kregen op dezelfde manier als de voorgaande groep rondleiding en uitleg door Michel en Theo. De vragen van deze groep gingen over heel andere zaken als van de eerste groep. In de expositieruimte met oude ambachten en beroepen kreeg vandaag ook weer de ratel om vogels te verjagen in kersenboomgaarden veel aandacht en werd volop uitgeprobeerd. Ook hier na afloop bedankjes van iedereen voor de fijne ontvangst en uitleg. Voor hun vertrek om kwart voor twaalf ging ook deze groep nog even op de foto.

 

 

22 februari 2015 Determinatiemiddag bodemvondsten in het museum

 

De determinatie middag heeft buiten verwachting veel bezoekers naar het Driels Museum getrokken. Ook de pers was al vroeg aanwezig.

 

 

Veel mensen hadden een eigen bodemvondst of erfstuk wat ze wilden laten zien aan de deskundigen Fredo van Berkel, Anton Verhagen en Jelle van Hemert. De eerste in het oog springende bodemvondst lag al binnen een half uurtje op tafel. Dit was een complete middeleeuwse gesp met een integrale gespplaat in de vorm van een fabeldier (1050-1200). Losse gespplaten met fabeldieren worden met enige regelmaat gevonden, maar gespen met een integrale gespplaat (waarbij gesp en gespplaat één zijn) zoals deze, zijn erg zeldzaam. Dezelfde persoon had ook een grote Romeinse haarnaald bij zich die hij gevonden had met de metaaldetector. De haarnaald was van boven tot onder versierd met een versieringsmotief. Verspreid over de middag hebben nog verschillende andere metaaldetector-zoekers hun metaalvondsten getoond. Een speerpunt uit de Bronstijd, Keltische muntjes, Romeinse mantelspelden en munten, kleine zilveren muntjes uit de Middeleeuwen, Laat-Middeleeuwse gespen en riemtongen, ze zijn afgelopen zondag allemaal over de tafel gegaan. Maar naast metaalvondsten waren er ook veel mensen die potjes en kannen van aardewerk lieten bekijken. Enkele kannen dateerden uit de Late Middeleeuwen. Het merendeel van het aardewerk was echter afkomstig uit de Nieuwe tijd (1600-1900). Een opvallende glasvondst was een 'strijkglas'. Deze massieve glasbol werd in de 18de eeuw gebruikt om te strijken. Een andere opvallende vondst was een benen kam met fijne en grove naalden. Deze kam werd in de vroege middeleeuwen gedateerd (+- 750-1100). Wat betreft de metaalvondsten hebben de deskundigen ook adviezen kunnen geven over het schoon maken en conserveren van de bodemvondsten. Vaak moeten bronzen voorwerpen namelijk gestabiliseerd worden willen ze goed bewaard blijven voor het nageslacht.

 

Foto's gemaakt door vrijwilliger Rob Harmeling - waarvoor dank

 

 

 

 

 

 

 

 

30 november 2014 Opening expositie "Romeinen tussen de rivieren"

 

Zondagmiddag om 14.00 uur begroette voorzitter Ansfried Goesten de gasten die aanwezig waren om de opening van deze expositie bij te wonen. In het kort gaf hij een samenvatting over de voorbereidingen van de werkgroep voor deze tentoonstelling. Dankzij de bereidheid van onder andere Museum Valkhof, BATO Tiel, Dirk van der Kaaij, Fredo van Berkel en last but not least Anton Verhagen van het museum Hertogsgemaal is er een gevarieerd aanbod van voorwerpen uit de Romeinse Tijd te zien in de vitrines. Jelle van Hemert en Fredo van Berkel hebben de werkgroep geweldig ondersteund met hun kennis, waardoor een goed beeld over de Romeinse Tijd is ontstaan. Vervolgens nodigde hij Fredo uit om samen met een Romeinse soldaat in volle uitrusting (uiteraard ook hartelijk dank voor de medewerking) als eerste de expositieruimte te betreden.

Fredo van Berkel en de Romeinse soldaat (Foto Jan Piels)

 

Hierna volgden de overige gasten die binnen een toelichting kregen van Fredo, Jelle en Anton bij de getoonde stukken.

 

Jelle van Hemert geeft uitleg (Foto Jan Piels)

 

Veel van de objecten zijn gevonden in Kerkdriel, Empel en Lith. In de vitrines zijn zwaarden, speerpunten, spelden, vazen, potten en munten uitgestald met duidelijke omschrijving van hun gebruik en van de vindplaats van de objecten. Verder is een muurtje te zien dat is gestapeld met grote tufstenen welke gevonden zijn bij de ruïne van "de Tempel van Empel". Onder het genot van een drankje werden de voorwerpen door de aanwezigen uitgebreid bewonderd en besproken.

 

21 november 2014 Drielse Vertellingen 2014

 

Onder grote belangstelling is op vrijdagavond 21 november om 20.30 uur is in het Driels Museum te Kerkdriel het eerste exemplaar aangeboden van het jaarboek Drielse Vertellingen 2014.

 

Voorzitter Ansfried Goesten van het museum verwelkomde de gasten en bedankte de redactie voor de opnieuw geweldige inzet. Redactielid Jan Buylinckx nam – door afwezigheid van Gerard de Leeuw wegens ziekte – het woord om een toelichting te geven op de inhoud van deze uitgave. Jan bracht een woord van dank uit naar zijn mederedactieleden – Gerard de Leeuw, Paul van den Bighelaar en hij kon het niet laten vanuit de Verenigde Staten ook Robert Goesten, voor hun inbreng aan deze editie. Jan dankte ook alle mensen die stof en foto’s leverden aan alle artikelen in deze uitgave. Ook dankte hij het bestuur van het museum voor het vertrouwen in de redactie en de vrijheid die ze krijgen bij de samenstelling en onderwerpen van de Drielse Vertellingen. Als laatste dank aan Drukkerij Printbest voor de prettige samenwerking en de perfecte uitvoering van het jaarboek.

 

Vervolgens overhandigde Jan het eerste exemplaar aan mevrouw Corry van den Biggelaar-Vos. Zij is de weduwe van Toon van den Biggelaar, de bekende Velddrielse ondernemer en plaatselijke politicus, die het onderwerp is van een van de artikelen. Zijn dank gold ook de kinderen voor de openhartige wijze waarop zij vertelden over hun man en vader. Niet alleen de goede eigenschappen van Toon maar ook zijn minder goede werden door hen belicht. Mevrouw van den Biggelaar bedankte namens haarzelf, de kinderen en Toon voor de eer die hiermede aan hem werd bewezen. Op onderstaande foto staat mevrouw van den Biggelaar met haar familie.

 

Foto gemaakt door Martien Wolfs

 

Hierna vroeg en kreeg mevrouw Ella Kok-Majewska – directeur en streekarchivaris van het Regionaal Archief Rivierenland te Tiel – het woord. In een kort toespraakje benadrukte zij het belang van een goede samenwerking met musea en historische verenigingen in het werkgebied. Als blijk van waardering overhandigde zij aan voorzitter Ansfried Goesten een fraai ingelijst document uit 1857 over van de “Verordening van Brandwezen der Gemeente Driel” . Dit met het oog op de expositie over de brandweer die in de planning zit bij het Driels Museum. Op onderstaande foto tonen Ansfried Goesten en Ella Kok-Majewska het uitgepakte cadeau van Regionaal Archief Rivierenland aan het museum.

 

 Foto gemaakt door Martien Wolfs

 

Na afloop van het officiële gedeelte werd door de aanwezigen nog nagepraat onder het genot van een drankje.

 

Het jaarboek is vanaf zaterdag 22 november te koop voor € 8,50 bij de bekende verkoopadressen en tijdens openingsuren in het museum.

 

23 oktober 2014 Groepsbezoek pastoor Leendert Spijkers

 

Enige tijd geleden kregen we het volgende bericht :

 

Beste mensen van het Driels museum,

 

Ik ben Leendert Spijkers, pastoor van Oirschot en Spoordonk. Mijn ouders, Johan Spijkers en Marie Verhoeven, zijn geboren in Velddriel en daar liggen ze ook begraven. Ook ik zou in Maasdriel ter wereld gekomen zijn , maar vanwege de oorlog moesten mijn  ouders evacueren en daarom ben ik in Culemborg geboren op 13 februari 1945. Mijn moeder heeft mij in de kinderwagen te voet teruggebracht naar Velddriel waar hun huis in Hoenzadriel door het oorlogsgeweld in puin lag. We vonden onderdak bij ome Len Spijkers waar we in de kelder zaten toen twee van zijn zwagers naar buiten moesten komen en werden doodgeschoten. Daarna woonden we in een noodwoning in de Oude Weistraat en vervolgens in een nieuw huisje aan de Wordenseweg. Ik ging in Velddriel naar de kleuterschool bij zuster Emmanuel en naar de jongensschool bij meester Willems. Ik was misdienaar in Velddriel voordat ik in 1957 naar het seminarie ging. Ik ben in 1971 door monseigneur Bluijssen priester gewijd en heb in Velddriel mijn eerste mis gedaan. Daarna was ik 15 jaar kapelaan in Tilburg en ook 15 jaar pastoor in Geffen en Vinkel. Nu ben ik al bijna 15 jaar pastoor in Spoordonk en Oirschot. Die dorpen zijn vorig jaar september opgegaan in een parochie samen met Best en Oost,West en Middelbeers en ook daar ben ik de pastoor van.

Op donderdag 23 oktober  wil ik graag met de leden van mijn team dat uit 8 pastores bestaat een dagje doorbrengen in Maasdriel. Ik denk om 9.30 uur te beginnen in Velddriel  waar we door de familie zijn uitgenodigd voor een kopje koffie met een bossche bol. Vervolgens willen we graag kerk, kerkhof, klooster en scholen gaan bekijken en ook gaan we op bezoek bij klompenmaker Frans van Kuijk. Ik denk dat we rond 13.00 uur gaan lunchen bij restaurant Ducdalf mogelijk tijdens of na een boottochtje. Mijn vraag is of jullie voor ons tussen 16.00 uur en 18.00 uur een historische rondleiding door Kerkdriel willen verzorgen zoals jullie dat ook voor jullie Limburgse collega’s hebben gedaan. Wij en ik het bijzonder zijn uiteraard zeer geinteresseerd in het (kerkelijke) leven in Kerkdriel voor en na de tweede wereldoorlog. Heel veel hartelijke groeten van

Leendert Spijkers.

 

Uiteraard was de pastoor met zijn team welkom in ons museum. Over zijn bezoek aan Velddriel staat een verslag van Truus Peters op www.mooimaasdriel. Donderdagmiddag om vier uur konden Michel Fliervoet en Theo van Wanrooij het gezelschap verwelkomen. Begonnen werd met koffie en cake waarbij ondertussen uitleg werd gegeven over het onstaan en de geschiedenis van het museum. Daarna werden een aantal fotoborden bekeken waarop veel informatie over de Velddrielse kapel, kerk, klooster en priesters was te zien. Vervolgens kregen de gasten een rondleiding door het museum. Theo van Wanrooij maakte met het gezelschap een rondwandeling door het centrum van Kerkdriel. Via het Jeneverdammetje naar het Hintham met de woningen die zijn gebouwd na de grote watersnood in 1861. Dan via de Kerkstraat naar het borstbeeld van Mgr. Zwijsen en het plein. Dan langs de N.H. Kerk naar Het Teisterband en weer terug bij het museum. Onderweg uitleg en verhalen over de gebouwen die we passeerden. Nog vlug even een foto gemaakt van het gezelschap.

 

 

Een routebeschrijving gegeven voor hun ritje naar Rossum - via Rome - om te gaan dineren bij De Gouden Molen ter afsluiting van deze dag "terug naar de roots van Leendert in Driel" .

 

18 oktober 2014 Gelderse Museumdag

 

 

In 2014 werd de Gelderse Museumdag voor de negende keer georganiseerd. De Gelderse Museumdag is een initiatief van Provincie Gelderland om het museumbezoek onder gezinnen met kinderen te stimuleren. Dit jaar was die dag op zaterdag 18 oktober. Het doel is om mensen die normaal gesproken niet zo snel naar een museum gaan, aan te sporen eens een bezoekje te brengen. NATUURLIJK deed ook het Driels Museum dit jaar weer mee. Het thema dit jaar was "Vriend en vijand".

 

Veel jeugdige bezoekers met hun ouders en opa's en oma's kwamen naar ons museum. Zij maakten een speurtocht door het museum op zoek naar "vrienden en vijanden" van de voorwerpen in elk museum. Een spannende zoektocht met verrassende vondsten.

 

Aan het einde van de speurtocht ontdekten de kleine bezoekers voor een spiegel dat ze zelf waren gepromoveerd tot VRIEND van het Driels Museum.

De jeugdige bezoekers kunnen verder genieten van een glaasje limonade, een lekkere appel en ook nog een greep doen in de grabbelton.

 

De ballonnenprinses maakte de mooiste figuren voor de kinderen.

 

 

En de schminkmevrouw had handen vol werk aan de vele kindergezichtjes.

 

 

Na de speurtocht konden de kinderen zich uitleven aan de teken- en knutseltafel om te laten zien wat ze zoal in het museum hebben geleerd en onthouden. 

 

 

Bovenstaande foto's zijn gemaakt door Bets IJsveld-van Boxtel

 

 

12oktober 2014 Groepsontvangst "nichtjes" familie de Leeuw

 

Zondagmiddag kwamen kleindochters van het Drielse echtpaar de Leeuw-Sars (Killeke de Leeuw en Gon van Thijs Sars) op bezoek in ons museum. Zij wilden in het kader van een "nichtjesdag" ook wat sfeer meenemen uit de tijd dar hun opa en oma hier opgroeiden, woonden, werkten en hun gezin grootbrachten. Zij kregen een rondleiding van Michel de Bruijn waarvan door de dames werd genoten. Onder het genot van koffie of thee liet Theo van Wanrooij het gezelschap oude en hele oude foto's zien die in de collectie van het museum zitten. Natuurlijk alleen die kiekjes waarop "Leeuwen" te zien waren. Voor een van de dames was het wel heel bijzonder omdat van haar twee opa's en overgrootvaders te zien waren. Bij vertrek bedankten de dames onze vrijwilligers voor de fijne ontvangst en de vele verhalen over Driel en hun familie. Op onderstaande foto zijn een aantal meiden weer even terug in de schoolbanken.

 

 

 

28 september 2014 Expositie oude kermisfoto's kreeg 500e kijker op bezoek

 

Heel veel bezoekers hadden inmiddels de fototentoonstelling al bezocht. Elke zondagmiddag en maandagavond kwamen talrijke bezoekers naar ons museum om de ruim zeshonderd foto's van de Drielse kermis uit de jaren zestig van de vorige eeuw te bekijken.

 

 

Mensen herkenden zichzelf, familie of bekenden op de foto's. Nog steeds kunnen die foto's worden besteld in digitale of afgedrukte vorm. En afgelopen zondag 28 september kon de vijfhonderdste bezoeker aan deze expositie worden verwelkomt. Nietsvermoedend stapte mevrouw Gerrie Ackermans-de Lang in  het gezelschap van haar dochter ons museum binnen. Tot haar grote verbazing werd zij apart genomen en welkom geheten door de vrijwilliger van dienst Maria te Voert-van Beek. Als 500e bezoeker aan deze expositie kreeg zij een boeket bloemen en de laatste uitgave van de Drielse Vertellingen aangeboden.

 

 

7 augustus 2014 Historische wandeling door centrum met leden Zonnebloem Maasdriel

 

Donderdagmiddag werd het lekker druk op het terras bij De Kroon. Leden van de Zonnebloem afdeling Oud Maasdriel arriveerden lopend - al of niet met rollator - of werden gebracht door familieleden. Deze mensen hadden zich opgegeven voor een "historische" wandeling door het centrum van Kerkdriel onder leiding van gidsen van het Driels Museum. Zij werden ontvangen met een kopje koffie of thee vergezeld van een lekker stukje gebak. Hulp was er door een vijftiental vrijwilligers van de Zonnebloem die ook wilden fungeren als rolstoelduwers. Even na half drie werden de vijfendertig deelnemers opgesplitst in twee groepen die onder leiding van Michel Fliervoet en Theo van Wanrooij begonnen aan de wandeling. Het was prima wandelweer met 22 graden en een lekker zonnetje. Uiteraard werd begonnen op Den Delkant zoals het Mgr. Zwijsenplein in vroegere tijden heette. Hierbij uitleg over de naam Delkant en hoe het er toen uit zag. Namen van bewoners en winkels die er zitten en gezeten hebben kwamen voorbij. Bij het vroegere Hotel Den Engel volgde uitleg over de Martwijk (van Zwijsenbeeld tot Teisterband) en  de Drielse kermis die is ontstaan uit de jaarmarkt en volksspelen die daar vanaf 1421 werden gehouden. Vervolgens door de Lepelstraat (van Den Engel tot slagerij Verdonk) naar de Molenstraat (vroegere Kapelstraatje) met wetenswaardigheden over verdwenen winkels en bedrijven.

 

Onderweg in de Molenstraat (foto Annemiek Steenbekkers)

 

Door de Molenstraat naar de Nieuwstraat waar een verklaring werd gegeven voor "De Stemweg" zoals oudere Drielenaren de Nieuwstraat ook wel noemden. Deze naam had niets te maken met de steentjes die er voorheen lagen, maar alles met het "polderhuis" (waar Kees van de Burg woonde) omdat daar gestemd moest worden voor het polderbestuur. Verder door de Molenstraat naar de Kapelhof en Dalemstraat. Ook hier weer uitleg over vroegere situaties en bewoners. Vervolgens door de Dalemstraat weer terug naar De Kroon. Na een wandeling van anderhalf uur lieten deelnemers en vrijwilligers zich de frisdranken, biertjes en hartige hapjes goed smaken.

 

Aan de wandeling werd ook deelgenomen door Annemiek Steenbekkers een verslaggever van het Brabants Dagblad. Zij deed hier indrukken en wetenswaardigheden op voor haar artikel "Dorpsgezicht" in de krant.

 

Een van de deelneemsters - een geboren en getogen Drielse - had zich vooraf afgevraagd wat haar nog verteld zou kunnen worden over het centrum van Driel dat ze nog niet wist. Na afloop van de wandeling kwam ze de gidsen uitgebreid bedanken voor de geweldige verhalen en nieuwe feiten die ze kreeg voorgeschoteld.

 

 

Een bedankje van de afdeling Oud Maasdriel van de Zonnebloem is inmiddels ook al binnen.

 

8 juli 2014  Ontvangst groepen 8a-b-c van de Mgr. Zwijsenschool

 

De leerlingen van de groepen 8 van deze school kwamen in hun laatste schoolweek een bezoek brengen aan ons museum. De collectie van ons museum sluit goed aan bij het thema "Terug in de tijd" dat deze week bij de school als leidraad is gekozen rond het afscheid van directeur Gerard de Leeuw en bouwcoördinator Ad van Wijk.

Om negen uur arriveerde de eerste groep met hun leerkracht de heer Meijers. Lopend vanaf de school door de regen waardoor ze behoorlijk nat aankwamen. Drie kwartier later arriveerde de groep onder leiding van juf Christine en weer drie kwartier later de groep met juf Marian.

 

 

Nadat de natte jassen waren uitgetrokken werden de leerlingen verwelkomd door Michel Fliervoet en Theo van Wanrooij. Deze twee vrijwilligers verzorgden de korte rondleidingen door het museum. Bij het inleidende praatje werd onderstaande foto getoond op een scherm. Daarbij de vraag of iemand wist wie dit voorstelt.

  

 

Bij alle drie de groepen kwamen de leerlingen er al snel achter dat deze jongeman "hun" directeur Gerard de Leeuw is die deze week afscheid neemt. Maar dan wel ongeveer vijftig jaar jonger. Deze foto is een van ruim zeshonderd kermisfoto's die een halve eeuw geleden op de Drielse kermis zijn gemaakt. Die zijn nu op borden en scherm in de expositieruimte van het museum te bewonderen (en ook na te bestellen). Ook juf Christine zag tot haar verassing zichzelf terug op een van de foto's maar dan ook vijftig jaar jonger.

 

Na afloop van de rondleidingen konden de liefhebbers een appel of peer meenemen voor de wandeling terug naar school.

 

Voor hun vertrek bedankten de leerkrachten de vrijwilligers voor hun mooie verhalen en uitleg bij allerlei zaken. Dit bedankje werd door de leerlingen onderstreept met een daverend applaus voor de twee heren.

 

6 juni 2014 Groepsontvangst collega's ABP op uitnodiging van de heer Jan van Kessel

 

Vrijdagmorgen kwamen een twaalftal (voornamelijk Limburgse) collega's van Jan van Kessel uit Velddriel naar de Bommelerwaard. In verband met zijn pensionering had Jan het plan opgevat om zijn collega's voor een dagje Bommelerwaard uit te nodigen. Zij kwamen met eigen vervoer naar De Zandmeren in Kerkdriel voor de ontvangst met een kopje koffie. Vervolgens ging het te voet van het recreatiegebied via de Teisterbandstraat (langs het vroegere woonhuis van Jan) naar het Driels Museum. Daar arriveerde het gezelschap net na elf uur.

Zij werden welkom geheten door de vrijwilligers Michel Fliervoet en Theo van Wanrooij. Die gaven een "historisch" inkijkje in het leven van Jan zijn ouders en voorouders in Driel. Samen met Jan was een programma samengesteld met onderwerpen die een goed inzicht gaven in het ontstaan van Driel, het museum, de bevolking, de strijd tegen het water tussen de grote rivieren en de vele oorlogen tussen allerlei partijen in het verre verleden en uiteraard de Tweede Wereldoorlog. Die oorlog werd toevallig op deze dag als D-Day herdacht op de Franse stranden waar uiteindelijk de bevrijding van Europa begon. Hierna werd het gezelschap opgesplitst in twee groepen die een rondleiding in en om het museum kregen.

Daarbij kwamen alle eerder genoemde aspecten ruimschoots aan bod en in beeld. Na de rondleiding was er een "rustmomentje" waarin werd genoten van een pilsje of iets fris. Ter afsluiting van het museumbezoek volgde een "historische" wandeling door de Teisterbandstraat-Mgr. Zwijsenplein-Kerkstraat-Hintham terug naar De Zandmeren. Onderweg was er uitleg over de oude en bijzondere panden welke te zien waren.

Terug bij De Zandmeren volgde een lunch bij een van de horecagelegenheden aldaar. Later in de middag stond een wijnproeverij in Alem gepland. Als afsluiting van de dag ging het gezelschap naar het door Jan bewoonde ouderlijke huis (een fraai gerestaureerde boerderij) in Velddriel. De Bommelerwaard was het gezelschap blijkbaar goed bevallen. Toen de schrijver van dit verslagje in de avonduren per fiets door Velddriel kwam waren de gasten nog steeds te vinden op het erf van de boerderij. Een van de collega's (Marian Schreurs hartelijk bedankt) die deze dag met de camera vastlegde heeft ons een aantal foto's toegestuurd die bij dit artikel zijn geplaatst.

 

 

24 mei 2014 Groepsontvangst "nichtjesdag" familie Piels

 

Zaterdagmiddag rond twaalf uur arriveerd

en 12 nichtjes van de familie Piels bij het museum. In het kader van hun nichtjesdag wilden ze in het museum de sfeer opsnuiven van de tijd waarin hun ouders en grootouders opgroeiden en leefden in Driel. Zij werden ontvangen door hun "familieneef" Jan Piels en Theo van Wanrooij die beiden als vrijwilliger bij het museum werkzaam zijn. Na een korte uiteenzetting over de geschiedenis van Driel en het museum werden de dames meegenomen door het museum voor een rondleiding.

 

Het beviel blijkbaar zo goed dat tijdens de rondleiding even telefonisch overleg was met de horecagelegenheid waar geluncht zou worden of er uitstel mogelijk was. Uiteindelijk vertrokken de dames, na veel "dank je voor de leuke ontvangst"  om bijna half twee om te gaan genieten van hun lunch.

Natuurlijk werden er nog wat foto's gemaakt op het "museumplein". (met dank aan Jan Piels). 

 

 

 

7 april 2014 Onze eerste stagiaire nam afscheid

 

Maandagavond nam de eerste stagiaire die in ons museum stage liep afscheid. Demi van de Pol werkte in het kader van haar opleiding gedurende bijna drie maanden mee in het museum. Elke maandagavond kwam ze trouw op tijd het museum binnen. Haar eerste "klus"was het opnieuw plaatsen en vastlijmen van priegelig kleine figuurtjes en objecten in een groot poppenhuis op onze museumzolder. Daarna  begon ze samen met onze vrijwilligers aan het registreren en beschrijven van voornamelijk bouwtekeningen en school/wandplaten. Er zou nog volop werk aan de winkel kunnen zijn voor haar maar ze heeft haar stage er op zitten. Helaas voor ons want ze leverde prima werk. Als blijk van waardering kreeg ze uit handen van onze voorzitter Ansfried Goesten een aandenken aan deze stage. Het door ons museum uitgegeven boekwerk "Och we meuge nie klage". De stagebegeleiders schreven een opdracht voor in dit boek met vermelding van hun namen. Wij wensen haar veel succes met haar verdere opleiding. Wie weet zien we haar nog wel vaker terug in ons museum.

 

 

Na de smoes (want voor haar hoefde dit niet) dat we graag een foto voor ons archief van haar wilden hebben is Demi hier te zien op het plein voor ons museum.

 

 

 

 

 

 

 

Groepsontvangsten en bijzondere bezoeken in november en december 2013

 

Op 20 november bracht burgemeester Gerd Prick van de gemeente Maasdriel in het begin van de middag een privébezoek aan ons museum. Zijn aanwezigheid bij de presentatie van de Drielse Vertellingen 2013 maakte hem nieuwsgierig naar de collectie van het museum en het werk van onze vrijwilligers. Kort na zijn eerste bezoek werd de afspraak gemaakt voor dit bezoek. Hij was vol lof voor de inzet van de vrijwilligers om de oude geschiedenis van onze dorpen te verzamelen, bewaren en toegankelijk te maken voor de inwoners van nu. Op onderstaande foto zit de burgemeester aan de werktafel van zijn voorgangers.

 

 

Op zaterdag 23 november hield de familie Peffer een familiedag. Daarin was ook een plaats ingeruimd voor het bezoeken van ons museum. De groep werd ontvangen met koffie, thee en wat lekkers. Daarna volgde een rondleiding in en om het museum. Onderstaande foto toont de familie aan de koffie.

 

 

Zondagmiddag 1 december bracht Sint Nicolaas onverwacht en onaangekondigd een bezoekje aan ons museum. Uitgenodigd door de bewoners van de met het museum verbonden oude "meesterswoning" kwam hij voor een bezoek aan de kinderen die wonen in de Teisterbandstraat. De Sint kreeg een zeer snelle korte rondleiding door het museum voordat hij zich naar de wachtende kinderen begaf. Graag liet hij zich op de gevoelige plaat vastleggen samen met de twee vrijwilligers die deze zondag aanwezig waren.

 

 

Zondagmiddag 22 december werd in het museum twee keer een kort kerstconcert gegeven. Uitgevoerd door de leerlingen van violiste Marta Lopez Vega. Alle uitvoerende jeugdige muzikanten maken deel uit van haar vioolklas. De talrijke belangstellenden werden verzocht zich in de onverlichte expositieruimte op te stellen. Daarna kwamen de leerlingen in kerstkleding gehuld en met lichtjes op hun strijkstokken musicerend de ruimte binnen. Onder leiding van hun lerares gaven zij vervolgens een staaltje van hun kunnen ten beste. De verschillende nummers die mooi aansloten bij de Kerstgedachte werden met enthousiasme gebracht en werden beloond met applaus van de aanwezigen. Al met al een zeer geslaagde middag.

 

 

 

15 november 2013 Drielse Vertellingen 2013 en opening expositie over Patrick Kenneth Pearce.

(de foto's bij dit artikel zijn ter beschikking gesteld door Trudy van der Zalm van Mooi Maasdriel)

 

Op vrijdagavond 15 november werden in het Driels Museum te Kerkdriel de eerste exemplaren aangeboden van het jaarboek Drielse Vertellingen 2013 aan Ken Pearce, een  neef van een in Velddriel begraven geallieerde soldaat Patrick Kenneth Pearce en aan burgemeester Prick van Maasdriel. Vrijdagavond is in het museum tevens een expositie geopend over de op 22 maart 1945 gesneuvelde Pearce.

 

Gesneuvelde militair

Het verhaal over Pearce is geschreven door Heidi van Houten, die ook samen met de gebroeders Van Hoften en het Driels Museum, de expositie over hem samenstelde. Familieleden van Pearce kwamen speciaal over uit Engeland om bij het eerbetoon aan hun verwant te kunnen zijn die sneuvelde tijdens een verkenningmissie vanuit fort Crevecoeur tegenover Hedel in de nadagen van de tweede wereldoorlog. Hierbij was ook de heer Charles William Reeves aanwezig. Deze oorlogsveteraan uit de tweede wereldoorlog landde op D-day in Normandië evenals Pearce. Reeves vocht met de geallieerden door tot het einde van de oorlog in Europa.

 

 

Voorzitter Ansfried Goesten verwelkomde de vele belangstellenden. Speciaal welkom aan Ken en Hillary Pearce, de heer Reeves en burgemeester Prick. Redacteur Jan Buylinckx kreeg vervolgens het woord en gaf een toelichting op de eerste lustrumuitgave en de daarin opgenomen artikelen. Hij bedankte redacteuren Gerard de Leeuw en Paul van den Bighelaar voor hun inbreng en ook Heidi van Houten die het artikel over Pearce schreef. Ook dank voor de vrijheid die de redactie krijgt van het museumbestuur bij de samenstelling en als laatste Drukkerij Printbest voor de perfecte uitvoering en lay-out. Hierna overhandigden hij en Heidi gelijktijdig de eerste exemplaren aan burgemeester Prick en Ken Pearce.

 

Ken Pearce, Heidi van Houten, Jan Buylinckx en burgemeester Gerd Prick

 

De burgemeester vroeg en kreeg het woord. Hij benadrukte de noodzakelijkheid om historie vast te leggen en prees de redactie en het museum voor de vele uren werk die vrijwillig en belangeloos worden gemaakt.

 

Charles William Reeves-burgemeester Gerd Prick-Ken Pearce

 

Ken Pearce sprak zijn dank uit naar Heidi van Houten, de redactie en het museum. Hij vertelde buitengewoon vereerd te zijn om dit mee te mogen maken. Samen met zijn vrouw was hij hier, als afgevaardigde van zijn familie in Engeland, om uiting te geven aan hun dank voor de eer die aan zijn gesneuvelde oom in Maasdriel wordt bewezen.

 

Ken Pearce bij zijn dankwoord

 

Vervolgens gingen Ken, zijn vrouw Hillary en Charles Reeves als eersten naar binnen in de expositieruimte. Onder het genot van wat fris of iets sterkers werd daarna door de aanwezigen de expositie bekeken.

 

Een trotse Ken Pearce opent de expositieruimte

(met dank aan Mooi Maasdriel voor de foto's )

 

Toen de overige aanwezigen ook binnen waren deed Heidi van Houten, speciaal voor de Engelse gasten in het engels, een verslag over het ontstaan van het artikel over soldaat Pearce. Van haar speurwerk in archieven in binnen- en buitenland. De hulp die ze kreeg van de familie Pearce, verenigingen van oorlogsveteranen en diverse andere bronnen. Zij bedankte aan het einde diverse personen die haar hadden geholpen bij het tot stand komen van haar artikel en het inrichten van de expositie. Zij overhandigde de Engelssprekenden en de "medewerkers" aan haar artikel en de expo een engelse vertaling van het verhaal. Dit liet zij vergezeld gaan van een persoonlijke blijk van waardering in de vorm van een rijk geïllustreerde uitgave over D-day en de invasie in Normandië.

 

Onder het genot van wat fris of iets sterkers werd daarna door de aanwezigen de expositie bekeken waarbij uitleg werd gegeven over het tentoongestelde materiaal.

 

28 februari 2014 Bericht van Aiden Pearce op Google

Today I went to see an exhibition about my great uncle who was killed in WWII. So much work has been done by Olaf, Ronny and Heidi. It was a fascinating expo and we enjoyed finding out about Patrick Kenneth Pearce.

                               

19 oktober 2013 Gelderse Museumdag

 


In 2013 is de Gelderse Museumdag voor de achtste keer georganiseerd. Provinciale Staten van Gelderland namen in 2006 het initiatief om de culturele rijkdom uit de Gelderse musea op deze manier extra onder de aandacht te brengen. Het doel is om mensen die normaal gesproken niet zo snel naar een museum gaan, aan te sporen eens een bezoekje te brengen. Onderzoek onder de bezoekers wijst jaarlijks uit dat zij zeer enthousiast zijn over dit initiatief. Maar ook bij de deelnemende musea scoort het evenement hoog.

 NATUURLIJK deed ook het Driels Museum weer mee.

 

 

ER WAS EENS......... ook een sprookjesdag in ons museum. Veel kinderen kwamen met vaders, moeders, opa's en oma's naar dit evenement. Lekker druk gedurende de hele dag. De kinderen werden ontvangen door onze vrijwilligers, een ballonnenprinses en twee hofdames die geweldig goed konden grimeren en schminken.

 

 

 

25 september 2013 Groepsontvangst N.H. Singelkoor Ridderkerk

 

Woensdagmiddag even na twee uur arriveerden de leden van het N.H. Singelkoor uit Ridderkerk met de bus bij ons museum. Voor het gezelschap was voor het jaarlijkse uitstapje, steeds georganiseerd door mevrouw Roelie Gouweloos, een bezoek aan Alem en Kerkdriel geregeld. In de voormiddag werd een bezoek gebracht aan het Nederlands Dakpannenmuseum in het kerkje van Alem en daarna stond een wijproeverij met lunch op het programma. Hierna met de bus op weg naar het Driels Museum.

 

 

Het gezelschap werd door drie van onze vrijwilligers ontvangen. Tijdens een kort woord van welkom door Theo van Wanrooij kon worden genoten van een kopje koffie of thee met een lekkere plak cake. De gasten kregen een overzicht van het ontstaan, de doelstellingen en het reilen en zeilen van ons museum. Na de koffie splitste het gezelschap zich in drie groepen die werden rondgeleid door Theo, Michel de Bruijn en Michel Fliervoet. Van de bezoekers uit kwamen veel vragen over de historie van Alem en de samenvoeging van dat Brabantse dorp met het Gelderse Maasdriel. In Alem was daarop blijkbaar geen duidelijk antwoord gekregen. Na de rondleidingen was er nog even gelegenheid voor napraten en het bekijken van de film uit 1955 over ons dorp. Om half vijf kwam de bus weer voorrijden en kon aan de thuisreis worden begonnen. In Ridderkerk zou de dag worden afgesloten met een bezoek aan een pannenkoekenrestaurant. De vrijwilligers werden door de gasten vaak persoonlijk bedankt voor de fijne middag met enthousiaste verhalen en uitleg. Voor het instappen werd er uiteraard nog even een foto van de hele groep gemaakt.

 

 

14 September 2013 Open monumentendag 2013

 

Tijdens de Open Monumentendag Bommelerwaard op 14 september 2013 zal ook het Driels Museum geopend zijn van 11.00 uur tot 17.00 uur. Het thema voor dit jaar is "Steenrijk".

 

 

Speciaal voor de Open Monumentendag is een kleine maar interessante overzichtsruimte ingericht welke is toegespitst op de steenfabrieken. Driel, zoals de gemeente Maasdriel vroeger heette, had drie steenfabrieken.

Steenfabriek Kerkdriel (later Steenfabriek R.A.J. Terwindt en daarna Keramiek Kerkdriel) – Steenfabriek Geldens (later Steenfabriek De Bommelerwaard) – Steenfabriek Biezeveld. Deze bedrijven boden werk aan vele Drielenaren. Alleen Biezeveld is tegenwoordig nog in bedrijf.

 

 

Biezeveld is opengesteld voor publiek op deze zaterdag en er worden rondleidingen gegeven om 13.00 en 15.00 uur.

 

In ons museum zijn talrijke foto’s, documenten, steenvormen, en gebakken producten te bekijken. Ook is een grote bouwkundige tekening te zien van de ringoven Terwindt.

 

Onder het genot van een GRATIS kopje koffie of thee kunt u een korte film (ca. 16 minuten) bekijken. Deze DVD is uitgebracht door KNB (Vereniging Koninklijke Nederlandse Bouwkeramiek) met als titel "Leven in de klei".

 

 

21 augustus 2013 Groepsontvangst Bejaardensociëteit Varik/Heesselt

 

Vorig jaar werd ons museum bezocht door de seniorenfietsclub uit Neerijnen. Een van de deelnemers, ook lid van de bejaardensociëteit, vond dit toen een zeer interessant en leuk uitstapje. Daarom kwam hij met een voorstel om het Driels Museum opnieuw te bezoeken maar nu met een andere club. En niet per fiets maar met de auto. Tegen twee uur arriveerde het gezelschap bij het museum. Daar werden zij opgewacht en welkom geheten door Michel Fliervoet en Theo van Wanrooij. Na de kennismaking volgde een korte uitleg over het ontstaan en de geschiedenis van Driel, het schoolgebouw en het museum. Opgesplitst in twee groepen werd begonnen aan de rondleidingen. Op het plein voor het museum stonden enkele boerenkarren en -wagens opgesteld waarover uitleg kwam. Veel van de bezoekers kenden dergelijke karren en wagens nog wel uit hun eigen jeugd. Bij het bekijken van de collectie in het museum, de wagenloods en de expositieruimte "oude ambachten en beroepen" was heel veel herkenbaar voor de bezoekers. Halverwege de rondleidingen was er een pauze ingelast. Daarin werd genoten van een kop koffie of thee met cake en gingen verhalen uit hun eigen jeugd over tafel.

 

 

Hierna volgde het tweede deel van de rondleiding. Rond kwart over vier werd er nagenoten met een glaasje fris en werden onze vrijwilligers bedankt voor hun leerzame en enthousiaste uitleg. Vooral van de dames kwamen complimenten dat alles er overal "zo schoon en netjes" uit zag. Een compliment dat we graag aan onze vrijwilligster Gerrie Vissers-Huggers willen doorgeven want zij doet daar elke week haar stinkende best voor. Kwart voor vijf ging het gezelschap weer huiswaarts na het maken van onderstaande groepsfoto.

 

 

 

7 augustus 2013 Picknick Zonnebloem afdeling "oud" Maasdriel

 

 

Woensdagmorgen waren de vrijwilligers van het museum en de Zonnebloem weer vroeg in touw om de picknick op het museumplein mogelijk te maken. Op dinsdagavond was er al hard gesjouwd om tafels, stoelen, servies en bestek aan te voeren. De partytenten werden opgezet. Na het succes van vorig jaar hadden zich nu weer ruim honderd gasten aangemeld voor deze picknick en de rondleidingen in het museum.

Ruim voor de aanvang om elf uur hadden zich de eerste gasten al gemeld en een plaatsje gezocht aan de feestelijk versierde en gedekte tafels. Jammer dat de weergoden het evenement niet zo goed gezind waren als vorig jaar. De hemelsluizen waren de hele dag geopend en er vielen geregeld fikse buien. Bij aankomst en vertrek werden de gasten indien nodig begeleid door vrijwilligers met grote paraplus. Toch zat de stemming er van begin af aan goed in en de regen werd snel vergeten bij de ontvangst met een kopje koffie of thee. Tijdens de lunch lieten de deelnemers zich de verschillende soorten soep en broodjes goed smaken. In het museum volgden veel bezoekers de rondleidingen en werden veel herinneringen opgehaald bij het zien van de film over DRIEL in de jaren vijftig van de vorige eeuw. Na de lunch en de rondleidingen was er opnieuw koffie, thee of iets fris met een lekkere bonbon. Bij het afscheid rond drie uur in de middag bedankten veel deelnemers persoonlijk de vrijwilligers voor hun inzet en de perfecte organisatie van dit geweldige UITJE. Onderstaand enkele foto's (met dank aan Truus Peters en Corrij van den Wijngaard).

 

 

 

 

 

 

18 mei 2013 Groepsontvangst Watersportvereniging Maartensgat Dordrecht

 

Zaterdagmiddag tegen vier uur arriveerde een groep van ruim twintig watersporters die een lang weekend met hun boten doorbrachten in onze jachthavens aan de Zandmeren. Naast het verkennen van ons dorp door middel van een puzzeltocht op zondag was tevens een groepsbezoek geregeld op zaterdag naar ons museum. De bezoekers werden welkom geheten door Theo van Wanrooij en Michel Fliervoet. Na een korte inleiding over het ontstaan van ons museum en de geschiedenis van Driel werd het gezelschap in twee groepen gesplitst die een rondleiding kregen. Veel lof was er van de bezoekers voor het mooie oude schoolgebouw en de collectie van het museum. Rond half zes vertrokken de bezoekers na hartelijke dank uitgesproken te hebben aan de vrijwilligers voor de leuke ontvangst en leuke rondleidingen met veel mooie verhalen en wetenswaardigheden over "oud" Maasdriel. Leuk detail hierbij is dat een van de bezoekers ook met vakantie en Nederland was vanuit het verre Australië.

 

7 en 8 mei 2013 Geëmigreerde "Drielenaren" even terug in hun geboortedorp.

 

Dinsdag 7 mei ontving onze vrijwilliger Theo van Warooij een oud dorpsgenote die zestig jaar geleden naar Argentinië emigreerde. Mevrouw Riet van Baren-Sars (tante van slager Gijs Sars) had via via te horen gekregen dat ons museum een omvangrijke collectie oude foto's bezit. Zij had te kennen gegeven deze verzameling uit nostalgische overwegingen weleens te willen bekijken. Uiteraard werd hierop positief door ons museum gereageerd. Bij het doorlopen van de digitale verzameling kwamen bij haar vele herinneringen boven uit lang vervlogen tijden. Vooral foto's van haar ouderlijk huis vlak na de tweede wereldoorlog, haar ouders, broers en zussen brachten emoties teweeg. Zij complimenteerde het museum voor het verzamelen en bewaren van zoveel mooie herinneringen van ons dorp.

 

Woensdag 8 mei was mevrouw Ina Sannen-de Cocq van Delwijnen samen met haar dochter Catrin McCaughey en enkele "drielse" familieleden op bezoek in ons museum. Moeder en vooral de dochter uit Australië wilden graag een indruk krijgen van de tijd waarin hun ouders en voorouders hier hebben geleefd. Mevrouw Sannen emigreerde in 1953 naar Australië. Twee maanden  na de geboorte van hun eerste kind zoon Colin en werd zij in dat verre land verenigd met haar man Frits Sannen. Hij was eerder vertrokken met de gehele familie Sannen. Veel herinneringen kwamen boven. Dochter Catrin kreeg na de rondleiding door het museum een exemplaar van de "Drielse Vertellingen" uit 2010 aangeboden als souvenir. In die uitgave staat een artikel over de families Sannen en de Goeij welke in de jaren vijftig van de vorige eeuw emigreerden naar Australië en Canada.

 

24 maart 2013 Groepsontvangst familie Tasche

 

Enige tijd geleden kwam de familie Tasche een paar huizen voorbij ons museum wonen. Het leek de nieuwe "Drielenaren" wel leuk om met een aantal familieleden bij een bezoek aan hen ook een bezoek aan ons museum te brengen. Graag wilden zij wat meer te weten komen het dorp waar hun grootouders DE GROOT hadden geleefd, gewoond en gewerkt.

 

Zo ontvingen wij het gezelschap van een veertigtal personen, in leeftijd variërend van drie jaar tot dik in de zeventig, op deze gure zondagmiddag. Zij werden welkom geheten door Theo van Wanrooij die een korte inleiding hield over "oud" Maasdriel, het museum en de verschillende familietakken de Groot. Maria te Voert ondernam met de jongste bezoekers en een paar van hun ouders een speurtocht door het museum. Theo en Michel Fliervoet namen vervolgens de rest van het gezelschap onder hun hoede voor een rondleiding.

 

Na deze activiteiten werd onder het genot van een kopje koffie nog wat nagepraat waarbij het vooral toch ging over de familiezaken en de voorouders. De vrijwilligers werden door de afscheidnemende bezoekers uitvoerig bedankt voor hun enthousiaste verhalen. Hierna ging het gezelschap een paar huizen verderop voor de borrel en de gedekte tafel.

 

 

 

16 november Drielse Vertellingen 2012

Vrijdag 16 november vond in het Driels Museum de overhandiging plaats van het eerste exemplaar van de Drielse Vertellingen 2012. Deze uitgave van het Driels Museum werd als eerste aangeboden aan de heer Jos van Doornmaal, secretaris van de Woningstichting Maasdriel. 

Ook dit jaar heeft de redactie, bestaande uit Robert Goesten, Gerard de Leeuw en Jan Buylinckx, er een gevarieerde en rijk geïllustreerde publicatie van gemaakt. Drielse Vertellingen 2012 is vanaf 17 november weer voor iedereen verkrijgbaar bij de bekende verkoopadressen voor € 8,50.

 

 

Afscheid redactielid Robert Goesten

Na de overhandiging van het eerste exemplaar 2012 nam redactielid Gerard de Leeuw het woord om Robert Goesten te bedanken. Robert heeft te kennen gegeven door persoonlijke omstandigheden te stoppen als lid van het redactieteam. Dit besluit zullen we moeten respecteren maar vervult ons wel met droefheid aldus Gerard de Leeuw. Al in het eerste nummer van de Drielse Vertellingen uit mei 1984 staat een foto welke indertijd door Robert is gemaakt. Zijn eerste bijdrage aan het blad. Vele artikelen door hem geschreven zijn in de loop der jaren gepubliceerd. De samenwerking met Robert zullen wij gaan missen. Ook het vele koffieleuten en bijkletsen zoals Robert dat noemt. Hierna overhandigde hij aan Robert een fraai boeket bloemen als dank voor zijn jarenlange trouwe dienst.

 

 

 

Uiteraard voelde Robert zich hierna genoodzaakt ook iets te zeggen. Hij zei met pijn in zijn hart dit besluit te hebben genomen. Met veel genoegen denkt hij terug aan de redactievergaderingen die meestal bestonden uit eerst een paar uur leuteren, dan ontdekken dat het al aardig laat was geworden en nog even een afspraak maken voor de volgende keer. Pas in de laatste weken voor het drukken van de uitgave kwam er bij mij druk op de ketel en ging ik daadwerkelijk schrijven. Dank aan de vele redactieleden waarmede hij heeft samengewerkt. Aan deze mooie tijden is nu een einde gekomen maar............ik beloof dat wanneer ik eenmaal in Amerika zit de Drielse Vertellingen een beroep op mij kan doen als buitenlandcorrespondent. Een welgemeend applaus van de aanwezigen onderstreepte de dank aan Robert bij dit afscheid.

Vanaf 21 oktober expositie "Schatten uit ons depot"

In ons museum is vanaf nu een nieuwe expositie ingericht. Schilderijen, tekeningen en etsen die vaak niet eerder zijn tentoongesteld. Werken van Drielse kunstenaars zoals Wim van den Anker en Marij Posthouwer-Bakker.

In de vitrines zijn voorwerpen te zien die jarenlang in ons depot waren opgeslagen en zeer zeker het bekijken waard zijn.

Onder andere is een thema te zien over de vroegere huisarts uit Kerkdriel te weten Richard van Pelt.

Zijn naambordje dat nog bij het "dokterspoortje" bij het klooster aan de kant van de vroegere meisjesschool hing en later aan zijn woonhuis op het plein. Hij was een groot muziekliefhebber en componeerde in 1927 de Zwijsencantate die werd uitgevoerd bij de onthulling van het Zwijsenbeeld. Een handgeschreven voorbeeld ligt in de vitrine naast een boek met door hem gemaakte kinderliedjes dat gedrukt is uitgegeven.

Klimijzers zijn te zien waarmee in vroegere dagen de monteurs van de PGEM in de houten lichtpalen klommen. Een van die monteurs was de heer Hendrikus Peterse uit Kerkdriel die vaak "Peterse van het licht" werd genoemd.

Genoeg te zien en zeker weer eens een bezoekje aan ons museum waard.

 20 oktober 2012 Gelderse Museumdag

 De Gelderse Museumdag is een initiatief van Provincie Gelderland om het museumbezoek onder gezinnen met kinderen te stimuleren. Dit jaar was de dag op zaterdag 20 oktober. Het thema dit jaar was "Moet je horen".

 

 

Ook het Driels Museum liet van zich horen. Vanaf tien uur in de morgen tot vier uur in de middag kwamen weer heel veel jeugdige bezoekers met hun ouders en opa's en oma's naar ons museum. Zij konden een speurtocht door het museum maken op zoek naar voorwerpen die geluid maken of kunnen maken. Een spannende zoektocht met verrassende vondsten.

 

Om ELF uur en om TWAALF uur waren er optredens door de leerlingenklas van violiste Marta Lopez Vega. Onder leiding van hun lerares lieten de jeugdige muzikanten "horen" dat met veel oefenen en doorzetten geweldige muziek kan worden gemaakt. Zij speelden dan ook de sterren van de hemel en mochten hun welverdiende applaus van de toehoorders in ontvangst nemen.

 

De jeugdige bezoekers konden verder genieten van een glaasje limonade en een greep doen in de grabbelton.

Prinses Lisanne maakte de mooiste figuren van ballonnen. Door Nelleke en Rieneke werden de kinderen geschminkt als prinsesjes of dieren. Ook waren er verschillende soorten appels die zo maar gepakt en opgegeten mochten worden. Aan het einde van de speurtocht konden de kinderen zich uitleven aan de teken- en knutseltafel om te laten zien wat ze zoal in het museum hadden geleerd en onthouden. 

 

28 augustus 2012 Groepsontvangst Rouw- en Trouwkoor St. Martinusparochie Kerkdriel

 

De leden van het Rouw- en Trouwkoor (zoals ze het zelf noemen) van de St. Martinusparochie te Kerkdriel hadden het plan opgevat om tijdens een middagje uit ook het Driels Museum te bezoeken. Een van de redenen daarvoor was het feit dat de expositie over het 125-jarig bestaan van de Koninklijke Harmonie Semper Crescendo nog te bekijken was. Bovendien had een aantal leden nog nooit en sommigen al lang geleden een bezoek aan het museum gebracht. Om twee uur werden zij ontvangen door de vrijwilligers Michel de Bruijn en Theo van Wanrooij. Zij werden welkom geheten en kregen allereerst uitleg over het ontstaan en de doelstellingen van ons museum. Vervolgens splitste het gezelschap in twee groepen die een eerste rondleiding door het museum en de expositie kregen. Na vijf kwartier was er koffie/thee met cake en konden alvast wat ervaringen worden uitgewisseld. Hierna werden een aantal gedigitaliseerde foto's van het kerkkoor gepresenteerd op het grote scherm in de expositieruimte. Foto's vanaf 1938 tot heden. Het gezelschap herkende vele koorleden uit het verleden en waren verwonderd over het feit dat deze afbeeldingen in de collectie van het museum bewaard zijn gebleven. Hierna volgde de verdere rondleidingen. Tegen vijf uur werden de vrijwilligers bedankt voor hun enthousiaste verhalen en uitleg over wat er in het museum te zien is. Complimenten voor de collectie en de expositie waren niet van de lucht. De vrijwilligers bedankten het koor voor hun bezoek en aandacht. Het gezelschap vertrok vervolgens naar Brasserie De Oude Klipper om daar het uitje te besluiten met een lekker etentje.

 

Nog vlug een foto op het Driels Museumplein voor vertrek

 

 

16 augustus 2012 Groepsontvangst seniorenfietsclub Neerijnen

 

Na een fietstocht van 20 tot 25 kilometer arriveerden even na half drie 28 leden van de seniorenfietsclub Neerijnen bij ons museum.

Verschillende afstanden al afgelegd omdat de deelnemers wel allemaal uit de gemeente Neerijnen komen maar uit verschillende dorpen zoals Haaften, Tuil, Hellouw, Waardenburg, Ophemert en Varik. In het museum werd begonnen met koffie of thee met cake.

 

 

Tijdens het koffiedrinken kreeg het gezelschap uitleg over de Drielse ontstaansgeschiedenis en het Driels Museum. Na de koffie volgde een rondleiding door het museum met uitleg van de vrijwilligers Michel Fliervoet en Theo van Wanrooij.

 

 

Een aantal deelnemers vertelde na afloop van de rondleiding dat ze onder de indruk waren van het museumgebouw en de vaste collectie. Men had niet verwacht een museum aan te treffen in een nog authentiek oud schoolgebouw. Kwart over vier vertrok het gezelschap weer voor de terugtocht. Met zijn allen tot Rossum. Daar nam een gedeelte van de club de weg naar het voetveer in Heerwaarden om de Waal over te steken. De rest ging langs de Kil in Hurwenen en via de Bommelse brug op weg naar de verschillende dorpen.

 

De fietsclub poseert nog even voor hun vertrek naar huis

 

8 augustus 2012 Picknicken met De Zonnebloem op het Driels Museumplein.

 

Dinsdagavond waren vrijwilligers van De Zonnebloem en het Driels Museum druk in de weer met de inrichting en aankleding van het plein voor het museum. Drie grote partytenten werden opgezet, tafels, stoelen, serviesgoed en bestek werden aangevoerd en gelost. Dat alles om een picknick te kunnen verzorgen aan "Zonnebloemers" uit de gemeente Maasdriel. Toen het plan voor deze picknick werd geboren dacht men aan hooguit 35 deelnemers maar het liep wat uit de hand en men kwam uit op ruim het dubbele. Woensdagmorgen om half negen waren de eerste vrijwilligers weer aan het werk om tafels en stoelen te plaatsen, tafels te dekken en nog veel meer kluswerk.

 

 

De eerste deelnemers arriveerden kort na half elf met taxi, per auto van familieleden en ook per fiets.

 

 

 

Museum door Michel de Bruijn. Om half twaalf werd door een vijtiental "gastvrouwen" (ook vrijwilligers) de soep geserveerd. Keuze uit drie soorten en eigengemaakt door Zonnebloemvrijwilligers. Rond twaalf uur werden goed belegde broodjes met koffie of thee Om elf uur werd het grote gezelschap welkom geheten namens De Zonnebloem door Helmi van Hemert en namens het Driels geserveerd. Toen ook begonnen de eerste rondleidingen in het museum. Met groepen van 8 tot 10 personen konden zij die dat wilden een kijkje nemen in ons museum. Michel de Bruijn nam de oude ambachten en beroepen voor zijn rekening. Michel Fliervoet deed de vaste collectie binnen (met de burgemeesterskamer, schoolhoek en de nostalgische winkel). Theo van Wanrooij gaf toelichting bij de expositie van de 125 jarige Koninklijke Harmonie Semper Crescendo die nog tot eind augustus te bekijken is. Kort na twee uur kwamen de eerste taxi's en auto's weer om de deelnemers op te halen. Veel mensen kwamen persoonlijk de vrijwilligers complimenteren met en bedanken voor deze geweldige ervaring. En velen vroegen nu al om een herhaling in het volgende jaar.

 

 

Amper nadat de laatste deelnemers waren vertrokken werd begonnen met het opruimen van alle spullen, afbreken van de tenten, afwassen van het servies en afvoeren en terugbrengen van de (meestal links en rechts geleende) materialen.

Tegen vier uur konden de vrijwilligers met een voldaan gevoel ook weer op huis aan. Voldaan omdat met vereende krachten iets moois voor de Drielse medemens was neergezet.

 

7 augustus 2012 Historische wandeling met K.B.O. Maasdriel

 

Dinsdagmiddag even na twee uur vertrokken een twintigtal leden van K.B.O. Maasdriel vanaf het Driels Museum om te gaan wandelen. Niet zomaar gewoon wandelen maar een wandeling over straten en langs gebouwen waar vele "historische" achtergronden en wetenswaardigheden te vertellen waren. Die verhalen en feiten werden door gids Michel Fliervoet, op zijn geheel eigen wijze, aan de deelnemers voorgeschoteld. Aan de hand van zijn verhalen kwamen er vanuit de deelnemers vragen en aanvullingen.

 

 

Een aandachtig luisterend gezelschap tijdens de rondwandeling

 

Ongeveer kwart over vier was men weer terug in het museum waar onder het genot van een kopje koffie of thee met een plak cake nog even nagepraat over alle informatie die werd opgedaan. Tevens namen de deelnemers ook de gelegenheid te baat om de collectie van het museum te bekijken. Gids Michel en de eveneens aanwezige vrijwilliger Theo van Wanrooij door José van Hoesel bedankt met een passend presentje.

 

18 juni 2012 Buitenrepetitie KHSC op het museumplein (maar niet in Amsterdam).

 

Op maandagavond 18 juni hield de jubilerende Koninklijke Harmonie Semper Crescendo een buitenrepetitie op het "Driels Museumplein". Even na zeven uur arriveerden de eerste mensen van KHSC met een vrachtauto vol instrumenten, versterkers en stoelen. Uitladen, opstellen en installeren geblazen. Vanaf half acht kwamen de muzikanten per fiets of auto aan bij het museum. Instrument uit de koffer, lessenaar opzetten en bladmuziek klaarleggen voor de repetitie. Iets na de klok van acht liet directeur John Derks eerst een "Lang zal ze leven" spelen voor de jarigen onder de muzikanten. Tevens gold dit voor enkele leden die geslaagd waren voor hun muziekexamens. Daarna begon het serieuzere werk voor het orkest. Verschillende nummers werden doorgenomen welk binnenkort weer op straat te horen zullen zijn tijdens de donateuractie in Kerkdriel. Rond negen uur was er een pauze waarin de aanwezigen in het museum een kop koffie, thee of glaasje fris kregen aangeboden. Na ruim een kwartier werd de repetitie hervat en tegen tien uur werd het laatste nummer gespeeld. Inpakken en wegwezen. De "werkploeg" kon daarna beginnen met het opruimen en inladen van instrumentarium. Nog even wegbrengen, lossen en opruimen in De Kreek en ook hun avond zat erop. Ondanks het droge weer voel de belangstelling wat tegen. Maar ondanks dat spatte het plezier in muziek maken er vanaf deze avond.

 

 

Nog steeds is in het museum de tentoonstelling "KHSC 125 jaar" te bekijken. Tot eind augustus heeft iedereen nog de gelegenheid om de historie van de Koninklijke Harmonie Semper Crescendo (in woord, beeld en geluid) te komen bekijken.

 

11 juni 2012 Groepsontvangst groepen 5 Mgr. Zwijsenschool

 

Maandagmorgen was het al vroeg lekker druk in ons museum. Om 09.00 uur kwamen 25 leerlingen van groep 5 met meester Ad van Wijk en 2 stagiaires aan bij ons museum. In het kader van hun geschiedenislessen bezochten de jongens en meisjes het museum om meer te weten te komen over het leven in ons dorp in vroegere jaren. Zij werden ontvangen door drie vrijwilligers van het museum. Na een kort welkomstwoordje werd in drie groepen begonnen aan een rondleiding door het museum en daarmee ook door geschiedenis van hun opa's en oma's. Ze ontdekten onder andere dat boter van melk gemaakt wordt door te karnen, suiker en rijst niet altijd in een pak hebben gezeten maar los werden gekocht bij de kruidenier. Ook dat muziek vroeger niet uit een "I-pod of tablet" kwam maar uit een radio of grammofoon. Ze kwamen veel te weten over de visserij in ons dorp, de smid, de wagenmaker, de mandenmakers, de steenfabrieken en het boerenleven. Veel te vlug naar hun zin was het tien uur en moesten ze weer terug naar de school. Van half elf tot half twaalf kwam de volgende groep 5 onder leiding van juf Willemijn Hoeben. Na de lunchpauze was het de beurt aan de laatste groep 5 onder leiding van juf  Marijke. Voor deze twee groepen werd hetzelfde programma gedraaid als voor de eerste groep. Veel van de kinderen gaven blijk van hun belangstelling en stelden vele goede en verrassende vragen. Een aantal beloofde zeker eens terug te komen met hun vaders, moeders, opa's en oma's om nog meer te weten te komen over het "oude Driel".

 

25 maart 2012 Opening expositie "125 jaar Koninklijke Harmonie Semper Crescendo"

 

 

Een korps om trots op te zijn

 

 

Het jubilerende korps voor het oude gemeentehuis (foto Michel de Bruijn)

 

 

 

Zondag 25 maart maakte de Koninklijke Harmonie "Semper Crescendo" voorafgaande aan de opening van deze expositie een korte muzikale wandeling in het centrum. Aangekomen bij het museum werd het gezelschap op het schoolplein voor het museum toegesproken door Theo van Wanrooij, een van onze vrijwilligers. Die liet de muzikanten en verdere aanwezigen eerst een "Lang zullen WE leven" zingen.

 

 

In zijn welkomstwoord feliciteerde hij de vereniging met het 125-jarig bestaan. Hij gaf een korte terugblik op de voorbereiding van de tentoonstelling en bedankte de leden van de werkgroep. Die bestond uit drie dames van KHSC te weten Marion Verhoeven, Mariena de Leeuw en Annemiek van Dalen en nog twee vrijwilligers namelijk Michel Fliervoet en Michel de Bruijn.  De werkgroep die heel veel uren heeft gestoken in het tot stand komen van deze expositie. Hierna bracht KHSC nog een nummer ten gehore. Vervolgens kreeg de voorzitter van de harmonie, de heer Frans Heslenfeld, het woord. Ook hij bedankte de werkgroep voor wat er nu in het museum te zien is uit de geschiedenis van het korps. Vervolgens vroeg Mariena de Leeuw het woord. Zij bedankte de heren vrijwilligers voor hun enthousiasme en vele werk voor deze expositie. De dank van KHSC was er in vorm van entreekaarten - voor de drie heren en hun dames - voor het bezoeken van een showconcert in MFC De Kreek op 21 april 2012. Na het opbergen van de instrumenten werden twee ereleden - Johan de Leeuw en Louis Groenendaal - van de harmonie in de hal van het museum verzocht de openingshandeling verrichten.

 

 

Zij deden dit door een reuzenformaat foto van het korps gemaakt in 1982 te onthullen. Vervolgens betraden zij als eersten de expositieruimte. Alle aanwezigen bekeken vervolgens, onder het genot van een drankje, de tentoonstelling. Velen van hen complimenteerden de leden van de werkgroep voor al het moois dat er te zien is. 

 

De expositie zal te zien blijven tot eind augustus en wij hopen dat in de komende maanden veel bezoekers het museum zullen weten te vinden.

 

Op 21 en 22 april 2012 zal de jubilerende vereniging twee echte showconcerten geven in MFC De Kreek.

 

 20 november 2011 Opening expositie "44 jaar JCV De Piepelenbergers"

 

 

Zondagmiddag om veertien minuten over twee is in ons museum een expositie geopend ter gelegenheid van het feit dat de Teskesdurpse JeugdCarnavalsVereniging De Piepelenbergers 44 jaar bestaat. Opgericht op 11-11-1967 door de grote animator van, en drijvende kracht achter, het jeugdcarnaval pater Piet van 't Walderveen. Het oorspronkelijke idee was om deze expo te houden met carnaval in februari 2011. En dat idee was afkomstig van Richard van Hoesel die ook vanaf het ontstaan van de vereniging bij de club betrokken was. In verband met zijn plotselinge overlijden in augustus 2010 is ervoor gekozen om dit te verschuiven naar november van dit jaar. Vrijwilliger Michel de Bruijn sprak een kort welkomstwoord tot de aanwezigen. De opening vond plaats in het bijzijn van de "voltallige" Piepelenbergfamilie met jeugdprins, zijn adjudant en zijn vorst, raad van elf, dansmariekes en bestuur. Tevens waren een aantal oud-bestuursleden aanwezig welke samen met Richard gedurende 44 jaar de kar hebben getrokken. Zij zijn nog steeds op de achtergrond actief als de "Russelekokkers". Tevens aanwezig was zijn vrouw Lenie met kinderen en kleinkinderen. Verder een afvaardiging van prinsenvereniging "De Peuteblèkers", en een groot aantal oud prinsen van de jubilerende vereniging.

De openingshandeling werd verricht door twee "oudstrijders" van het eerste uur, de heren Theo de Leeuw en Piet van Herwijnen. Zij "onthulden" een kolom in de museumhal met daarop twee grootformaat foto's van Piet van 't Walderveen en Richard van Hoesel. Voor vele aanwezigen toch wel een emotioneel moment.

 

De in dit artikel genoemde verenigingsnamen behoeven, zeker voor mensen van buiten Driel, enige toelichting. Piepelenbergen is een oud Driels woord voor "verstoppertje spelen" en een russelekok is een oud Driels woord voor "schommel". Beide genoemde bezigheden waren in vroegere tijden vertier voor de toenmalige jeugd. Evenals "uitvangen" (tikkertje) en "repen" (hoepelen).

 

 

De expositie zal tot na de carnaval van 2012 in ons museum te zien zijn.

 

 

 

18 november 2011 Drielse Vertellingen editie 2011

 

 

Vrijdag 18 november vond in ons museum de overhandiging plaats van het eerste exemplaar van de Drielse Vertellingen 2011. Na de succesvolle twee voorgaande uitgaven van de Drielse Vertellingen “nieuwe stijl” kunnen wij met gepaste trots berichten dat de editie 2011 vanaf zaterdag 19 november weer bij de verkoopadressen in de winkel ligt.

 

De heer John Leijdekkers ontving het  eerste exemplaar van de editie 2011 uit handen van bestuursvoorzitter Ansfried Goesten.

De heer Leijdekkers is in de gemeente Maasdriel wethouder met onder andere CULTUUR in zijn portefeuille. De heer Leijdekkers zei bijzonder vereerd te zijn om deze fraai uitziende uitgave in ontvangst te mogen nemen. Hij benadrukte de grote waarde van het vastleggen van de recente geschiedenis van onze gemeente. Uit ervaring is hem bekend dat de uitgave is geschreven in een zeer vlotte stijl waarmede hij de redactie complimenteerde.

Redacteur Jan Buylinckx dankte vervolgens zijn mederedactieleden, Robert Goesten, Gerard de Leeuw en gastschrijver Toon van Boxtel voor hun bijdrage aan deze editie. Hij sprak de hoop uit dat de oplage in zijn geheel zal worden verkocht zodat het museum er ook nog een leuk bedrag aan zal overhouden. Als er niet genoeg exemplaren verkocht worden om uit de kosten te komen dan houdt het op. Dan is er te weinig belangstelling voor een dergelijke uitgave over de rijke Drielse geschiedenis. Het komende jaar zal moeten blijken of er voldoende basis is om de reeks voort te zetten.

Het meest uitgebreide verhaal handelt over de tweede wereldoorlog in Driel. Het is gebaseerd op de uitgebreide memoires over de oorlogstijd van de in 1921 geboren - en hier aanwezige - Bertus Goesten. Mensen als hij, die de oorlog bewust hebben meegemaakt en er uit eigen ervaring over kunnen vertellen zijn nu al zeldzaam. Het is belangrijk om hun herinneringen vast te leggen nu het nog kan. Hierop volgde een welgemeend applaus - zoals onderstaande foto laat zien - van de aanwezigen voor Bertus die bovendien morgen (19 november) zijn negentig jaar wordt.

 

 

 

22 oktober 2011 Gratis Museumdag ook in het DRIELS MUSEUM

 

 

Voel je VIP!
Kijken, horen, ruiken… De afgelopen jaren werden onze zintuigen tijdens de Gratis Museumdag flink geprikkeld. Dit jaar werd ingegaan op het zintuig ‘voelen’, want het thema voor de Gratis Museumdag 2011 was ‘Voel je VIP’. Ook ons museum deed natuurlijk weer mee aan deze dag. De rode loper ging uit voor kleinste bezoekers.We lieten hiermee zien dat we onze bezoekers waarderen als gasten. In de hele provincie Gelderland kwamen bij de 71 deelnemende musea 36.000 kinderen met hun ouder(s) en grootouder(s) op bezoek. Het Driels Museum mocht zich in een ruime belangstelling verheugen. De kinderen kwamen inderdaad binnen over een rode loper. Daarbij werden ze gefotografeerd. Binnen was er een "ballonnenjuffrouw" die de meest mooie figuren maakte. De kinderen konden worden gegrimeerd en deelnemen aan een prijsvraag. Er was een glaasje limonade en hele lekkere appels. Al met al was deze dag een groot succes. Op de eerste plaats door al die kinderen die bij ons op bezoek kwamen. En op de tweede plaats door de inzet waarmede de werkgroep deze dag had georganiseerd. Onderstaand enkele foto's van deze dag.

 

Het ontvangstcomité op de rode loper

 

Het was druk dus.. wachten op je beurt

 

Maar het resultaat mag er zijn

 

Met VIP-kaart en geschminkt de "ballonnenhond" uitlaten

 

20 oktober 2011 Groepsontvangst bestuur "Stichting Stimulering Paardensport in de Bommelerwaard"

 

Donderdagmiddag werden de bestuursleden van de stichting met hun partners ontvangen in het Driels Museum. Tijdens de ontvangst met koffie/thee met cake werd een kort overzicht gegeven van het ontstaan en de geschiedenis van ons museum. Vervolgens werd het gezelschap verdeeld over twee groepen die een rondleiding kregen. Voornamelijk de expositie over de watersnood van 1861 en de ruimte met oude ambachten en beroepen genoten de belangstelling van de bezoekers. Na de rondleiding was er nog gelegenheid op "op eigen houtje" een rondgang door het museum te maken. Rond vijf uur in de middag vertrok het gezelschap naar een etablissement in Zaltbommel voor een etentje ter afsluiting van deze dag. Onderstaand bericht van organisator de heer Gerrit Verkuil laat aan duidelijkheid niets te wensen over.

 

Namens de bestuursleden van de Stichting Stimulering Paardensport in de Bommelerwaard met partners complimenteer ik jullie museum voor de wijze waarop Michel Fliervoet en Theo van Wanrooij hen donderdag in het Driels Museum hebben ontvangen. De rondleidingen met duidelijke uitleg werden door alle bezoekers ten zeerste gewaardeerd. Ook was er veel bewondering voor jullie interessante collectie. Michel en Theo nogmaals onze dank.
 
Met vriendelijke groeten,
Gerrit Verkuil.

 

6 september 2011 Groepsontvangst seniorenvereniging v.d. Udenhout

 

Dinsdagmorgen arriveerden rond de klok van tien uur een vijftigtal bezoekers bij ons museum. Het waren de dames en heren senioren die met VUT of pensioen zijn gegaan bij Automobielbedrijf van den Udenhout met diverse vestigingen in Brabant. Zij kwamen per auto uit de verre omstreken van Driel. Uiteraard reden de meeste van hen Volkswagen of Audi waaraan zij in hun werkzame leven verknocht zijn geraakt. Elk jaar organiseert het bestuur van deze club diverse activiteiten om de onderlinge banden te bewaren en aan te halen. Vandaag stond dus een bezoek aan ons museum op het programma. Zij werden welkom geheten door een drietal van onze vrijwilligers en ontvangen met koffie of thee met cake. Tijdens de koffie werd allereerst door de groep "bijgepraat" en werden de laatste nieuwtjes uitgewisseld. Na de koffie volgde een korte uitleg over het ontstaan en de gang van zaken in en rond ons museum. Vervolgens werden de gasten verdeeld over drie groepen die onder leiding van een vrijwilliger een rondleiding van ruim anderhalf uur door ons museum kregen. De dames en heren lieten duidelijk van hun belangstelling voor onze collectie blijken en stelden waar ze dat nodig of nuttig vonden ook vragen. Na de rondleiding werden de vrijwilligers persoonlijk bedankt voor hun enthousiaste uitleg en inzet. Toen onderstaande foto was gemaakt vertrok het gezelschap naar Rossum om daar bij het bekende restaurant De Gouden Molen van een lunch te gaan genieten.

 

 

 

3 september 2011 Groepsontvangst familie Laheij

 

Zaterdagmiddag arriveerden per fiets de leden van de familie Laheij in het kader van hun jaarlijkse "neven en nichtjesdag". Na een puzzelspeurtocht per fiets (met gebruikmaking van moderne communicatiemiddelen zoals I-pads en tablets) langs de woonadressen van hun ouders en voorouders brachten zij een bezoek aan ons museum. Het gezelschap kreeg een rondleiding van Michel Fliervoet en Theo van Wanrooij door het museum en voor de kinderen was er een puzzelspeurtocht onder leiding van vrijwilliger Jan Menting.

Alle deelnemers waren kleinkinderen en achterkleinkinderen van de broers Harrie en Chrit Laheij die in de Uitingstraat een graan- en meelhandel dreven. Zij werden ontvangen met koffie/thee en een echte Bossche bol. Rond vijf uur vertrok het gezelschap vanaf het museum naar de R.K. begraafplaats waar ze een bezoek brachten aan de graven van de familie. Daarna ging het ter afsluiting van deze familiedag weer per fiets naar Rossum.

 

 

Op de foto (een groot deel van) het gezelschap op het plein voor ons museum.

 

 

18 juni 2011 Excursie vrijwilligers Driels Museum naar Den Bosch

 

Op maandag 28 februari brachten een aantal "schippers van de Binnendieze in Den Bosch" een bezoek aan de tentoonstelling over de Watersnood van 1861. Als dank voor de fijne ontvangst, uitleg en rondleiding werden onze vrijwilligers uitgenodigd om een tegenbezoek aan Den Bosch te brengen. Zaterdagmiddag 15.00 uur waren wij met 14 mensen (een viertal van ons hadden andere verplichtingen en konden niet mee) present bij de Sint Jan.

 

 

We werden - namens de schippers van de Binnendieze - welkom geheten door de heer Pieter v.d. Schoot die ons deze middag zou begeleiden. We begonnen met een rondleiding door de Sint Jan met een gids van de "Kring Vrienden van 's-Hertogenbosch". Deze Hans Fagel wist zeer boeiend te vertellen over de bouw en restauratie van de kathedraal.

 

 

Met een bezoek aan het Sint Jansmuseum "De bouwloods" namen we afscheid van deze formidabele gids.

 

Pieter "deed" vervolgens met ons de beklimming van de toren. Tijdens onze tocht naar boven waren we ons niet bewust van de geweldige regenbui welke boven de stad losbrak. Toen we boven aangekomen waren en buiten op de torenomgang kwamen zagen we een prachtige lage regenboog boven de stad.

 

 

Na ruim een uur weer beneden aangekomen begaven wij ons in de stromende regen naar de opstapplaats in de Molenstraat (Uilenburg) waar we inscheepten voor een "historische route" over de Binnendieze. Deze tocht liet ons alle facetten van de Binnendieze zien. Varend door de smalle waterlopen kwamen we langs en onder de mooiste plekjes van het historische stadscentrum.

Pieter was onze "schipper" en wist ons heel veel wetenswaardigheden over de historie van de Binnendieze en de stad te vertellen. Over het ontstaan en de restauratie van de muren en togen. Na het passeren van de Kruisbroedershekel voeren we de vesting uit. Via de Singelgracht en de Grote Hekel werd de tocht voortgezet weer de stad in. Ondanks de dreigende luchten hielden we het droog tijdens deze prachtige vaartocht. Na ruim een uur meerden we weer af bij ons beginpunt.

.

 

Wij hebben een geweldig mooie dag gehad. En ondanks het feit dat we allen dachten redelijk goed bekend te zijn in de Brabantse hoofdstad hebben wij door dit fantastische aanbod van onze Bossche vrienden toch heel wat meer geleerd over Den Bosch en zijn geschiedenis.

 

De foto's bij dit artikel zijn gemaakt door Bets IJsveld - Michel de Bruijn en Robert Goesten.

 

 

5 juni 2011 Groepsontvangst familie v.d. Sluijs EN 1000ste bezoeker

 

Zondagmiddag kwamen de families van der Sluijs en Kerkhof op groepsbezoek naar ons museum. Dit als onderdeel van een georganiseerde familiedag. Deze dag waren zij begonnen bij Natuurlijk Kersvers - net buiten ons mooie dorp Kerkdriel - en arriveerden met twee koetsen van Maurits en Nico Haasnoot Rijtuigenverhuur uit Hoenzadriel (ook familie) bij ons museum.

 

 

Tussen deze groep mensen bevond zich de 1000ste bezoeker van de expositie "De watersnood van 1861" die momenteel nog steeds loopt in het museum. Voorzitter Ansfried Goesten en PR-medewerker Michel de Bruijn van het museum verwelkomden de gasten.

 

 

De totaal verbaasde Miranda de Gier-v.d. Sluijs mocht uit hun handen een boeket rozen in ontvangst nemen. Daarnaast een exemplaar van het boekwerk "Och we meuge nie klage" en de laatstverschenen "Drielse Vertellingen" (welke beide uitgaven nog steeds te koop zijn bij The Readshop in Kerkdriel en in ons museum).

 

Bovenstaande foto's zijn afkomstig van MooiMaasdriel.nl

 

Na deze onverwachte en leuke bijkomstigheid voor de gasten gaven drie vrijwilligers een rondleiding aan het gezelschap. Na de rondleiding vertrokken de families voor hun afsluiter van deze dag bij Restaurant Prince Heerlijk.

 

19 mei 2011 Groepsontvangst bewoners van De Lindeboom Ammerzoden

 

Donderdagmorgen rond kwart over elf reed een busje van Brabant Zorg voor bij ons museum. Daarin een tiental bewoners van De Lindeboom uit Ammerzoden.

 

 

Samen met een drietal begeleidsters werden zij ontvangen door twee van onze vrijwilligers voor een bezoek aan ons museum. Na een welkomstwoord en uitleg over het ontstaan en functioneren van het museum kregen de bezoekers een uitgebreide toelichting bij de expositie "Watersnood van 1861". Aansluitend gebruikten de bezoekers gezamenlijk de lunch.

 

 

Na de lunch werd het programma vervolgd met een rondleiding door ons museum. In de expositieruimte "oude beroepen en ambachten" werden vele herinneringen uit hun werkzame leven opgehaald. Vooral omdat een aantal leden van het gezelschap zelf had gewerkt als schipper, steenfabrieksarbeider, mandenmaker en boerenknecht. En juist van deze beroepen zijn veel gereedschappen, werktuigen en foto's te zien. Om kwart over twee kwam de bus weer voorgereden. De vrijwilligers werden persoonlijk bedankt voor hun uitleg en verhalen.  Een beetje vermoeid (de oudste deelnemer was negentig jaar) maar voldaan vertrok het gezelschap weer naar De Lindeboom in Ammerzoden.

 

9 april 2011 Groepsbezoek families Koers en v.d. Anker

 

Zaterdagmiddag arriveerde rond één uur de eerste helft van het gezelschap voor een rondleiding in ons museum. De totale groep bestond uit zestig nakomelingen van de beide families die oorspronkelijk hun wortels hebben in Hoenzadriel. Na de lunch in De Kroon begon het middagprogramma. Tijdens de ontvangst van de eerste groep in het museum maakte de andere helft van de familie een rit met de paardentram langs plaatsen uit hun geschiedenis in Driel.

Ooms, tantes, neven en nichten (afkomstig uit alle streken van Nederland en zelfs Spanje) brachten een bezoek aan het geboortedorp van hun voorouders in het kader van hun familiedag. Na anderhalf uur wisselden de beide groepen voor de tweede rondleiding en hun rit door het dorp. Vele oude herinneringen aan hun bezoeken aan opa's en oma's in hun jeugd werden opgehaald en doorverteld. In ons museum kregen de bezoekers een aardig beeld hoe er werd geleefd en gewerkt in lang vervlogen tijden. Een der oudste deelnemers had zijn schooljaren doorgebracht in de klassen van het schoolgebouw waarin nu ons museum is gevestigd. Bij het zien van de oude toiletgroep met nog een urinoir ("pisbak" zoals hij het noemde) in de oude staat, besloot hij spontaan er nog eens gebruik van te maken . Na uitgebreide bedankjes aan de vrijwilligers die deze rondleidingen verzorgden vertrokken de bezoekers voor het vervolg en afsluiting van hun familiedag "terug in de tijd".

 

Op 11 april ontvingen wij in het gastenboek van onze website een bericht van Berend Satter uit Son Maciá op het Spaanse Mallorca.

Hieronder zijn berichtje.

"Zaterdag 9 april 2011 hebben wij tijdens de reunie van de familie van den Anker, waarvan de wortels liggen in Hoenzadriel, voor het eerst het museum bezocht en een uitstekende rondleiding gehad, waarmee ik een indruk heb gekregen van zowel de omgeving als de periode, waarin mijn moeder is opgegroeid. De vrijwilligers, die ons hebben rondgeleid, wil ik daarvoor hartelijk danken."

 

 

30 maart 2011 Groepsbezoek Stichting Open Bejaardenwerk Nooitgedacht Velddriel

 

Deze woensdagmiddag zou om half twee de groepsontvangst beginnen. Om één uur melden de eerste twee deelneemsters zich al in ons museum. Deze club had er blijkbaar veel zin in. Het mooie weer was er debet aan dat de meeste leden van Nooitgedacht per fiets arriveerden. Goed half twee waren de 35 deelnemers aanwezig en werden welkom geheten door Michel de Bruijn. Begonnen werd met koffie of thee met appelgebak. Verdeeld in drie groepen volgde een rondleiding door het museum. Na afloop hiervan was er voor ieder een frisdrankje en kon nog worden gekeken naar een presentatie van foto's van vroeger en nu uit Velddriel.

 

Veel aandacht voor de fotosessie

Onderstaand het verslag van mevrouw Truus Peters

 

Je hoeft niet ver te gaan om een stukje historie en nostalgie te beleven en te zien`. Ouderen van Stichting Open Bejaardenwerk Nooitgedacht uit Velddriel brachten woensdag 30 maart een bezoek aan het Driels Museum in het karakteristieke gebouw van de Nederlands Hervormde School aan de Teisterbandstraat in Kerkdriel.

Ruim twee uur lang kregen de gasten verdeeld in groepjes van tien veel informatie en uitleg van Michel Fliervoet, Michel de Bruin en Theo van Wanrooij vrijwilligers van het Driels Museum. Het is geschiedenis en nostalgie waarmee de mensen terug gingen naar lang vervlogen tijden. Jaren van hard werken dat vele aanwezige gasten zelf hebben moeten doen of anders wel echtgenoot- partner of familieleden. `Hier heb ik nog mee gewerkt of dit hadden we thuis ook`. Bedrijvigheid die herinneringen naar boven brengen naar een tijd van vroeger maar vandaag de dag niet meer uitvoerbaar zouden zijn. En de leeftijd van de bezoekers lag ditmaal heel hoog. Velen zijn tussen de tachtig en de negentig. De expositie van het hoge water vanaf 1861 tot heden. Heel aangrijpend maar zo herkenbaar. De collectie van de plaatselijke industrie, mandenmakerij en steen fabricage met de boerenwagens en karren. Fossielen van dinosaurussen en mammoeten die gevonden zijn tijdens de zandwinning in de uiterwaarden van Kerkdriel. Ook te zien het interieur met bureau van de burgemeesters kamer uit 1960. De schoolbanken uit hun jeugd waarin enkele de kans krijgen om nog eenmaal tussen de banken te schuiven al is hun postuur er iets te groot voor. Ook een unieke foto expositie van dorpsgezichten en inwoners van weleer.
Kortom, de tijd was tekort om de nostalgie opnieuw te beleven. Een stukje geschiedenis dat ook de realiteit weergeeft, vele herinneringen oproept maar bij vele ouderen in hun geheugen gegrift blijft. 

 

23 Januari 2011 Opening expositie

"De watersnood van 1861 en 150 jaar werk aan de rivieren rond de Bommelerwaard"

 

Op zondag 23 januari is deze expositie geopend door de heer Gijs van Eeuwijk in zijn hoedanigheid van hoofdbestuurslid van Waterschap Rivierenland. Driekwart jaar van voorbereiding is aan de expositie vooraf gegaan. Vele uren van spitten in archieven, scannen van oude foto's en krantenberichten van 1861 tot heden leverden een breed overzicht van een factor om rekening mee te houden in ons rivierengebied namelijk WATER. De expositie geeft een beeld van de ramp die de Bommelerwaard trof in januari 1861 en de 150 jaar die daarna volgden. Wat deed het water met ons en wat deden wij met het water. De werkgroep had nooit kunnen bedenken dat ten tijde van de opening van deze expositie HET WATER de gemoederen in onze omgeving weer zo zou bezig houden. De hoge waterstanden in de ons omringende rivieren doen velen van ons weer terugdenken aan de bange dagen van januari 1995.

 

Een groot gezelschap genodigden, persmensen en bezoekers was aanwezig bij de opening. Zij werden welkom geheten door Michel de Bruijn. Na een korte inleiding over het tot stand komen van deze expositie gaf voorzitter Ansfried Goesten van het Driels Museum het woord aan de heer Gijs van Eeuwijk. Die hield een vrij goed overzicht - geholpen door Google zoals hij zei - van de rol welke het water in de loop van honderden jaren heeft gespeeld in het rivierenland. Hij sprak de hoop uit dat het vele werk van de vrijwilligers beloond mag gaan worden met een groot aantal bezoekers. Vervolgens moest hij samen met de voorzitter aan de bak om zandzakken te verwijderen. Die blokkeerden namelijk de toegangsdeur van de expositieruimte. Ook hier bleek hij voor geen kleintje vervaard en klaarde de klus in korte tijd. Vervolgens bekeken de vele aanwezigen de tentoonstelling. Velen complimenteerden de samenstellers van deze expositie met het resultaat. Uiteraard was er volgens goede traditie bij het Driels Museum voor gezorgd dat de aanwezigen van een hapje en knabbeltje konden genieten tijdens hun verblijf.

 

Onderstaande foto's zijn gemaakt door Bets IJsveld .

 

 

 

 

 

 

 

19 november Drielse Vertellingen 2010

 

Vrijdagavond vond in ons museum de uitreiking plaats van het eerste exemplaar Drielse Vertellingen 2010. De heer Gerrit Verkuil mocht uit handen van redactielid Jan Buylinckx dit exemplaar ontvangen. Bestuur van het museum en de redactie bedanken hem daarmee voor zijn jarenlange journalistieke werk, zijn vele speur- en graafwerk in de geschiedenis van onze streek en al zijn publicaties daarover. Voorzitter Ansfried Goesten verwelkomde de heer en mevrouw Verkuil, de redactie en de talrijk aanwezige genodigden.

 

 

Nadat Gerrit het eerste exemplaar ontvangen had sprak hij een met humor en anekdotes doorspekt dankwoord. Hij zei vereerd te zijn met dit gebaar. Hij hoopte dat, evenals vorig jaar, de oplage snel uitverkocht mag zijn en wenste de redactie alvast succes met de voorbereidingen van de editie 2011. Onder het genot van een drankje werd uitgebreid "bijgepraat" over de verschillende onderwerpen in de Drielse vertellingen.

 

 

De editie 2010 ligt sinds zaterdag 20 november te koop in MCD Supermarkt in Kerkdriel, William de Rouw "Euronics" Kerkdriel, The Read Shop Kerkdriel, Shell Verachtert Kerkdriel en Spar Supermarkt Velddriel (met bezorgservice in Alem) en uiteraard tijdens openstellinguren ook in het Driels Museum.

 

18 november 2010 Groepsontvangst Ondernemersvereniging ORH2

 

Donderdagmiddag half vier stopte bij ons museum een bus van Juijn uit Rossum. Aan boord bevond zich een gezelschap van ongeveer 30 personen van de ondernemersvereniging ORH2 Rossum-Heerewaarden-Hurwenen. Tijdens hun uitstapje deden zij het Driels Museum aan om later de dag te besluiten met een diner. Zij werden welkom geheten door Michel de Bruijn en daarna rondgeleid door hem, Michel Fliervoet en Theo van Wanrooij. De meeste deelnemers waren nog nooit in ons museum geweest en ze waren vol lof over het mooie gebouw, de uitgebreide collectie en het vrijwilligersteam dat dit museum draaiende houdt. Na de rondleiding was er voor ieder naar keuze een wijntje, iets fris of een biertje. Onder dit samenzijn werden een aantal foto's getoond op het scherm waarbij veel nog onbekende plaatjes van onder andere Onze Tram en sluis Sint Andries voorbij kwamen. Na een dankwoord van de heer Leerintveld vertrok het gezelschap om kwart voor zes naar hun volgende (smikkel)bestemming.

 

31 oktober 2010 Schilderijenexpositie Corry Vos-Lotens

 

Zondag 31 oktober is in ons museum een expositie geopend met schilderijen van de "Drielse" kunstenares Corry Vos-Lotens. Naast het verzamelen, conserveren en tentoonstellen van de historie van de "oude" gemeente Maasdriel bieden wij als museum graag een podium aan beroeps- en amateurkunstenaars hun werken aan het publiek te tonen. Corry Vos-Lotens exposeert vrij regelmatig in en buiten onze gemeente. In de Kerkdrielse maar ook Vlijmense bibliotheek waren al eens werken van haar te zien.

 

 

Na een periode in het onderwijs, kwam er meer tijd vrij om haar belangstelling voor tekenen en schilderen weer in praktijk te brengen. Na bestudering van verschillende kunststromingen heeft de Oude Beschaving, de Renaissance en de schilderkunst uit de zeventiende eeuw haar voorkeur gekregen. Deze technieken heeft zij toegepast bij het maken van portretten, stillevens en aquarellen. Hierbij geeft zij een precieze en gedetailleerde stofuitdrukking weer door de verflaag zo glad en gepolijst mogelijk te schilderen. Haar aquarellen schildert zij op een botanische wijze, waardoor men de structuur en opbouw van bloemen, planten en vruchten duidelijk kan waarnemen. Haar belangstelling voor de mythologie heeft zij verweven met de hedendaagse werkelijkheid.

 

De kunstenares heeft zelf uit haar omvangrijke collectie een keuze gemaakt voor de stukken welke in ons museum zijn tentoongesteld.

 

 

Even na twee uur heette vrijwilliger Michel de Bruijn de talrijke genodigden welkom in het museum. In het kort schetste hij de artistieke loopbaan van Corry. De bijna drie jaar oude kleindochter Ted zou de openingshandeling verrichten voor deze tentoonstelling. In de hal stond de schildersezel van oma opgesteld met daarop, verborgen door een doek, een door oma geschilderde stamboom van de familie Lotens. Tedje gaf echter met een duidelijk "nee" te kennen niet te willen optreden voor zoveel mensen. Kleindochter Dirkje, nam onder toeziend oog van broer Jan, samen met Michel de honneurs waar en daarmee was de opening een feit. Vervolgens deed Corry in de expositieruimte het licht aan en ging als eerste samen met haar familie naar binnen. De vele belangstellenden waren vol lof over opzet van de expositie en de getoonde werken. Onder het genot van een wijntje of glaasje jus kregen zij indien gewenst ook uitleg van de kunstenares zelf.

 

 

Veel aanwezigen, van buiten Driel, maakten van de gelegenheid gebruik de uitgebreide collectie van ons museum te bekijken.

Het bleef, mede door de aanloop van talrijke bezoekers deze middag, gezellig druk tot de sluitingstijd om vijf uur.

 

De tentoonstelling blijft te zien tot en met zondag 20 december 2010 en is uiteraard GRATIS te bezoeken tijdens de openingsuren van het museum. Groepsontvangsten buiten die openingstijden zijn ook mogelijk op afspraak.

 

 

23 oktober 2010 Gratis Museum Dag

 

Op zaterdag 23 oktober 2010 konden de Gelderse kinderen en hun familie weer gratis naar het museum tijdens de Gratis Museumdag. Aan deze dag werkten 68 Gelderse musea mee. Op deze inmiddels vijfde Gratis Museumdag stond het thema “Ik zie, ik zie…” centraal.

Op alle mogelijke manieren daagden de musea de kinderen uit om  de bijzondere museumwereld te ontdekken en hun ogen goed de kost te geven. Er viel van alles te bekijken en te doen. De bedoeling was om via deze activiteiten kinderen en hun (groot)ouders samen iets te laten beleven en hun ‘kijkers’ op de proef te stellen.

 

 

Ook het Driels Museum was deelnemer aan de gratis museum dag.

 

Veel kinderen met ouders en ook grootouders bezochten ons museum. Aan de hand van een fotospeurtocht kwamen ze in alle lokalen, holletjes en hoekjes van het museum terecht om uit te zoeken wat op de foto's was afgebeeld. Aan het einde van de speurtocht kregen de kinderen limonade aangeboden en was er voor iedereen een lekkere appel.

 

Het was de hele dag lekker druk en gezellig. Uit de ingevulde enquêteformulieren bleek dat de bezoekers veel waardering hadden voor de organisatie van deze dag en de leuke speurtocht. De meeste "rapportcijfers" waren een 8 of hoger. De meeste bezoekers kwamen uit Kerkdriel en Velddriel maar ook uit Hurwenen, Rossum, Heerewaarden, Zaltbommel en Brakel. Zelfs bezoekers uit Rhenen, Lopik en Achterberg hebben ons gastenboek getekend.

 

De werkgroep voor deze dag verdient dank voor de vele uurtjes die zijn gestoken in de voorbereiding. Dank ook aan Sportshop Jan van Diesen voor de schoenendozen die door de kinderen konden worden omgetoverd in kijkdozen. Robert Goesten voor het fotokopiëren van de speurtochtformulieren, Tonnie van Kessel voor de lekkere appeltjes, Lisanne het ballonnenmeisje voor haar leuke ballonfiguren en Wim van Oss voor zijn hulp bij het tekenen en knutselen. .

 

Onderstaand enkele foto's gemaakt tijdens deze dag.

 

 

 

 

 

2 oktober 2010 Boekpresentatie Henk Egberts

 

Zaterdagmiddag heeft in ons museum de heer Henk Egberts zijn "eerste" boek gepresenteerd. Henk is vele jaren vrijwilliger bij ons museum geweest en kon zich geen betere plek bedenken om zijn boek officieel te presenteren. Hij woonde jarenlang recht tegenover het Driels Museum. Talrijke genodigden, uiteraard zijn vrouw Zus en beide dochters en schoonzoons, waren aanwezig toen Henk zijn "eersteling" ten doop hield. Met een toespraakje, doorspekt met humoristische anekdotes, vertelde hij over het schrijven van zijn boekje en waarom hij het nu pas heeft gedaan. Na de overhandiging aan Gijsbert Smit van het eerste exemplaar werd onder het genot van lekkere hapjes en diverse drankjes nog uitgebreid bijgepraat door de vele "oud" Drielenaren die elkaar deze middag troffen.

 

Onderstaand interview met hem is gemaakt door Britta Alink van het weekblad Kontakt en de gebruikte foto is gemaakt door Lya Cattel van Persfoto.nu Dit interview typeert Henk exact zoals wij hem vele jaren hebben meegemaakt. Het verhaal dat hij nu in boekvorm presenteert heeft hij ons vele malen verteld. Wij wachten met spanning op zijn volgende boek waarin hij zal verhalen over zijn politiewerk in de Bommelerwaard. Het betreffende artikel uit Kontakt laten wij hieronder in zijn geheel volgen. Met dank aan de auteur en de fotograaf.

 

 

Henk stond op wacht bij De Nachtwacht

Als jongeman van 23 jaar heeft Henk Egberts in de Tweede Wereldoorlog het beroemdste schilderij van ‘t land bewaakt in de grotten van de St. Pietersberg

Sinds Henk Egberts en zijn vrouw Zus Egberts - van den Anker verhuisd zijn naar ‘De Groene Linde’ in Rossum heeft hij tijd. Tijd genoeg om een boekje te schrijven over zijn ervaringen in de Tweede Wereldoorlog.


Meer dan zestig jaar woonde het paar in Kerkdriel, tegenover het Driels Museum waar zaterdag zijn boek gepresenteerd wordt. Henk heeft het boekje getypt op een oude koffertypemachine. Zijn schoonzoon heeft het verhaal overgetypt op de computer. In de Tweede Wereldoorlog was Egberts wachtmeester bij de marechaussee. Toen hij op een dag in het kantoor van de steenfabriek was om een inbraak te onderzoeken, kwam er een NSB-er binnenwandelen, in uniform en met een jachtgeweer over zijn schouder. “Wat moet jij met je geweer, je kan nog geen haas raken”, zei één van de mannen in het kantoor. “Straks komen de Tommies en dan zullen ze jou wel krijgen”, sprak een ander. En Henk Egberts zei: “Eerdaags schieten wij op elkaar.” Die uitspraak heeft Egberts moeten bezuren. Een paar weken later werd hij overgeplaatst. “Ze noemden het strafoverplaatsing”, vertelt hij. “Ik werd naar Maastricht gestuurd. Daar waren toen al twaalf anderen uit het hele land, die ook voor straf daar naar toe gestuurd waren. Wij kregen als taak kunstwerken te bewaken, die door de Duitsers waren opgeslagen in een speciale kluis in de grotten van de Sint Pietersberg. Er lagen minstens vijfhonderd kunstwerken opgeslagen. Wij moesten onder andere ook zorgen voor de juiste luchtvochtigheid.” Egberts had weinig keus. Als hij die taak niet op zich nam, had hij moeten onderduiken of erger nog: in de frontlinie met de Duitsers moeten samenwerken.

Eén van de schilderijen in de kluis was De Nachtwacht van Rembrandt, die lag opgerold in een aparte ruimte. “De kluis had een dak van een meter dik”, weet Egberts nog goed. “De wanden waren een halve meter dik. Bovenop had je dertig meter mergel en daarop twee meter aarde. De bommen van toen konden daar echt niet doorheen.” Henk Egberts moest samen met de andere marechaussees en suppoosten van verschillende musea zorgen dat de kostbare kunstcollectie 24 uur per dag bewaakt werd. “Soms hielpen we stiekem Engelse piloten om via de Pietersberg te vluchten”, vertelt hij. “Op een dag zaten er twee even bij te komen in een kamer beneden. Toen stonden er ineens een paar moffen voor het hek. Zij wilden naar de kunstwerken komen kijken, want ze beschouwden het al als hun eigendom. Ik zei tegen mijn collega’s: ‘zorg dat die piloten boven komen, ik ga tijd rekken’. Ik liep rustig naar het hek, maar de zenuwen gierden door me heen. Bij het hek deed ik alsof ik de sleutel in het kantoortje had laten liggen. Ik ben toen rustig teruggelopen en kwam later terug met de sleutel. Toen was het mijn collega’s al gelukt om die twee piloten via een andere uitgang te laten ontsnappen.”
Op 14 september 1944 werd Maastricht bevrijd. “Ik zag om 5.30 uur de laatste Duitsers wegfietsen en aan de andere kant de Amerikanen binnen komen”, herinnert Egberts zich nog goed. “Ik moest samen met een collega een Amerikaanse patrouille naar het centrum begeleiden. Die tocht naar het Vrijthof zal ik nooit meer vergeten. Al die juichende mensen, de vlaggen. Wij voelden ons zelf ook bijna bevrijders.”
Pas na 5 mei 1945 kon de oorspronkelijk uit Ommen afkomstige Henk terug naar Kerkdriel, waar zijn verloofde woonde. “Toen ik probeerde de rivier over te steken, zag ik in de verte de toren van Zaltbommel. Daar wapperde de Nederlandse vlag al, terwijl Kerkdriel pas een week later bevrijd werd.”
Het paar trouwde op 12 september 1945 en is dus nu 65 jaar getrouwd. Ze bleven in Kerkdriel wonen en kregen twee dochters. Henk ging voor de Rijkspolitie werken: “Ik ga nu aan mijn tweede boek beginnen, over het politieleven in de Bommelerwaard.”

De presentatie van ‘Op wacht bij de Nachtwacht’ was op zaterdag 2 oktober in het Driels Museum. Het boekje komt uit in een oplage van 500 stuks en is uitgegeven door Van Horssen in Waardenburg. Het is te bestellen bij Henk Egberts door 10 euro over te maken aan H. Egberts in Rossum op ING-rekening: 39.63.930 (inclusief verzendkosten).

 

26 augustus 2010 Stichting Welzijn Ouderen Bruchem  op bezoek

 

Donderdagmiddag tegen twee uur arriveerden de gasten uit Bruchenm met eigen vervoer bij ons museum. Het gezelschap bestond uit 28 leden van SWOB. In de ochtenduren was reeds een bezoek gebracht aan klompenmakerij van Kuijk in Velddriel en de magen waren tussen de middag gevuld met allerlei heerlijkheden bij Restaurant Prince Heerlijk in Kerkdriel. Eenmaal binnen in ons museum en ontdaan van de jassen werden zij welkom geheten door vrijwilliger Theo van Wanrooij namens het Driels Museum. Hij gaf een kort overzicht van het ontstaan en de ontwikkeling van het museum vanaf 1976 tot heden.

Het gezelschap werd verdeeld in drie kleinere groepen. Theo, Michel Fliervoet en Jo Lotens namen elk een groep onder hun hoede en begonnen aan de rondleiding door het museum, de wagenloods en de expositieruimte "oude ambachten en beroepen". Gedurende die rondleidingen werd door elke groep een korte pauze ingelast waarbij de gasten van een kopje koffie of thee met een plak cake konden genieten. Tegen vier uur was iedereen weer terug in de hal van het museum en werden de vrijwilligers bedankt door de heer van Harten van SWOB. Buiten voor het museum poseerden een aantal deelnemers voor hun vertrek nog even voor onze fotograaf.

 

 

 

24 april 2010 Groepsontvangst en rondleiding

 

 

 

Zaterdagmiddag tussen half twee en twee uur kwamen een twintigtal leden van de Historische Kring Bommelerwaard met eigen vervoer aan bij het Driels Museum. Daar werden zij welkom geheten door de heer Ansfried Goesten voorzitter van ons bestuur. Na deze begroeting was er voor iedereen een kopje koffie of thee met een plak cake. In ongedwongen sfeer maakten de deelnemers aan deze excursie kennis met een aantal vrijwilligers van het museum die deze middag de rondleiding verzorgden. Michel de Bruijn gaf een kort overzicht over het ontstaan, de doelstelling en de geschiedenis van het museum. Vervolgens werden de deelnemers opgesplitst in twee groepen en begon de rondleiding. Het deskundige deelnemersveld stelde vele gerichte vragen over de collectie van het museum en de vrijwilligers deden hun best alle vragen zo goed mogelijk te beantwoorden. Rond de klok van vier uur kwamen beide groepen weer samen. Bij een glaasje fris of nog een kop koffie werd nog uitgebreid nagepraat. De heer Leo Weyman van de HKB dankte namens de deelnemers voor de geweldige ontvangst en de zeer interessante rondleidingen die waren doorspekt van prachtige verhalen en anekdotes over het "oude" Driel. Voldaan gingen de deelnemers daarna weer huiswaarts.

 

18 april 2010 Opening expositie "Middenstanders van weleer"

 

Zondagmiddag even na twee uur werd de vierde expositie in de reeks "Drielse ondernemers" geopend. Voorzitter Ansfried Goesten sprak in de hal van het museum de opgekomen belangstellenden toe. Na eerdere exposities over Jos van Osch, Piet Verachtert en Wim Daams heeft deze vierde expositie als thema "Middenstanders van weleer" gekregen. Hij was verheugd over het feit dat de heer

Frans Nendels - voorzitter van de Ondernemers Vereniging Maasdriel OVM - bereid was gevonden deze tentoonstelling over zijn ondernemende voorgangers in Driel te openen. Hij bedankte in de persoon van de heer Nendels ook Woningstichting Maasdriel voor het aan ons museum verhuren van een prachtige depotruimte boven een appartementencomplex. Daarmee is voor ons een einde gekomen aan een jarenlange zoektocht naar geschikte opslag - tegen betaalbare prijs - voor de vele stukken uit onze collectie welk tot nu toe niet erg museaal waren opgeborgen. Als laatste dankte hij de werkgroep voor het vele werk dat in de afgelopen maanden is verricht. Ontzettend veel vrije tijd werd besteed aan het verzamelen, scannen en op borden plakken van een groot aantal foto's. Daarnaast het selecteren en in tijdelijke bruikleen ophalen van de gereedschappen en voorwerpen welke nu in de vitrines te zien zijn.

 

De heer Frans Nendels gaf een kort overzicht van het ontstaan en uitbouwen van het Driels Museum tot wat het nu is. Hij sprak zijn waardering uit voor de vrijwilligers van het museum die met veel inzet hun vrije uurtjes besteden om de Drielse geschiedenis te bewaren voor ons nageslacht. En dat ook nog eens met beperkte financiële middelen. Hij toonde zich verheugd over het feit dat de woningstichting heeft kunnen bijdragen aan het oplossen van een groot probleem van het Driels Museum. Hij sprak de hoop uit dat al het werk van de vrijwilligers beloont zal worden met een groot aantal bezoekers voor deze expositie. Samen met een van de vrijwilligers "onthulde" hij een grootformaat foto van de als voetballers gekostumeerde middenstanders uit 1953.    

 

 

Op bovenstaande foto geeft Michel Fliervoet uitleg over de personen op de foto aan Frans Nendels.

 

Het zijn van links naar rechts op de bovenste rij :

Bertus de Leeuw - Harrie de Graauw - Jos Essing - Dolf van Ooijen - Gerard Broekmeulen - Jo Maas - Ries de Graauw en Jan Fliervoet. Centraal in het midden Jos van Osch en op de onderste rij Piet Tielemans - Arnold van Alem - Chris Vos en Gerrit van Wanrooij.

 

Deze expositie toont talrijke gebruiksvoorwerpen en gereedschappen welke gebruik werden door de Drielse slager, bakker, schilder en winkelier. De meeste voorwerpen komen uit het depot van ons museum en zijn nooit eerder tentoongesteld. Samen met de talrijke foto's uit de jaren dertig van de vorige eeuw tot heden geeft dit een prima sfeerbeeld van vervlogen tijden. 

 

 

10 januari 2010 Overdracht collectie Dirk van Hemert

 

Zondagmiddag 14.30 uur werd de collectie miniaturen in houtsnijwerk van wijlen Dirk van Hemert (1921-2005) door zijn drie nichtjes Corrie Peterse-van Hemert, Anneke van Steenbergen-van Hemert en Willy Traxel-van Hemert in eigendom overgedragen aan het Driels Museum. Zij vervulden daarmee de grote wens van hun oom Dirk. Die wilde zijn collectie graag zoveel mogelijk compleet bewaard zien voor de toekomst. Sinds juli 2004 was de collectie reeds in bruikleen bij het museum. Nu dus voorgoed in ons bezit.

 

Dirk van Hemert is geboren en getogen in Bruchem. Hij woonde zijn hele leven in het ouderlijke huis, eerst bij zijn ouders en later bij zijn zus met haar gezin. Hij ging er naar school en later werkte hij als knecht bij verschillende boeren in het dorp. Na de oorlog werkte hij bij de Heidemij en weer later bij van Voorden in Zaltbommel en hij sloot zijn loopbaan af bij een aannemer in Bruchem. Thuis had hij nog een lapje grond en een koe. Wat niet gebruikt werd voor het gezin ging naar de veiling en naar de melkfabriek. De creativiteit van Dirk viel op en men adviseerde hem naar de Kunstacademie te gaan in de avonduren. Dit was toen ongebruikelijk en te duur, dus werkte hij thuis veel met hout. Hij had twee grote hobby’s nl. paarden en houtsnijwerk. Het gereedschap waarmee hij werkte was eenvoudig; een figuurzaag en oude mesjes, zoals afgebroken aardappelschilmesjes. Wat later kocht hij gereedschap, zoals houtsnijmesjes, vijlen, boren en dergelijke. De figuurzaag is hij altijd blijven gebruiken. Dirk werkte meestal in het achterhuis of in de schuur bij de paarden. Hij begon met het maken van paarden. Hij trok dan een paard over uit het tijdschrift ‘De Boerderij’, legde er een velletje carbonpapier onder en een blok hout en het begin was er. Dan zaagde hij het paard uit en bleef aan het werk tot het naar zijn zin was. Ook heeft hij een oude boerderij (van Dingemans uit Bruchem) en een  ruilverkavelingboerderij nagemaakt voor een optocht in Brakel op verzoek van de B.O.G. Deze wagen met de twee boerderijen stond later op de fokveedag in Kerkwijk. Verschillende wagens waren te zien op tentoonstellingen o.a. in Ammerzoden. Later experimenteerde hij met andere beesten zoals ganzen, vissen en schildpadden. Ook maakte hij houten lepels, borden met houtsnijwerk en  bonbonschaaltjes. Zijn hart lag bij de paarden en later ging hij ook de paarden inspannen en maakte verschillende wagens en karren. Hij werkte altijd met afvalhout en zag hij iets dan zei hij: ‘Dat kan ik wel gebruiken voor …’ . De laatste jaren van zijn leven verbleef hij in Het Zonnelied in Ammerzoden. Zijn wens was de collectie bij elkaar te houden. Het meeste van zijn werk is nu door zijn nichtjes, die met hun ouders bij hem gewoond hebben, in eigendom overgedragen aan het Driels Museum. Verder zijn er nog verschillende exemplaren bij familie en vrienden van Dirk van Hemert. Te koop waren ze niet, want hij besliste zelf wie er één kreeg, de mensen die hij ze gunde.

 

Dirk van Hemert met enkele van zijn meesterwerkjes

 

De schenkingsovereenkomst wordt getekend

 

Vier fraaie miniaturen in een vitrine

 

De drie zusjes van Hemert tussen de vitrines

 

Een bloemetje als dank hoort erbij

 

 

 

13 november 2009

DRIELSE VERTELLINGEN opnieuw uitgebracht

 

Er is hard gewerkt aan het uitbrengen van de vernieuwde "Drielse Vertellingen". Het blad telt voortaan maar liefst veertig pagina's en wordt in kleur gedrukt en uitgegeven. De artikelen behandelen vooral onderwerpen en personen uit de twintigste eeuw, de nieuwste geschiedenis. In het eerste nummer is ruime aandacht voor het leven van wijlen Co Baars en de evacuatie-ervaringen van een Driels koppel aan het einde van de Tweede Wereldoorlog.

 

De historische uitgave zag in 1984 het levenslicht in de voormalige gemeente Maasdriel (Kerkdriel, Velddriel, Hoenzadriel en Alem). Het werd gedrukt in zwart/wit en was twaalf pagina's dik. Het blad werd 37 keer uitgebracht door het Driels Museum. Daarna had het museum een adempauze nodig om zich te bezinnen op de toekomst van het destijds populaire blaadje, en omdat er vanaf 2002 veel energie gestoken is in het verkrijgen van de status geregistreerd museum. Het bestuur heeft begin 2009 aan Jan Buylinckx, Gerard de leeuw en Robert Goesten gevraagd om met een voorstel voor een herstart komen. Ook het definitief stoppen van de uitgave was een optie. Maar het drietal besloot gelukkig om door te gaan met de Drielse Vertellingen en vormt nu de nieuwe redactie ervan.

 

De eerste uitgave ligt op zaterdag 14 november in MCD Supermarkt in Kerkdriel, Elektrovakman William de Rouw Kerkdriel, The Read Shop Kerkdriel, Texaco Tankstation Velddriel, Shell Verachtert Kerkdriel en Spar Supermarkt Velddriel (met bezorgservice in Alem). Als de verkoop een succes wordt is het de bedoeling om elk najaar een nieuw nummer van "Drielse Vertellingen" uit te gaan geven. De prijs van het blad is 8,50 euro. 

 

Robert Goesten en Ton Verachtert

 

Vrijdagavond werd in het museum onder grote belangstelling het "eerste" exemplaar aangeboden aan wethouder Ton Verachtert. Voorzitter Ansfried Goesten verwelkomde de aanwezigen en sprak woorden van dank aan de nieuwe redactie, Drukkerij Printbest en de "gastschrijvers" van het eerste nummer. Namens de redactie vertelde Robert Goesten een verhaal over het ontstaan van de vertellingen in 1983 en gaf een kort overzicht tot het vernieuwde eerste nummer. Vervolgens overhandigde hij Ton Verachtert het eerste exemplaar waarin ook een artikel staat over diens vader Piet Verachtert. Ton Verachtert onderstreepte in zijn dankwoord het belang van het vastleggen van verhalen en gebeurtenissen voor het nageslacht. Hij sprak zijn waardering uit voor de mensen die belangeloos tijd steken in het tot stand brengen van een modern blad met verhalen over personen en zaken uit de recente geschiedenis van "oud" Maasdriel. Hij sprak de wens uit dat de verkoop een succes wordt zodat we ook in de komende jaren weer zullen kunnen genieten van de Drielse Vertellingen. Na het officiële gedeelte werd door de aanwezigen onder het genot van een drankje uitgebreid nagepraat en werden er zelfs al ideeën geopperd voor onderwerpen in de uitgave van 2010.

 

De redactieleden met hun "eersteling"

 

Zaterdagmorgen kregen alle bedrijven en personen die inmiddels deel uit maken van het "sponsornetwerk" een exemplaar van de vertellingen thuisbezorgd door de bestuursleden van het museum.

 

Voorblad Drielse vertellingen

 

 

24 oktober Gelderse Gratis Museumdag

69 deelnemende musea
Deze dag groeit ieder jaar voor wat betreft het aantal deelnemende musea. Hieruit blijkt dat de musea het initiatief van de Provincie Gelderland zeer waarderen. Het trekt veel publiek en vormt vaak ook een goede aanleiding leuke en spannende kinder- en gezinsactiviteiten te organiseren.


Ook het Driels Museum deed mee aan deze dag. En niet alleen deze dag is bij ons GRATIS want iedereen mag gedurende het hele jaar GRATIS een bezoek brengen.

 

Dit jaar was het centrale thema voor de hele provincie "Zet je zintuigen op scherp". In ons museum was dat toegespitst op het heel brede onderwerp LUCHT. Gelukkig kwamen veel jonge bezoekers naar het museum met hun ouders en/of grootouders.

 

De werkgroep bestaande uit onze vier vrouwelijke vrijwilligers Maria - Bets - Gerrie en Ineke samen met Jan Menting hebben een prachtig programma met veel doeactiviteiten voor de kinderen georganiseerd. Aan de hand van een speurtocht door het museum ontdekten de kinderen verschillende betekenissen en gebruiken van het woord lucht. Hieronder een impressie van de speurtocht met behulp van een aantal foto's gemaakt door onze vrijwilligers Bets en Hans.

 

 LUCHT

 

Ontdekking 1 - Wat voel je in die dozen en zit er een LUCHTJE aan

 

Ontdekking 2 - Ik ga de LUCHT in omdat ik groei en dat kunnen we meten

    

Ontdekking 3 - Krijg ik met mijn eigen LUCHT geluid uit een tuba

Ontdekking 4 - Wat proef ik bij welk LUCHTJE

Ontdekking 5 - LUCHT blaast het smidsvuur aan

Ontdekking 6 - We tekenen de LUCHT

Ontdekking 7 - We pakken LUCHT in

Ontdekking 8 - LUCHT laat vioolsnaren trillen

 

Gedeputeerde John van Meeteren bracht namens de provincie Gelderland een bezoek aan deze dag en sprak woorden van lof voor het speelse en leerzame programma voor de kinderen.

 

Wethouder Gijsbert Smit vertegenwoordigde de gemeente Maasdriel op deze dag. Beide heren kregen het door ons museum uitgegeven boekwerk "Ach we meuge nie klage" (dat ook nog steeds bij ons te koop is) als aandenken mee naar huis.

 

Wij sluiten af met woorden van dank aan:

 

Marta Lopez Vega die met haar vioolklas verschillende door het publiek zeer gewaardeerde voorstellingen gaf. De leerlingen kregen ieder een leuk aandenken aan dit optreden dat met groot enthousiasme werd gedaan.

 

Lisanne Smulders die aan de lopende band ware kunstwerkjes in allerlei vormen vervaardigde met lucht en ballonnen.

 

Wim van Oss die de kinderen op zijn eigen vertrouwde manier hielp hun vormen van "de lucht" en wolken op papier te krijgen.

 

Herman van der Heijden die met groot vakmanschap demonstreerde hoe je het ijzer kunt smeden als het heet is.

 

Henk Hooijmans die een authentieke veldsmidse voor deze dag aan onze smid ter beschikking stelde en Tonnie van Kessel die zorgde voor een paar kisten lekkere appels die konden worden uitgedeeld aan de kinderen.

 

Als laatste  ..... natuurlijk aan al onze vrijwilligers die hielpen deze dag tot een succes te maken. 

 

 

4 oktober 2009

Opening expositie over Wim Daams - Drielse ondernemer en kunstschilder

 

 

Zondag 4 oktober is expositie over Wim Daams geopend. Deze markante Drielenaar was een bekend figuur in onze gemeenschap. Hij was huisschilder en dreef samen met zijn vrouw An jarenlang een woninginrichtingzaak aan het Mgr. Zwijsenplein. Daarnaast was hij betrokken bij allerlei verenigingsactiviteiten zoals Alwima, Mitema en Braderie (voorloper van Den Delkant). Met carnaval in Teskesdurp was hij als lid van de raad van elf bekend als Wim de Stoelenmatter. In zijn echte vrije tijd was Wim een verdienstelijk kunstschilder van landschappen, dorpsgezichten en stillevens en portretten.

 

Om 14.00 uur werden de kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen welkom geheten in het museum door vrijwilliger Michel de Bruijn. In het kort schetste hij de voorbereidingen van deze expositie en bedankte met name Hans Daams en Annemiek de Ridder-Daams voor de fijne samenwerking met de familie en achterban. Hulp kreeg het museum bij het selecteren van de werken en zelfs bij het echte inrichten van de expositie. Ruim twintig werken uit het oeuvre van vader, opa en overgrootvader Wim zijn in het museum te bewonderen. Ook de door hem gebruikte schildersezel, paletten, verftubes, inkten en penselen zijn bewaard gebleven. Na deze inleiding werd in de hal van het museum een schilderij van het Drielse veerhuis "onthuld" door Richelle en Justin twee achterkleinkinderen van Wim.

 

Richelle en Justin na de "onthulling"

 

Na deze ceremonie betrad de familie en een groot aantal belangstellenden de expositieruimte om de getoonde schilderijen en voorwerpen te bekijken. Velen verbaasden zich over de grote verscheidenheid aan stijlen, technieken en voorstellingen die door de in 2000 overleden kunstenaar werden gebruikt om zijn creativiteit over te brengen op de doeken. Soms heel eenvoudig van opzet maar vaak ook tot in detail uitgewerkt met heel veel gevoel en vakmanschap.

 

Onder het genot van een drankje brachten de aanwezigen een paar gezellige uurtjes door in de expositieruimte. Velen maakten van de gelegenheid gebruik om voor het eerst, of opnieuw, de rest de collectie in het museum te bekijken met toelichting door een van onze vrijwilligers.

 

De expositie blijft in ieder geval tot half december te bezoeken in het Driels Museum.

 

 10 september 2009

Groepsontvangst rolstoelafhankelijke bewoners van De Leijenstein.

 

Donderdagmorgen om half elf werden een tiental rolstoelafhankelijke bewoners van De Leijenstein verwacht in ons museum. Onder begeleiding van burgemeester mevrouw Boerma en 10 medewerkers van de gemeente Maasdriel zou het gezelschap één uur bij ons in het museum vertoeven. Vier van onze vrijwilligers zouden met kleine groepen door ons museum, de wagenloods en de expositieruimte oude beroepen een korte rondleiding verzorgen. Doordat de bezoekers ruim twintig minuten te laat arriveerden kon dat helaas niet doorgaan wegens tijdgebrek en werd ter plekke een geïmproviseerd programma in elkaar gezet. Burgemeester Boerma en de gemeentemedewerkers ondervonden duwend achter een rolstoel tijdens de wandeling naar het museum hoe moeilijk het voor rolstoelgebruikers is om in het centrum van ons dorp gebruik te maken van de vaak smalle en ook slecht begaanbare trottoirs. Eenmaal binnen werd de groep welkom geheten in het museum en kreeg een kort uiteenzetting over de geschiedenis "Van oudheidkamer naar geregistreerd museum". Daarna was er voor iedereen koffie, thee, fris al dan niet vergezeld van een plak cake. Hierna volgde een presentatie van een selectie uit de zeer omvangrijke fotocollectie van het museum. Die meeste oude foto's werden van commentaar voorzien door een van de vrijwilligers waarbij vaak het horen van gebruikte "bijnamen" reacties bij het overwegend oudere gezelschap uitlokte. Ook deze presentatie moest vanwege tijdgebrek worden afgebroken. Om half twaalf ging de groep "wandelend" terug naar De Leijenstein want om twaalf uur moest er gegeten worden. Al met al toch een leuk bezoek aan ons museum dat door de gasten zeer op prijs is gesteld.

 

Op onderstaande foto's (van Myrthe Claassen - Brabants Dagblad) ziet u de burgemeester als buddy arriveren bij het museum en de bezoekers aan de koffie.

 

 

 

en op onderstaande foto van Saskia Pompen is het gezelschap te zien bij het vertrek

 

  

 

 

23 juli 2009

Bezoek groepen 5 en 6 Deken Wehmeijerschool Velddriel aan museum

 

Donderdagmorgen waren twee van onze vrijwilligers al vroeg in de weer om voorbereidingen te treffen voor de ontvangst twee groepen leerlingen van de Deken Wehmeijerschool uit Velddriel. Wagens en karren uit de karrenloods halen en showklaar maken, koffie zetten en "museumlimonade" vast mengen en inschenken. Om negen uur arriveerde groep 5 bestaande uit dertien kinderen - onder leiding van juf Carola en begeleiding van twee moeders - op de fiets bij het museum. Nadat de rugzakken waren afgedaan en de jassen uitgetrokken werden zij welkom geheten en schreven hun naam in het bezoekersregister. Daarna kregen zij een rondleiding in het museum. Zeer leergierig werden tijdens die rondleiding heel veel vragen gesteld over allerlei voorwerpen en onderwerpen welke de kinderen op hun gang door en rond het museum tegen kwamen. Als afsluiting van hun bezoek (wat helaas maar één uurtje kon duren) was er koffie, thee en limonade. De kinderen bedankten op enthousiaste manier de rondleiders en een paar beloofden met ouders en/of grootouders nog eens terug te komen om alles eens uitgebreider te bewonderen.

 

Om half elf kwamen twintig kinderen van groep zes met juf Ans en drie ouders bij het museum. Ook zij werden welkom geheten, kregen in twee groepen een rondleiding, en er was uiteraard ook limonade. Ook deze groep was zeer geïnteresseerd en stelde de nodige vragen. De kinderen vonden het jammer dat het uur zo snel was omgevlogen.

 

Op onderstaande foto's ziet u groep 5 op de fiets in de Teisterbandstraat vlak bij het museum - het welkomstwoord door Michel de Bruijn - uitleg bij oude beroepen door Theo van Wanrooij - groep 6 op het plein voor het museum.

 

 

 

 

 

 

 

4 juni 2009

Bezoek rolstoelbewoners De Leijenstein aan Driels Museum

 

Helaas kregen wij woensdag 3 juni van de secretaresse van burgemeester Boerma een telefoontje dat dit bezoek niet kon doorgaan. Mevrouw Boerma kan door een ontsteking aan haar knie niet lopen en wil deze "wens" in het kader van de wensboomaktie toch zelf graag vervullen. Voor september/oktober zal een nieuwe afspraak worden gemaakt.

 

29 april 2009

Uitreiking Koninklijke onderscheiding in Driels Museum

 

Zij was gevraagd behulpzaam te willen zijn bij de ontvangst en rondleiding van een speciale groep bezoekers aan de lopende expositie over het plattelandsvrouwengebeuren. Ze had het eigenlijk te druk maar besloot toch maar aanwezig te zijn. Nietsvermoedend kwam mevrouw Riet van Bockel - Zandee tegen elf uur naar het Driels Museum. Alles voor de ontvangst van de groep was al klaar gezet en het wachten was op de gasten. Tegen half twaalf verscheen het gezelschap onder leiding van burgemeester Ada Boerma - van Doorne. In haar kielzog volgden wethouder Verhoeckx, kinderen van Bockel, kleinkinderen en verdere familie met daarbij ook nog een groot aantal genodigden.

 

 

Toen Riet werd geroepen om de groep welkom te heten verschoot ze van kleur en kreeg het spontaan flink warm.

 

 

 

Burgemeester Boerma zei in haar toespraak dat het de Koningin had behaagd om Riet te benoemen als "Lid in de Orde van Oranje Nassau". Deze onderscheiding is haar verleend voor de vele en jarenlange inzetten voor het kerkelijke en sociale leven in Kerkdriel. Ondanks haar drukke bestaan en vaak volle agenda wist zij voor sociale missies immer tijd vrij te maken. Aan die belangeloze inzet kan menigeen een voorbeeld nemen. Mevrouw Boerma memoreerde dat "een lintje" niet zo maar even wordt verleend. Je moet er wel wat voor gedaan hebben en een groot aantal mensen moet de aanvrage ondersteunen. De versierselen werden opgespeld en toen kon de gedecoreerde uitgebreid worden gefeliciteerd door de aanwezigen. Er was uiteraard oranjebitter om een toost uit te brengen.

 

 

De burgemeester verzocht Riet en haar familie om in de middag van drie tot vijf uur aanwezig te willen zijn in het gemeentehuis. Daar zullen dan alle acht vandaag gedecoreerden aanwezig zijn samen met vele oud-gedecoreerden uit de gemeente. Na vertrek van mevrouw Boerma volgde nog een kort samenzijn met voor alle aanwezigen koffie met gebak, een hapje en een drankje. Daarna vertrok het gezelschap naar het gebouw van de Johannastichting waar een uitgebreide lunch stond te wachten. Een trotse en zichtbaar aangedane Riet in hun midden.

 

 

14 maart 2009

Opening expositie "Terugblik op het plattelandsvrouwengebeuren eind vorige eeuw”

 

De foto's bij dit item zijn gemaakt en ter beschikking gesteld door Trudy van der Zalm van www.mooimaasdriel.nl

 

In 2009 zou de afdeling Kerkdriel van de Nederlandse Bond Van Plattelandsvrouwen 40 jaar hebben bestaan. Opgericht in 1969 dus…….. maar helaas is de afdeling in 1998 opgeheven. Een aantal leden van de opgeheven afdeling Kerkdriel van de NBVP hebben het plan opgevat om terug te blikken op die mooie tijd. Op 14 maart opende daardoor de Expositie “Terugblik op het plattelandsvrouwengebeuren eind vorige eeuw” in het Driels Museum te Kerkdriel en zal tot eind april voor iedereen te bezichtigen zijn.

We willen tijdens deze expositie weer het vertrouwde plattelandsvrouwengevoel ervaren met elkaar zoals we dat 29 jaar lang samen hebben gedeeld. Zo kunnen we met elkaar herinneringen ophalen aan de hand van foto’s en plakboeken.
Mevrouw Johanna Lotens, heeft het initiatief genomen om dit (samen met de dames Riet van Bockel en Heiltje Stevens) te organiseren en zij is het die zoveel materiaal bewaard heeft dat we nu deze expositie kunnen houden. Enkele dames van toen hebben zich beschikbaar gesteld om tijdens de openingsuren van het museum aanwezig te zijn op zondagen van 14.00 tot 17.00 uur en op maandagen van 19.30 tot 22.30 uur. Zij zullen dan uitleg geven bij de getoonde objecten en foto’s.

De genodigden voor deze opening werden kort welkom geheten door de voozitter van het stichtingsbestuur Driels Museum de heer Ansfried Goesten.

 

Openingstoespraak.

Mevrouw Heiltje Stevens neemt de taak over van mevrouw Riet van Bockel die helaas vandaag ziek is. Zij heet de aanwezigen welkom en leest de openingstoespraak van Riet (die gelukkig op papier staat) voor.

“Het is heel bijzonder dat we hier vanmiddag o.a. mogen begroeten:
Mevrouw van Verschuer-Sinia die ons in 1969 met de oprichting op weg heeft geholpen als provinciaal bestuurslid.
Mevrouw Trudy Martens de eerste voorzitster die toen van mening was dat er iets nieuws moest komen voor de vrouwen in Kerkdriel.
Mevrouw José ten Berge bestuurslid geworden in 1973 en tevens leidster van de leeskring.
Mevrouw Annemarie Pannekoek die van José de leeskring overnam en de Engelse lessen doceerde. Tevens was zij de reisleidster van de uitstapjes naar Londen, Parijs en Kopenhagen.

 

v.l.n.r. de dames ten Berge - Pannekoek - Martens - van Verschuer

“De Tas” .... een geheugensteutje hoe het ook weer was:
Eind november 1969 was er de eerste afdelingsavond in gebouw  “Johanna”. We begonnen toen met 18 leden. Er werd een tas meegebracht met daarin het eigen koffiekopje wat natuurlijk praktisch was. Er hoefde dan in het gebouw niet afgewassen te worden.
De tas werd op de dichtstbijzijnde stoel gezet om nog even een plaatsje vrij te houden voor een familielid of vriendin die er nog niet was.

De eerste afdelingsavond werd verzorgd door de heer Hattink uit Geldermalsen. Hij toonde ons dia’s van de verdwijnende Betuwe, waarschijnlijk waren er toen al plannen voor de Betuwelijn.
Maar toch kregen we nog mooie beelden te zien van bloeiende fruitbomen en deze gingen  als herinnering mee naar huis in hoofd en tas.

Dit was het begin van een steeds voller wordende tas aan kennis, herinneringen aan sinterklaas-en kerstvieringen, leeskringavonden, papierknipkunst, handwerken, cursussen woonomgeving, politiek, streekplannen, schilderlessen, de milieuproblematiek enz. enz.

De bond groeide naar ruim 100 leden. Onze tassen werden steeds voller en na bijna 30 jaar gingen de tijden veranderen.
Meer vrouwen kregen een betaalde baan, een gevolg van de emancipatie en meer scholing voor vrouwen. Het ledental liep terug en bestuursleden vinden werd moeilijk. In onderling overleg werd besloten in maart 1998 te stoppen en nog gezamenlijk een reisje te maken om het overgebleven kasgeld te benutten en een gedeelte te schenken aan het goede doel".

Opening Expositie
Mevrouw van Verschuer, mevrouw Martens, Mevrouw Pannekoek en mevrouw ten Berge werden uitgenodigd omals eertsen naar binnen te gaan en symbolisch hun tas te vullen met plattelandsvrouwen-herinneringen. Mevrouw Johanna Lotens gaf nog een korte uitleg over "30 jaar plattelandsvrouwen ".

Uitleg door Johanna Lotens (rechts)

Voor de oud leden gingen genieten van een hapje en drankje werd spontaan het prachtige bondslied gezongen.

 

23 januari 2009

Bezoek van burgemeestersechtpaar Boerma

 

Vrijdagmiddag kwam de burgemeester van Maasdriel, mevrouw Ada Boerma-van Doorne, samen met haar echtgenoot op bezoek in ons museum. Niet officieel in functie als burgemeester maar informeel. Dit naar aanleiding van een gesprek tussen een van de vrijwilligers en de burgemeester tijdens de nieuwjaarsreceptie in het gemeentehuis op 5 januari 2009. In dat gesprek betuigde mevrouw Boerma nogmaals haar spijt voor haar verhindering om de expositie "Religieus Erfgoed" te openen zoals was gepland. Direct daarop inhakend nodigde onze vrijwilliger haar uit om alsnog een bezoek aan ons museum te brengen. In de dagen daarna werd de afspraak gemaakt en zo verschenen de heer en mevrouw Boerma deze middag voor hun informele bezoek. Zij werden in het museum welkom geheten en maakten kennis met een aantal vrijwilligers die eveneens aanwezig waren. Voorafgaand aan de rondleiding werden onder het genot van een kopje koffie allerlei zaken besproken die verband houden met het in stand houden van een geregistreerd museum. Beide bezoekers gaven vrijuit hun mening over een aantal aspecten waarbij uiteraard ook onderwerpen aan de orde kwamen die samenhangen met de samenwerking tussen het museum en de gemeente. Mevrouw Boerma kreeg een lijst overhandigd waaruit bleek dat zij sinds 1810 de vijf en twintigste officieel benoemde burgemeester c.q. waarnemer is van de gemeente Driel/Maasdriel. Zij was volledig verrast door dit feit dat haar nog niet bekend was. Hierna volgde een rondleiding door het museum waarvan beide bezoekers naar hun eigen zeggen volop genoten. Uiteraard hadden ze de nodige belangstelling voor de "fotogalerij" van de burgemeesters sinds 1810 welke op de zolder van het museum te zien is. Zij waren na afloop vol lof over de collectie en het vele werk dat door de vrijwilligers wordt gestoken in het behouden van het "Drielse" cultureel erfgoed. Na ruim twee en half uur nam het echtpaar Boerma afscheid met woorden van dank voor de ontvangst, de gemoedelijke open gesprekken en de rondleiding.

 

Op onderstaande foto ziet u mevrouw Ada Boerma-van Doorne aan het bureau van de burgemeester zoals dat in het verleden gebruikt is in het oude gemeentehuis aan het Mgr. Zwijsenplein. 

 

 

 

 

4 oktober 2008

Expositie "Religieus Erfgoed in de "oude"Gemeente Maasdriel".

 

 

Geloven in Gelderland is onderdeel van het landelijke Jaar van het Religieus Erfgoed.

In de maanden oktober tot en met december doen een groot aantal Gelderse musea mee aan het festival "Geloven in Gelderland". Ook het Driels Museum neemt hieraan deel en heeft een expositie ingericht over de vijf kerken van de "oude" gemeente Maasdriel.

Uit de kluizen en archieven van de kerkbesturen zijn veel historische kunstvoorwerpen en objecten tevoorschijn gekomen.

Deze

LANG VERBORGEN EN NOOIT TENTOONGESTELDE

stukken zijn op deze expositie te bewonderen.

 

Helaas had burgemeester mevrouw Ada Boerma - van Doorne op het laatste moment, wegens omstandigheden, laten weten de opening niet te kunnen verrichten zoals was afgesproken. Wethouder Ton Verachtert heeft die taak op zich genomen en in zijn heel eigen stijl,  nagenoeg onvoorbereid, ten uitvoer gebracht.

 

Een flink aantal genodigden had de weg naar het museum weten te vinden en ook de pers was ruim vertegenwoordigd. De voorzitter van de Stichting Driels Museum, de heer Ansfried Goesten, gaf een korte uiteenzetting over de voorbereiding en opzet van deze tentoonstelling. Hij bedankte de kerk- en parochiebesturen voor hun spontane medewerking. Hij bedankte ook de werkgroep voor het vele werk dat afgelopen halfjaar in het opzetten van de tentoonstelling is gestoken. Een speciaal dankwoord was er voor vier "extra" vrijwilligers te weten de dames Beckmann, van Bockel, Lotens en Meuleman. Zij zorgden voor het inrichten van de vitrines en het maken van de prachtige bloemstukken. Het is zeker de moeite waard om tot 31 december in ons museum te komen bekijken wat er aan uniek materiaal te zien is. Vervolgens gaf hij het woord aan Ton Verachtert. Die vertelde zich uit zijn tijd als raadslid in de jaren zeventig nog duidelijk de boosheid van een aantal toen al "oudere" raadsleden te herinneren als de sloop van de Drielse kerken ter sprake kwam. Achteraf is gebleken dat het besluit om te slopen eigenlijk nooit genomen had mogen worden. Maar gedane zaken nemen geen keer en hij zei zeer benieuwd te zijn naar de bewaard gebleven restanten uit de Drielse religieuze historie. Hij opende de expositie door de verlichting in de expozaal te ontsteken.

 

Alle aanwezigen namen daarna, onder het genot van een drankje, ruim de tijd het tentoongestelde te bewonderen.

 

Op onderstaande foto is een in 1963 in Parijs vervaardigd schilderij te zien. Daarop een portret van "bouwpastoor" Zegers en "zijn" kerk. 

 

 

 

 

   

Er is een speciale publiekswebsite waar belangstellenden veel informatie over de deelnemende musea en de thema's kunnen vinden.  Neem daarom ook eens een kijkje op www.geloveningelderland.nl.

 

 

maart 2008

Driels Museum "all over the world"

 

In september 2007 was er een gezelschap in ons museum te gast in het kader van een familiedag van de familie Kouwenberg. Surfend op het wereldwijde web ontdekten wij een  digitale "familiekrant" in Canada waar gewag werd gemaakt van het Driels Museum. Waar de digitale snelweg al niet goed voor is. Mocht u het artikel willen bekijken klik dan op de onderstaande link.

 

Verslag van Mieke Kouwenberg in "Wakkerstraatkrant"

 

9 januari 2008

Nieuwjaarsbijeenkomst vrijwilligers

 

Woensdag 9 januari 2008 kwamen bestuur en vrijwilligers 's-avonds bijeen in het museum. Het doel was een gezellig samenzijn waarbij kon worden terug gekeken op het voorbije jaar 2007. De beste wensen voor het nieuwe jaar werden uitgewisseld en voorzitter Ansfried Goesten heette iedereen welkom. Als eerste gaf hij het woord aan de heer Henk Egberts die daarom had verzocht. Henk gaf vervolgens te kennen dat hij als vrijwilliger met ingang van vandaag wil stoppen bij ons museum. Zijn reeds vergevorderde leeftijd maar vooral zijn slechter wordend gehoor heeft hem tot dit besluit gebracht. De voorzitter zei het te betreuren dat de heer Egberts deze stap moet zetten maar kan hiervoor uiteraard begrip en respect opbrengen. Hij bedankte Henk voor zijn jarenlange trouwe inzet voor het museum. Met een luid applaus stemden alle aanwezigen hiermee in. Na een kort overzicht van de activiteiten in 2007 en een vooruitblik naar het komende jaar bleef het gezelschap onder het genot van een hapje en een drankje nog een tijdje bijkletsen.

 

15 december 2007

Presentatie boek

 

Zaterdagmiddag 15 december 2007 heeft in ons museum de presentatie van een boek plaats gevonden. Het boek is geschreven door ons ERELID Antoon Vissers. Hij heeft zich gedurende vele jaren met hart en ziel ingezet voor de belangen van ons museum. Niets was hem teveel en altijd kon een beroep op hem worden gedaan voor allerlei werkzaamheden. Wij zijn er bijzonder trots op dat ons erelid het museum heeft uitgekozen voor een markant punt in zijn leven namelijk het presenteren van zijn verhalen in boekvorm. In het museum zijn sinds 1993 al een groot aantal door hem uit hout gesneden beeldjes te zien van markante figuren uit de Drielse samenleving uit vroegere tijden. Zijn talenten als houtsnijkunstenaar en als verteller heeft hij nu laten samenkomen in het boek "Aauw Driel" met zijn "verhaoltjes over kleurrijke minse". Het boek verhaalt over herinneringen aan Drielenaren in woord en beeld. Het was aardig druk in het museum. Vrouw, kinderen, kleinkinderen, familie en veel bekenden van Antoon waren aanwezig. De presentatie werd ingeleid door een drietal schrijvers welke voor ons museum geen onbekenden zijn. De heren Robert Goesten, Gerard de Leeuw en Gerrit Verkuil hebben in het verleden ook hun talenten aangewend om mee te werken aan uitgaven van ons museum.  Robert en Gerard prezen Antoon voor de moed die hij heeft gehad om zijn herinneringen in Driels dialect aan het papier toe te vertrouwen. Zij vonden het bovendien bijzonder dat hij dit boekwerkje geheel in eigen beheer heeft durven uitbrengen. Weliswaar met hulp van en sponsoring door diverse mensen en instanties maar toch. Beiden hoopten dat de nieuwbakken auteur een vervolg aan deze eersteling zal geven. Verhalen kent hij nog genoeg en het zou heel mooi zijn als die ook voor de toekomstige generaties bewaard zouden blijven. De heer Gerrit Verkuil gaf daarna in het kort een humoristisch overzicht van de Bommelerwaardse dialecten en hun verschillen. Hierna kwam de schrijver zelf aan het woord. Hij bedankte de mensen en instanties die hem behulpzaam zijn geweest bij het uitvoeren van zijn stiekem toch wel grote droom. Hij prees Drukkerij Printbest voor de prachtige uivoering van zijn boek.

 

 

 

Op bovenstaande foto (overgenomen uit Het Carillon van 12 december 2007) ziet u Antoon Vissers bezig met zijn grote hobby.

 

Graag zou hij het eerste exemplaar hebben willen overhandigen aan Mevrouw Ada Boerma onze nieuwe burgemeester. Die kon helaas wegens dringende verplichtingen, als gevolg van de grote stroomstoring in de Bommelerwaard, niet aanwezig zijn. Wethouder Gijsbert Smit kon waarschijnlijk pas later in de middag acte de presence geven. Maar Antoon was niet voor één gat te vangen. Onder de aanwezigen bevond zich de heer Ko Hooijmans, in zijn hoedanigheid als voorzitter van het Sociaal Cultureel Fonds Maasdriel (een van de sponsoren bij dit project), die graag bereid was het boek in ontvangst te nemen. Hij bedankte Antoon, onvoorbereid en dus voor de vuist weg, op zijn geheel eigen wijze voor deze eer. Hij nam het gesigneerde exemplaar onder applaus in ontvangst. Namens de kinderen en kleinkinderen bood vervolgens een van Antoon's dochters een prachtig bloemstuk aan. Dit was echter speciaal bestemd voor hun moeder en oma die behoorlijk in de rats heeft gezeten of het allemaal wel goed zou komen. Onder het genot van een hapje en een drankje signeerde Antoon graag de exemplaren die door de aanwezigen werden gekocht. Een leuke mededeling kwam van de heer Theo de Leeuw van de plaatselijke Readshop die Antoon kon vertellen dat er, zonder nog één exemplaar in zijn winkel, toch al een twintigtal boeken waren verkocht.

 

Op onderstaande foto ziet u v.l.n.r  de inleiders van deze middag de heren Goesten, de Leeuw en Verkuil. Op tafel een aantal door Antoon Vissers vervaardigde beeldjes.

 

 

 

17 november 2007

Driels Museum trots op nationaal keurmerk

 

Het Driels Museum mag met ingang van dit jaar officieel naar buiten treden als gecertificeerd museum en het daarbij behorende logo gebruiken. Het Bestuur van de Stichting Het Nederlands Museumregister heeft het predicaat ‘Geregistreerd Museum’ toegekend na positief advies van de landelijke adviescommissie. Dit betekent dat het Driels Museum is opgenomen in het Nederlands Museumregister, een landelijk instrument voor museale kwaliteitszorg. De doelstelling van het register is het zichtbaar maken, bewaken en verbeteren van de kwaliteit van de Nederlandse musea en daarmee het verantwoord beheer van het culturele erfgoed. Een ‘Geregistreerd Museum’ voldoet niet alleen aan een negental kwaliteitseisen maar wordt ook geacht te handelen volgens de gedragsregels voor museale beroepsethiek. Daarmee is het museum voor publiek, overheden, subsidiegevers, sponsors en collega-musea een betrouwbare partner.

Het is de overheid geweest, die de registratie heeft geëntameerd om musea op allerlei terreinen te stimuleren te voldoen aan basale kwaliteitseisen. In 2003 kreeg het Driels Museum een voorlopige registratie en vervolgens 3 jaar de tijd om aan de basiseisen te voldoen. Er is veel energie gestoken in het opzetten van een collectieregistratiesysteem, conservering en onderhoud van de collectie, verbetering van de presentatie en het maken van een beleidsplan. Er is ondermeer geïnvesteerd in klimaatbeheersing, publiekstoegankelijkheid en kennisverbreding bij de medewerkers. Voor een museum dat uitsluitend op vrijwilligers draait is de registratie een enorme waardering want om aan de strenge eisen te voldoen moet er sprake zijn van een professionele aanpak. Het bestuur van de Stichting Driels Museum is dan ook trots op het bereikte resultaat. Om daar uiting aan te geven organiseerde zij voor genodigden een feestelijke bijeenkomst in het museum aan de Teisterbandstraat in Kerkdriel. Rond 14.30 uur heette de voorzitter van het Driels Museum alle aanwezigen welkom. Onder hen een aantal vrijwilligers van het eerste uur. Hij gaf een korte terugblik op de geschiedenis van het museum en vooral op de laatste drie jaren waarin heel veel werk is verzet. Verder bedankte hij de provincie Gelderland, de gemeente Maasdriel, de Rabobank en een aantal sponsoren voor hun financiële steun die het bereiken van deze mijlpaal mede mogelijk maakten. Ook sprak hij zijn dank uit aan de medewerkers van de stichting Het Gelders Erfgoed die ons museum met raad en daad terzijde stonden in het afgelegde traject.

 

 

Het bij de registratie behorende muurschildje met het logo werd vervolgens officieel werd aan de gevel van het museumgebouw bevestigd door de heer N.J. Hooijmans, voorzitter van het Sociaal Cultureel Fonds Maasdriel. Hij zij in zijn toespraakje enorm veel waardering te hebben voor alle vrijwilligers die zich hebben ingezet om het museum te brengen waar het nu is. De directeur van het Gelders Erfgoed, de heer Jacobus Trijsburg, overhandigde binnen vervolgens het officiële certificaat van registratie aan de voorzitter van het museum. Middels een diapresentatie kregen de aanwezigen van hem en de heer Zeno Kolks een duidelijk overzicht van de organisatie in de museale wereld in Nederland. Afsluitend overhandigde hij het certificaat aan voorzitter Ansfried Goesten en bracht hij een toost uit op het behaalde succes. Hierna volgde onder het genot van een hapje en een drankje nog een gezellig samenzijn waarbij veel leuke herinneringen en oude verhalen werden opgehaald.

 

20 oktober 2007

Gratis Museumdag in Gelderland

 

Zaterdag 20 oktober was er weer een gratis museumdag in Gelderland. Ongeveer vijftig Gelderse musea deden hier dit jaar aan mee. Thema dit jaar was Helden en Heldinnen. Ieder museum had dit thema op eigen manier ingevuld en uitgewerkt. In ons museum werd door Muziek- en Verteltheater DONDERELF van Philip en Theresia van der Zee een voorstelling gegeven.

De aandachtig luisterende kinderen (en ouders) lieten zich meevoeren naar lang vervlogen tijden. Naar een tijd dat huizen alleen verwarmd werden door houtvuren, dat kaarslicht en het licht van flambouwen de enige verlichting was. De aanwezigen werden toeschouwer en deelgenoot van een verhaal, vol spanning en humor.

 

 

Deze middag werd het verhaal verteld van Prins Roland en de Boze Elfenkoning.

Een grappig, spannend en magisch verhaal. Prins Roland's zuster is verdwenen en door de boze Elfenkoning ontvoerd en meegenomen naar het 'Elfenland'. Met de hulp van Merlijn, de wijze tovenaar en met een magisch zwaard aan zijn zij, trekt prins Roland door het Elfenland. Gezeten op zijn 'beetje dom uitziende zwarte paard' gaat hij op zoek naar zijn zuster. In het Elfenland slaat hij menigéén de kop eraf. Wat uiteindelijk wel weer te repareren valt. Maar of Prins Roland er in slaagt zijn zuster te bevrijden? Daar heeft de verteller de raadgevingen van zijn publiek voor nodig.

 

 

Na deze voorstelling konden de kinderen hun eigen Held of Heldin tekenen of kleuren. Zij werden hierbij geholpen door de in Kerkdriel en omgeving bekende kunstenaar Wim van Oss. De Provincie Gelderland heeft dit jaar hier een wedstrijd aan verbonden waarmee leuke prijzen te winnen zijn. De hoofdprijs is een mooie fiets. Wij zijn benieuwd of een van de deelnemers vanuit het Driels Museum bij de prijswinnaars zal zijn.

 

2 september 2007

Opening expositie "50 jaar Ker-Rolls"

 

Zondagmorgen kwart over elf arriveerde een grote afvaardiging van Kunstrolschaatsvereniging "Ker-Rolls" bij het Driels Museum. Zij waren door Jachthoorn- en Trompetterkorps D.E.S. afgehaald bij De Kroon en met muzikale klanken begeleid naar het museum. Gelukkig onder een schuchter zonnetje na de regen die eerder op de morgen was gevallen. Het gezelschap werd opgewacht door het bestuur van het museum en een groot aantal belangstellenden. Namens het museum werd iedereen welkom geheten door de heer Michel de Bruijn. Hij feliciteerde de vereniging met hun vijftigjarig bestaan en bedankte leden en oud-leden, en de expowerkgroep, voor hun medewerking bij het tot stand komen van de expositie die op het punt stond te worden geopend. Namens de gemeente Maasdriel voerde wethouder Gijsbert Smit het woord die uiteraard de felicitaties van de gemeente overbracht en de hoop uitsprak dat de vereniging, ondanks de mindere mogelijkheden tot steun vanuit de gemeentekas, nog vele jaren in volle glorie zal blijven voortbestaan. Vervolgens richtte de heer Gerard Broekmeulen het woord tot de aanwezigen en "zijn" vereniging. Als laatste in de rij sprekers kwam mevrouw Hannie Schnitfink-Nendels aan het woord. Zij was speciaal voor deze opening overgekomen uit Spanje waar ze reeds tien jaar woont. Zij gaf te kennen bijzonder vereerd te zijn deze tentoonstelling in Kerkdriel te mogen openen. Als men haar vijftig jaar geleden gezegd zou hebben dat ze op deze dag hier zou staan dan had ze waarschijnlijk iedereen voor gek verklaard. In het kort vertelde zij haar "rolschaatsgeschiedenis" in Kerkdriel en raakte nogal geëmotioneerd toen zij vertelde dat zij over de leden altijd sprak als "mijn kinderen". Zij vroeg de aanwezigen een halve minuut stilte in acht te nemen voor degenen die de vereniging in deze halve eeuw zijn ontvallen. Hierna gaven de allerkleinsten van de "Ker-Rolls" een shownummertje ten beste op de muziek van de Kusjesdans.

 

 

Het was hun eerste openbare optreden en de groep bracht het er heel goed vanaf. Een luid applaus van iedereen was hun deel. Hierna verrichtte  "juffrouw Hannie" zoals zij in Kerkdriel genoemd werd de openingshandeling door een metershoog nieuw jubileumlogo van de vereniging te verwijderen uit de toegangspoort voor de museumingang. Alle belangstellenden betraden het museum, dat al gauw te klein bleek voor het grote aantal mensen, en in de expositieruimte klonken al snel kreten van herkenning bij het zien van heel veel foto's vooral uit de beginjaren. Verschillende rijders en rijdsters van het eerste uur hadden een weerzien na vele jaren met hun vroegere trainster waarbij de verhalen en anekdotes niet van de lucht waren.

 

 

Het was onder het genot van diverse drankjes een feestelijk begin van de feestweek van de jubilerende vereniging. De expositie blijft in het Driels Museum nog tot zeker eind december te bekijken. Op de zondagen van 14.00 tot 17.00 uur en op de maandagen van 19.30 tot 22.30 uur. 

 

Mei 2007

Nieuwe vrijwilligers

 

In de afgelopen weken hebben zich weer twee nieuwe vrijwilligers aangemeld om onze gelederen te komen versterken. Wij heten de dames Bets IJsveld-van Boxtel (gelukkig ook weer iemand uit Alem) en Ineke Vrijhoeven hartelijk welkom in ons team. Wij hopen dat zij met plezier hun inbreng in het behouden en uitbreiden van onze museumactiviteiten zullen mogen leveren.

 

 

2 maart 2007

Opgenomen in het museumregister

 

Met gepaste trots mogen wij hier vermelden dat het Driels Museum vanaf vandaag gerechtigd is ons museum te promoten als een geregistreerd museum. Na de voorlopige registratie op 5 november 2003 zijn bestuur en vrijwilligers aan het werk gegaan om te kunnen voldoen aan alle eisen die aan definitieve registratie worden gesteld. Aanpassingen aan het gebouw, beheersing van de temperatuur en de relatieve luchtvochtigheid, verlichting en beperking UV-straling waren nodig. Wij werden hierbij geholpen door medewerkers van de Stichting Gelders Erfgoed. Op vele gebieden hebben wij een beroep kunnen doen op hun deskundigheid en ervaring. Wij bedanken al die mensen hier dan ook voor de prettige samenwerking in het hele traject. Tevens spreken wij onze dank uit aan de Provincie Gelderland die ons een flinke subsidie verstrekte in de kosten welke moesten worden gemaakt om de noodzakelijke aanpassingen te kunnen uitvoeren. Daarnaast dank aan allerlei “Drielse” sponsoren waarop wij in de loop van de jaren een beroep konden doen voor financiële en materiele steun.

 

Onderstaand het belangrijkste deel van de tekst uit de brief van de Stichting Het Nederlands Museumregister.

 

Het bestuur van de Stichting Het Nederlands Museumregister heeft met aandacht kennis genomen van uw aanvraag om opname in het museumregister. Conform het advies van de landelijke adviescommissie museumregistratie hebben wij in de bestuursvergadering van 2 maart 2007 besloten deze aanvraag te honoreren. Voor een toelichting op dit besluit verwijzen wij u naar het bijgevoegde advies.

Mede namens de Museumvereniging en de Stichting Landelijk Contact van Museumconsulenten feliciteren wij u van harte met dit resultaat. Het certificaat 'Geregistreerd Museum' zal u over enige tijd worden overhandigd. U bent gerechtigd het museum te promoten als een geregistreerd museum, met het bijbehorende logo. Wij zullen het Driels Museum opnemen in de openbare lijst van geregistreerde musea.

Tenslotte attenderen wij u op het feit dat geregistreerde musea wijzigingen in de situatie zoals die was ten tijde van de registratie dienen te melden aan het provinciaal museumconsulentschap, in uw geval Gelders Erfgoed. Daarnaast zult u periodiek (na minstens vijf jaar) worden uitgenodigd uw registratie te vernieuwen.

 

12 januari 2007

Nieuwjaarsbijeenkomst

 

Vrijdagavond 19.00 uur kwamen bestuur, ereleden en vrijwilligers bijeen in het Driels Museum. De bedoeling was om in een gezellige sfeer bij te praten, terug te kijken op het afgelopen jaar en vooruit te blikken naar de toekomst. Bij binnenkomst werd iedereen voorzien van een glaasje champagne en werden over en weer de beste wensen uitgewisseld. Toen iedereen was gearriveerd nam het gezelschap plaats aan de feestelijk opgestelde tafels waar voorzitter Ansfried Goesten terugkeek op de activiteiten van het afgelopen jaar en de vorderingen die zijn geboekt op weg naar de status van geregistreerd museum. In de loop van januari zullen we deze officiële erkenning wel tegemoet mogen zien. Vervolgens richtte hij het woord tot mevrouw Greet Moors die afgelopen september haar werkzaamheden als penningmeester van de stichting na ruim twintig jaar heeft neergelegd. Zij werd uitvoerig bedankt voor het vele werk dat zij als schatbewaarder en bestuurslid in die lange jaren heeft verricht. Na alle lofuitingen werd Greet volkomen overdonderd door de voorzitter die haar mededeelde dat het bestuur had besloten om haar tot erelid van de stichting te benoemen. Hij overhandigde haar een oorkonde en door Maria te Voert kreeg Greet een prachtig boeket bloemen aangeboden. Vervolgens was het aan Greet om het gereedstaande buffet te openen. Onder het genot van het heerlijk eten en alle mogelijke drankjes gingen vele anekdoten uit het verleden met betrekking tot Greet over de tafel. Antoon Vissers had speciaal voor Greet een verhaal in driels dialect geschreven over een “geleerd vèrken” wat hij zelf voorlas. Iedereen genoot van dit verhaal waarvan Greet na afloop de tekst kreeg overhandigd. Hierna werd het nog een heel gezellig samenzijn dat tot in de kleine uurtjes voortduurde.

Onderstaand een foto van het nieuwe erelid van het Driels Museum.

 

 

29 oktober 2006

Opening expositie

 

In de serie exposities over drielse ondernemers werd de tweede expositie geopend. Deze keer is Piet Verachtert in de schijnwerpers geplaatst. Deze drielse ondernemer begon direct na de tweede wereldoorlog in 1947 met een oude vrachtwagen en een zelfgebouwde graafinstallatie met het winnen van zand. Daaraan was tijdens de wederopbouw van ons land grote behoefte en met zijn ondernemersgeest en zakeninstinct dook Piet in dit gat in de markt. Door praktijkervaringen ingegeven en strevend naar onafhankelijkheid van andere bedrijven zette hij een aantal ondernemingen in de markt. Zoals een aannemingsbedrijf in grond- weg- en waterbouw, verhuur en reparatie van draglines, een scheepswerf, een stanzmessenfabriek, en een constructiebedrijf voor uitrustingsstukken van grondverzet- en graafmachines. Al doende werd hij een grote werkgever die aan honderden mensen uit Kerkdriel, de Bommelerwaard en het land van Maas en Waal brood op de plank verschafte. Op de expositie zijn vele oude foto’s uit de begintijd van de bedrijven te zien. Uit oud filmmateriaal is een DVD samengesteld die tijdens de openingsuren te zien is. En groot aantal genodigden, familie, werknemers en oud werknemers waren aanwezig bij de opening van de expositie. Twee kleinzoons van Piet Verachtert, Mark en de naar opa vernoemde Pieter, verrichtten de openingshandeling. Zij verwijderden in de hal van het museum een bedrijfsvlag van een kolom waarop een levensgrote foto van de ondernemer is aangebracht. Onderstaande foto geeft een beeld van die openingshandeling.

 

 

 

 

21 oktober 2006

ONVERWACHT

Gratis Museumdag in Gelderland

 

Deze dag in het Driels Museum mocht zich verheugen in een grote belangstelling. Gedeputeerde van Diessen van de Provincie Gelderland en burgemeester Mikkers van de gemeente Maasdriel waren enige tijd te gast in het museum. De kinderen konden in het museum hun lengte laten meten op een historische meetpaal.

 

 

Zowel de gedeputeerde al de burgemeester hebben een aantal kinderen de maat genomen en de gegevens vastgelegd op een “meetkaart” die mee naar huis mocht worden genomen. Voor alle kinderen waren er “oude” snoepjes waarvan gesmuld kon worden en ook was er ouderwetse “ranja” limonade.

Er konden diverse oude spelletjes worden gespeeld zoals domino, mikado en sjoelen.

 

Kindertheater ‘Plum&Puddingh’ speelde tijdens de Gratis Museumdag Gelderland in het Driels Museum twee keer de verrassende voorstelling ‘Onverwacht’..

Het publiek kon volop meedoen met de dansjes en genieten van poppenspel, jongleren en allerlei spannende ontwikkelingen. De voorstelling werden bijgewoond door een honderdtal kinderen met ouders en grootouders. De spanning was vaak van de gezichtjes af te lezen.

 

29 april 2006

Presentatie boek

 

Op zaterdag 29 april zal in ons museum het door Robert Goesten geschreven boek De Kaartclub worden geprensteerd. Dit zal gebeuren in het bijzijn van zijn vrouw, familie, uitgever, vrienden en genodigden. Het Driels Museum is blij dat Robert - als ERELID en nog steeds vrijwilliger – deze hem zeer vertrouwde omgeving heeft gekozen voor dit spannende moment in zijn leven. 

 

 

In december 1939 bereidde ook de bevolking van Kerkdriel zich voor op Kerstmis. Niemand wist dat het voorlopig het laatste kerstfeest in vredestijd zou worden en zowel de dominee als de pastoor predikten vrede voor Nederland en de rest van Europa. Kerkdriel telde destijds ongeveer 1900 inwoners. Het werd omringd door boomgaarden en grasland aan de ene kant en de dijken en uiterwaarden aan de andere. De boerenstand was rijk vertegenwoordigd in de plaatselijke economie. De kleine boeren werkten er noodgedwongen vaak als fabrieksarbeider bij of maakten thuis manden voor de paar mandenfabriekjes die het dorp rijk was. Het overgrote deel van de Kerkdrielse bevolking was Rooms-Katholiek. Kerkdriel maakte eind jaren dertig van de twintigste eeuw deel uit van de gemeente Driel waaronder ook de dorpen Velddriel en Hoenzadriel vielen.

 

Deze achtergrond vormt het decor van deze indringende oorlogsroman van Robert Goesten. ‘De Kaartclub’ is zijn debuut.

‘De Kaartclub’verhaalt over een verzetsgroep van vijf mannen die regelmatig bijeen komen om verzetsacties voor te bereiden en uit te voeren. Een fatale liefde en een gedurfd moordcomplot leiden uiteindelijk tot een verrassende ontknoping.

Bezetting, verzet, romantiek en verraad vormen het fundament van de gebeurtenissen in dit boek.

 

Robert Goesten (1961), is geboren en getogen in Kerkdriel en is in het dagelijks leven vormgever en ontwerper van gebouwen. Hij woont een groot deel van het jaar in Michigan, U.S.A.

 

Bron : Servo Uitgeverij – Rolde

 

18 november 2005

“Och, we meuge nie klage”

 

In de Readshop te Kerkdriel vond de presentatie en de overhandiging van het eerste exemplaar plaats van een bijzonder boek over Kerkdriel. Het kreeg als titel mee: Maasdriel 1945 – 1980, een impressie en als ondertitel een in Driel vaak gehoorde uitspraak: “Och, we meuge nie klage”. Het boek ontstond in een samenwerking tussen het Driels Museum, de Readshop, uitgeverij Aprilis en tekstschrijver Gerard de Leeuw. Zijn vlot leesbare teksten en het daaraan voorafgegane graafwerk in de Drielse geschiedenis hebben geleid naar een gedegen stuk werk. Voor het uiteindelijke resultaat (een prachtig boek) komt hem dan ook veel lof toe. Het redactieteam bestond uit Michel de Bruijn, Ansfried Goesten, Tonnie van Kessel en Jo Lotens allen van het Driels Museum en Trudy de Leeuw – van Campenhout van de Readshop Kerkdriel. Op onderstaande foto ziet u burgemeester Mikkers die het eerste exemplaar kreeg uigereikt. Verder op de foto de schrijver, de uitgever en het redactieteam.

 

 

Dat er in Kerkdriel veel interesse voor dit boek bestaat blijkt uit het feit dat al in april 2006 een herdruk heeft plaatsgevonden. Het boek is nog steeds in de Readshop en in het Driels Museum verkrijgbaar.

 

25 september 2005

Expositie 40 jaar D.E.S.

 

Zondagmorgen 25 september 2005 maakte Jachthoorn- en Trompetterkorps Door Eendracht Sterk een korte rondwandeling met als einddoel het Driels Museum in de Teisterbandstraat. Daar werden zij opgewacht door burgemeester Mikkers, het bestuur van het museum, een aantal genodigden en belangstellenden. Na korte toespraken door voorzitter Jan Stoof, Michel de Bruijn namens het museum en burgemeester Mikkers vond de ludieke opening van de tentoonstelling plaats. Burgemeester Mikkers zinspeelde er in zijn toespraakje al op dat het gewaagd was van D.E.S. om de opening op een zonnige dag met waarschijnlijk een valse noot te beginnen. Afgelopen week had hij namelijk voor het eerst in zijn leven een instrument ter hand genomen om te proberen een redelijke toon uit een bastrompet te krijgen. Hij nam plaats tussen de twee bastrompettisten en blies de inzet van de mars "Parade aux trompettes" met redelijk succes. Het korps speelde vervolgens uiteraard deze mars uit. Hierna werd het gehele gezelschap verzocht binnen te komen om daar onder het genot van koffie, thee of een drankje de tentoonstelling te bekijken. Aan de hand van oude instrumenten, krantenartikelen, brieven, vlag, vaandel, diploma's, winpels en veel foto's is de geschiedenis van de vereniging letterlijk in beeld gebracht. Op vier levensechte poppen zijn de "oude" uniformen te zien. De sponsor die deze poppen aan het Driels Museum schonk - Wijgergangs Medical had nog een verdere verassing in petto. Spontaan zegde hij toe de kosten voor een blijvende vitrine voor D.E.S. in het museum te zullen bekostigen. Uiteraard zijn D.E.S. en het museum de heer Wijgergangs en zijn bedrijf  hiervoor heel dankbaar. Op de foto is burgemeester Mikkers volop in actie met zijn bastrompet tussen zijn tijdelijke collegamuzikanten.

 

 

 

5 mei 2005

Expositie “Zestig jaar bevrijd”

 

Bron Brabants Dagblad

door Gerrit Verkuil

’Zestig jaar bevrijd’ heet de expositie in het Driels Museum, die 5 mei wordt geopend.

Kerkdriel - Maasdriel tijdens de Tweede Wereldoorlog krijgt aandacht met de expositie ’Zestig jaar bevrijd’, die het Driels Museum aan de Teisterbandstraat heeft samengesteld. De opening wordt morgen verricht door burgemeester Jack Mikkers. Een reeks gedichten van Koos van Engelen vormt de rode draad van de tentoonstelling.


Museum-bestuurslid Michel Fliervoet laat vol terechte trots zien wat de niet zo bijster grote, maar wel zeer boeiende en informatieve tentoonstelling zoal te bieden heeft. Als de bezoeker binnenkomt valt het oog meteen op een wat algemeen paneel over de bevrijding met daarbij een gedicht van Koos van Engelen. Hij was, aldus Fliervoet, een Drielse transporteur die in zijn vrije tijd veel gedichten schreef. Uit de veelheid van pennevruchten, die de Drielse Volksdichter produceerde, koos de expositiewerkgroep er dertien over hetgeen zich vooral aan het einde van de oorlog en kort daarna in Driel afspeelde. Zo is er bijvoorbeeld een gedicht gewijd aan de toen veel voorkomende schurft. De mensen die daarmee besmet waren, hadden gruwelijk veel last van jeuk.

Wandelend langs de panelen, waarvan er veel tot lezen noden, ziet de bezoeker onder meer een fotocollectie over de bevrijdingsoptocht, die op 22 september 1945 gehouden werd. Deze vormt een schril contrast met de illustraties over de evacuatie, die op 23 september 1944 de Maasdrielenaren van huis en haard verdreef. Een waar eerbetoon vormt het paneel dat aan dokter Van Pelt is gewijd. Deze huisarts was in en rond de oorlog werkzaam in Driel. „In de tijd dat de armoede in Driel zo groot was, dat tal van mensen de dokter niet konden betalen, stichtte Van der Pelt een eigen ziekenfonds“, vertelt Fliervoet. „Per gezin, en die waren hier veelal groot, moest dertig cent per week worden betaald. Er kon dan verder gratis van de diensten van dokter Van Pelt gebruik worden gemaakt.“ Aandacht wordt verder onder andere nog geschonken aan dramatische oorlogsgebeurtenissen in Alem, Velddriel en op Casterens Hoeve.
Echte blikvangers zijn de Engelse en Duitse militair in uniform, de kasten met Duitse en Engelse oorlogsattributen, Engelse stafkaarten met daarop Duitse stellingen, een fotocollectie van alle in Maasdriel verwoeste kerken en een kaart met daarop in de Bommelerwaard gevreesde V1 zijn gevallen. Het waren er meer dan veertig.
Al met al geeft ’Zestig jaar bevrijd’ een indrukwekkend beeld van de lokale gebeurtenissen tijdens de tweede oorlog.


 

Diverse schoolklassen bezochten de tentoonstelling. Op onderstaande foto de leerlingen van een klas van de St. Odradaschool uit Alem die uitleg krijgen van de heer Michel Fliervoet.